ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 20

Cele 10 porunci

1. Şi Dumnezeu a vorbit toate cuvintele acestea, zicând:

2. „Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, care te am scos din ţara Egiptului, din casa robilor.

3. Să nu ai alţi* dumnezei în afară de MineSau „pe lângă Mine“.

4. Să nu-ţi faci* nici un chip cioplit, nici o asemănare a ceea ce este sus în ceruri, sau a ceea ce este jos pe pământ, sau a ceea ce este în apele de sub pământ.

5. Să nu te pleci* înaintea lor şi să nu le slujeşti; pentru că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos*, care cercetez* nelegiuirea părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie a celor care Mă urăsc

6. şi care arăt îndurare* faţă de miile celor care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

7. Să nu iei* în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău. Pentru că Domnul nu va socoti nevinovat pe cel care va lua în deşertSau „va lua pentru a minţi“ Numele Său.

8. Adu-ţi aminte de ziua sabatului, ca s-o sfinţeşti.

9. Şase* zile să lucrezi şi să-ţi faci toată lucrarea ta;

10. dar ziua a şaptea* este sabat pentru Domnul Dumnezeul tău: să nu faci nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici animalul tău, nici străinul* tău care este înăuntrul porţilor tale.

11. Pentru că în şase zile Domnul a făcut* cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ele şi în ziua a şaptea S-a odihnit*; de aceea Domnul a binecuvântat ziua sabatului şi a sfinţit-o.

12. Onorează* pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească* zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

13. Să nu uciziSă nu comiţi crimă*.

14. Să nu comiţi adulter.

15. Să nu furi*.

16. Să nu depui* mărturie falsă împotriva aproapelui tău.

17. Să nu pofteşti* casa aproapelui tău; să nu pofteşti* soţia aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici orice altceva care este al aproapelui tău“.

Legea altarului

18. Şi tot poporul a observat* tunetele şi flăcările şi sunetul trâmbiţei şi muntele fumegând. Şi poporul a văzut; şi s-au cutremurat şi au stat departe;

19. şi au zis lui Moise: „Vorbeşte* tu cu noi şi vom asculta; dar să nu vorbească* Dumnezeu cu noi, ca să nu murim“.

20. Şi Moise a zis poporului: „Nu vă temeţi*; pentru că Dumnezeu a venit ca să vă încerce* şi pentru ca temerea* Lui să fie înaintea feţelor voastre, ca să nu păcătuiţi“.

21. Şi poporul a stat departe şi Moise s-a apropiat de întunericul gros* în care era Dumnezeu.

22. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Aţi văzut că am vorbit cu voi din* ceruri.

23. Să nu vă faceţi dumnezei de argint alături* de Mine şi să nu vă faceţi dumnezei de aur.

24. Să-Mi faci un altar de pământ şi pe el să jertfeşti arderile tale de tot şi jertfele tale de pace, oile* tale şi boii tăi. În orice loc* unde voi pune amintirea Numelui Meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta*.

25. Şi dacă Îmi vei face* un altar de piatră, să nu-l zideşti din pietre cioplite; pentru că, dacă-ţi vei pune fierul ascuţit peste el, îl vei profana.

26. Şi să nu te sui pe trepte la altarul Meu, ca să nu ţi se descopere goliciunea pe el»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)