ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 40

Aşezarea şi sfinţirea cortului

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „În ziua lunii întâi*, la întâi ale lunii, să aşezi locaşul cortului întâlnirii.

3. Şi să pui în el chivotul mărturiei şi să acoperi chivotul* cu perdeaua.

4. Şi să aduci masa* înăuntru şi să aşezi* în ordine pe ea cele rânduite ale eiLit. „rânduiala“. Şi să aduci sfeşnicul înăuntru şi să-i aprinzi candelele.

5. Şi să pui altarul* de aur pentru tămâie înaintea chivotului mărturiei şi să atârni perdeaua intrării cortului.

6. Şi să pui altarul arderii de tot înaintea intrării locaşului cortului întâlnirii.

7. Şi să pui ligheanul* între cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în el.

8. Şi să aşezi curtea de jur-împrejur şi să atârni perdeaua la poarta curţii.

9. Şi să iei untdelemnul ungerii şi să ungi* cortul şi tot ce este în el şi să-l sfinţeşti, pe el şi toate uneltele lui, şi va fi sfânt.

10. Şi să ungi altarul arderii de tot şi toate uneltele lui; şi să sfinţeşti altarul şi altarul să fie* preasfânt.

11. Şi să ungi ligheanul şi piciorul lui şi să-l sfinţeşti.

12. Şi să apropii* pe Aaron şi pe fiii lui de intrarea cortului întâlnirii şi să-i scalzi înLit. „cu“ apă.

13. Şi să îmbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte şi să-l ungi* şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi fie în slujba de preot.

14. Şi să apropii pe fiii lui şi să-i îmbraci cu cămăşile.

15. Şi să-i ungi, cum ai uns şi pe tatăl lor, ca să-Mi fie în slujba de preoţi; şi ungerea lor le va fi o preoţie pentru totdeauna* în generaţiile lor“.

16. Şi Moise a făcut aşa; după toate câte poruncise Domnul, aşa a făcut.

17. Şi a fost aşa: în luna întâi, în anul al doilea, la întâi ale lunii, cortul* a fost aşezat.

18. Şi Moise a aşezat cortul şi i-a pus postamentele şi i-a aşezat scândurile şi i-a pus drugii şi i-a aşezat stâlpii.

19. Şi a întins acoperişul deasupra cortului şi a pus învelitoarea acoperişului deasupra, peste el, după cum poruncise Domnul lui Moise.

20. Şi a luat şi a pus mărturia* în chivot; şi a pus drugii la chivot şi a aşezat scaunul îndurării deasupra, pe chivot.

21. Şi a adus chivotul în cort şi a atârnat perdeaua despărţitoare* şi a acoperit chivotul mărturiei, după cum poruncise Domnul lui Moise.

22. Şi a pus masa* în cortul întâlnirii, în latura cortului dinspre nord, în afara perdelei.

23. Şi a pus în ordine pe ea pâinile* înaintea Domnului, după cum poruncise Domnul lui Moise.

24. Şi a pus sfeşnicul* în cortul întâlnirii, în dreptul mesei, în latura cortului dinspre sud.

25. Şi a aprinsSau „a făcut să se înalţe“ (asemenea arderii de tot)* candelele înaintea Domnului, după cum poruncise Domnul lui Moise.

26. Şi a pus altarul* de aur în cortul întâlnirii înaintea perdelei.

27. Şi a ars pe el tămâie* plăcut mirositoare, după cum poruncise Domnul lui Moise.

28. Şi a atârnat perdeaua* intrării cortului.

29. Şi a pus altarul* arderii de tot la intrarea locaşului cortului întâlnirii şi a adus* pe el arderea de tot şi darul de mâncare, după cum poruncise Domnul lui Moise.

30. Şi a pus ligheanul* între cortul întâlnirii şi altar şi a pus apă în el pentru spălat.

31. Şi Moise şi Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele din el.

32. Se spălau* când intrau în cortul întâlnirii şi când se apropiau de altar, după cum poruncise Domnul lui Moise.

33. Şi a aşezat curtea* împrejurul cortului şi a altarului şi a atârnat perdeaua porţii curţii. Şi Moise a terminat lucrarea.

Gloria Domnului

34. Şi norul* a acoperit cortul întâlnirii şi gloria* Domnului a umplut cortul.

35. Şi Moise nu putea intra în cortul întâlnirii, pentru că norul a rămas peste el; şi gloria Domnului umplea cortul.

36. Şi când* norul se ridica de pe cort, fiii lui Israel porneau în toate călătoriile lor.

37. Şi dacă* norul nu se ridica, atunci ei nu porneau până în ziua când se ridica.

38. Pentru că norul* Domnului era deasupra cortului ziua şi era un foc în el noaptea, înaintea ochilor întregii case a lui Israel, în toate călătoriile lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)