ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 28

Hainele preoţeşti

1. Şi tu apropie la tine pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii săi cu el, dintre fiii lui Israel, ca să-Mi facă slujba de preoţi*: Aaron, Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron.

2. Şi să faci veşminte* sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru glorie şi pentru podoabă.

3. Şi să vorbeşti tuturor* celor cu inimă înţeleaptă, pe care* i-am umplut cu duh* de înţelepciune, ca să facă veşmintele lui Aaron spre a-l sfinţi, ca să-Mi facă slujba de preot.

4. Şi acestea sunt veşmintele pe care le vor face: un pieptar* şi un efod* şi o mantie* şi o cămaşă* ţesută, o mitră şi un brâu: şi vor face veşmintele sfinte pentru Aaron, fratele tău, şi pentru fiii lui, ca să-Mi facă slujba de preoţi.

Efodul

5. Şi să ia aur* şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire

6. şi să facă efodul* din aur, din material albastru şi purpură, din stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare artistică.

7. Să aibă doi umerari, ca să-l îmbine la cele două capete ale lui; aşa va fi îmbinat.

8. Şi brâulBrâu ţesut artistic efodului lui, care va fi peste el, să fie din aceeaşi bucată, ca lucrătura lui, din aur, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit.

9. Şi să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele fiilor lui Israel:

10. şase din numele lor pe o piatră şi cele şase nume ale celorlalţi pe cealaltă piatră, după naşterea lor.

11. Ca lucrarea unui tăietor în piatră, asemenea gravurilor de pecete, să gravezi cele două pietre cu numele fiilor lui Israel; să le faci montate în ferecături de aur.

12. Şi să pui cele două pietre pe umerarii efodului, ca pietre de amintire* pentru fiii lui Israel; şi Aaron va purta numele lor înaintea Domnului, pe amândoi umerii săi, spre amintire*.

13. Şi să faci ferecături de aur şi două lănţişoare de aur curat;

14. să le faci ca nişte şnururi, lucrare împletită; şi să prinzi lănţişoarele împletite pe ferecături.

Pieptarul

15. Şi să faci pieptarul* judecăţii; să-l faci lucrare artistică, la fel ca lucrarea efodului; să-l faci din aur, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit.

16. Să fie pătrat şi dublat; lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea lui de o palmă.

17. Şi să montezi pe el montura de pietre*, patru şiruri de pietre; un şir de pietre: un sardonix, un topaz şi un smarald – întâiul şir;

18. şi al doilea şir: un rubin, un safir şi un diamant;

19. şi al treilea şir: un opal, un agat şi un ametist;

20. şi al patrulea şir: un crisolit, un onix şi un iaspisJasp; să fie montate în aur în monturile lor.

21. Şi pietrele să fie după numele fiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, gravate ca o pecete, fiecare după numele său; să fie pentru cele douăsprezece* seminţii.

22. Şi să faci pe pieptar lănţişoare ca nişte şnururi, lucrare împletită, din aur curat.

23. Şi să faci pe pieptar două inele de aur şi să pui cele două inele la cele două capete ale pieptarului.

24. Şi să pui cele două lănţişoare de aur împletite în cele două inele, la capetele pieptarului.

25. Şi cele două capete ale celor două lănţişoare împletite să le prinzi de cele două ferecături şi să le pui pe umerarii efodului, în partea lui dinainte.

26. Şi să faci două inele de aur şi să le pui la celelalte două capete ale pieptarului, la marginea lui, pe dinăuntru înspre efod.

27. Şi să faci două inele de aur şi să le pui pe cei doi umerari ai efodului, jos, în partea dinainte a lui, chiar la îmbinarea lui, deasupra brâuluiBrâul ţesut artistic efodului.

28. Şi să lege pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu şnur albastru, ca să fie deasupra brâului efodului şi ca pieptarul să nu se desfacă de pe efod.

29. Şi Aaron va purta numele fiilor lui Israel pe pieptarul judecăţii, pe inima sa, când va intra în sfântul locaş, spre amintire* înaintea Domnului, neîncetat.

30. Şi să pui* în pieptarul judecăţii Urim şi TumimLumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât) şi să fie pe inima lui Aaron, când va intra înaintea Domnului. Şi Aaron va purta judecata fiilor lui Israel pe inima sa, neîncetat, înaintea Domnului.

Mantia efodului

31. Şi să faci mantia* efodului, toată din material albastru.

32. Şi deschizătura ei pentru cap să fie în mijlocul ei; la deschizătura ei să fie o tivitură de lucrare ţesută de jur-împrejur; să fie în ea ca deschizătura unei cămăşi de zale, ca să nu se rupă.

33. Şi pe marginilePoalele ei să faci rodii din fir albastru şi purpură şi stacojiu, de jur-împrejurul marginilor ei, şi clopoţei de aur printre ele, de jur-împrejur:

34. un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe marginile mantiei, de jur-împrejur.

35. Şi ea să fie pe Aaron când va face slujbă; şi să se audă sunetul ei când va intra în sfântul locaş înaintea Domnului şi când va ieşi, ca să nu moară.

Placa de aur, cămaşa, mitra şi brâul

36. Şi să faci o placă* subţire de aur curat şi să gravezi pe ea, asemenea gravurilor de pecete, «Sfinţenie* Domnului!»

37. Şi s-o pui pe un şnur albastru şi să fie pe mitră; să fie pe partea dinainte a mitrei.

38. Şi va fi pe fruntea lui Aaron, şi Aaron va purta* nelegiuirea făcută în aducerea lucrurilor sfinte, pe care le vor sfinţi fiii lui Israel în toate darurile lucrurilor lor sfinte; şi va fi neîncetat pe fruntea lui, ca să fie primite* pentru ei înaintea Domnului.

39. Şi să ţeşi cămaşa* de in subţire; şi să faci mitra din in subţire; şi să faci un brâu de broderie.

40. Şi pentru fiii* lui Aaron să faci cămăşi; şi să le faci brâie; şi să le faci tichii, pentru glorie şi pentru podoabă.

41. Şi să îmbraci cu ele pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui cu el; şi să-i ungi* şi să-i consacriLit. „să le umpli mâna“, şi în Exod 29.9,29,33,35;32.29;* şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi facă slujba de preoţi.

42. Şi să le faci pantaloni* de in, ca să acopere goliciunea cărnii lor; de la brâu până la glezne să fie.

43. Şi ei să fie pe Aaron şi pe fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar* ca să slujească în sfântul locaş, ca să nu poarte* nelegiuirea şi să moară: este o rânduială pentru totdeauna*, pentru el şi pentru sămânţa lui după el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)