ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 24

Moise pe muntele Sinai

1. Şi El a zis lui Moise: „Suie-te* la Domnul, tu şi Aaron, Nadab* şi Abihu şi şaptezeci* din bătrânii lui Israel; şi să vă închinaţi de departe.

2. Şi Moise să se apropie singur deLit. „către“ Domnul; dar ei să nu se apropie; şi poporul să nu se suie cu el“.

Legământul lui Dumnezeu

3. Şi Moise a venit şi a istorisit poporului toate cuvintele Domnului şi toate judecăţile. Şi tot poporul a răspuns cu un singur glas şi a zis: „Toate* cuvintele pe care le-a spus Domnul le vom face!“

4. Şi Moise a scris* toate cuvintele Domnului; şi s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a zidit un altar*, la poalele muntelui, şi doisprezece stâlpi*, după cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

5. Şi a trimis tineri dintre fiii lui Israel şi ei au adusSau „au făcut să se înalţe“ arderi de tot şi au jertfit Domnului jertfe de pace din boi.

6. Şi Moise a luat jumătate* din sânge şi l-a pus în vase; şi a stropit jumătate din sânge pe altar.

7. Şi a luat cartea* legământului şi a citit în auzul poporului. Şi ei au zis: „Tot ce a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!“

8. Şi Moise a luat sângele şi a stropit pe popor şi a zis: „Iată sângele* legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, potrivit tuturor acestor cuvinte“.

9. Şi Moise şi Aaron, Nadab şi Abihu şi şaptezeci din bătrânii lui Israel s-au suit;

10. şi L-au văzut* pe Dumnezeul lui Israel. Şi sub picioarele Lui era ca o lucrare străvezie* ca safirul şi ca înseşi cerurile în curăţie.

11. Şi nu Şi-a pus* mâna peste aleşii fiilor lui Israel: L-au văzut pe Dumnezeu şi au mâncat* şi au băut.

12. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te* la Mine pe munte şi fii acolo; şi-ţi voi da tablele* de piatră şi legea şi porunca pe care le-am scris pentru învăţătura lor“.

13. Şi Moise s-a ridicat, şi Iosua*, slujitorul său; şi Moise s-a suit pe muntele* lui Dumnezeu.

14. Şi a zis bătrânilor: „Aşteptaţi-ne* aici până ne vom întoarce la voi; şi, iată, Aaron şi Hur* sunt cu voi: oricine va avea o neînţelegere să se apropie de ei“.

15. Şi Moise s-a suit pe munte şi norul* a acoperit muntele.

16. Şi gloria* Domnului a locuit pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit şase zile. Şi, în ziua a şaptea, l-a chemat pe Moise din mijlocul norului.

17. Şi arătarea gloriei* Domnului era ca un foc* mistuitor pe vârful muntelui, în ochii fiilor lui Israel.

18. Şi Moise a intrat în mijlocul norului şi s-a suit pe munte. Şi Moise a fost pe munte patruzeci* de zile şi patruzeci de nopţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)