ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 36

Belşugul darurilor

1. Şi Beţaleel şi Oholiab şi orice bărbat cu inimă înţeleaptă*, în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere ca să ştie cum să facă toate lucrările pentru slujba sfântului locaş*, au făcut după toate câte poruncise Domnul.

2. Şi Moise a chemat pe Beţaleel şi pe Oholiab şi pe orice bărbat cu inimă înţeleaptă, căruia Domnul îi pusese în inimă înţelepciune*, fiecare pe care-l mişca inima, să se apropie de lucrare ca să o facă.

3. Şi au luat dinaintea lui Moise tot darul ridicat pe care-l aduseseră* fiii lui Israel pentru lucrarea slujbei sfântului locaş, ca s-o facă. Şi-i aduceau încă daruri de bunăvoie în fiecare dimineaţă.

4. Şi toţi oamenii înţelepţi care lucrau la toată lucrarea sfântului locaş au venit fiecareLit. „om de om“ de la lucrarea sa pe care o făcea

5. şi au vorbit lui Moise, zicând: „Poporul aduce* mult mai mult decât trebuie pentru slujba lucrării pe care a poruncit-o Domnul să fie făcută“.

6. Şi Moise a dat poruncă şi au făcut să se strige prin tabără, zicând: „Nici bărbat, nici femeie să nu mai aducă cevaSau „să nu mai facă vreo lucrare“ pentru darul ridicat al sfântului locaş“. Şi poporul a fost oprit să aducă.

7. Şi material era de ajuns pentru toată lucrarea, ca s-o facă, şi era chiar mai mult.

Facerea cortului

8. Şi toţi cei* cu inima înţeleaptă dintre cei care lucrau la facerea cortului au făcut zece covoare de in subţire răsucit şi de material albastru şi purpură şi stacojiu: cu heruvimi lucraţi artistic le-au făcut.

9. Lungimea fiecărui covor era de douăzeci şi opt de coţi şi lăţimea fiecărui covor era de patru coţi: o singură măsură pentru toate covoarele.

10. Şi a îmbinat cinci covoare unul cu altul şi a îmbinat celelalte cinci covoare unul cu altul.

11. Şi a făcut cheotori din fir albastru pe marginea unui covor, la capătul îmbinării; tot aşa a făcut pe marginea ultimului covor, la îmbinarea a doua.

12. A făcut cincizeci* de cheotori pe un covor şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea covorului care era în îmbinarea a doua: cheotorile erau una în faţa alteia.

13. Şi a făcut cincizeci* de copci de aur şi a îmbinat covoarele unul cu altul cu copcile, astfel încât cortul era una.

14. Şi a făcut covoare* din păr de capră pentru acoperiş, deasupra cortului: a făcut unsprezece covoare.

15. Lungimea unui covor era de treizeci de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi: o singură măsură pentru cele unsprezece covoare.

16. Şi a îmbinat cinci covoare deosebit şi şase covoare deosebit.

17. Şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea ultimului covor din îmbinare şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea covorului din cealaltă îmbinare.

18. Şi a făcut cincizeci de copci de aramă ca să îmbine acoperişul, ca să fie una.

19. Şi a făcut o învelitoare* pentru acoperiş din piei de berbec vopsite roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare pe deasupra.

20. Şi a făcut scândurile* pentru cort din lemn de salcâm, stând în picioare.

21. Lungimea unei scânduri era de zece coţi şi lăţimea unei scânduri de un cot şi jumătate.

22. Erau două mânere la fiecare scândură, unul în dreptul altuia. Aşa a făcut pentru toate scândurile cortului.

23. Şi a făcut scândurile pentru cort: douăzeci de scânduri pentru latura de sud, înspre sud.

24. Şi a făcut patruzeci de postamente de argint sub cele douăzeci de scânduri, două postamente sub o scândură pentru cele două mânere ale ei şi două postamente sub cealaltă scândură, pentru cele două mânere ale ei.

25. Şi pentru cealaltă latură a cortului dinspre nord a făcut douăzeci de scânduri

26. şi cele patruzeci de postamente de argint ale lor: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă scândură.

27. Şi pentru partea din spate a cortului, înspre apus, a făcut şase scânduri.

28. Şi a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din spate.

29. Şi erau legate jos şi erau unite împreună la capetele lor într un inel: aşa a făcut cu amândouă, la cele două unghiuri.

30. Şi erau opt scânduri şi postamentele lor de argint: şaisprezece postamente; sub fiecare scândură, două postamente.

31. Şi a făcut drugii* din lemn de salcâm, cinci pentru scândurile de la o latură a cortului

32. şi cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile cortului din partea din spate, spre apus.

33. Şi a făcut drugul de la mijloc, ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt.

34. Şi a îmbrăcat scândurile cu aur şi a făcut verigile lor de aur, ca suporturi pentru drugi; şi a îmbrăcat drugii cu aur.

Facerea celor două perdele

35. Şi a făcut perdeaua* din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit: a făcut-o lucrare artistică, cu heruvimi.

36. Şi i-a făcut patru stâlpi de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur; cârligele lor erau de aur; şi a turnat pentru ele patru postamente de argint.

37. Şi a făcut o perdea* pentru intrarea cortului, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare de broderie.

38. Şi a făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor; şi le-a îmbrăcat cu aur capetele şi vergelele lor de legătură; şi cele cinci postamente ale lor erau de aramă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)