ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 30

Altar tămâiei

1. Şi să faci un altar* pentru arderea tămâiei; să-l faci din lemn de salcâm.

2. Lungimea lui să fie de un cot, lăţimea lui de un cot; să fie pătrat; şi înălţimea lui de doi coţi; coarnele* lui să fie din el.

3. Şi să-l îmbraci cu aur curat, capaculLit. „acoperişul“ lui şi pereţii lui de jur-împrejur şi coarnele lui; şi să faci pe el o bordură de aur de jur-împrejur.

4. Şi să-i faci două verigi de aur sub bordura lui, pe cele două părţi lateraleLit. „coaste“ ale lui; să le faci pe cele două muchii ale lui şi să fie ca suporturi pentru drugi, ca să-l poarte cu ei.

5. Şi să faci drugii din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur.

6. Şi să-l pui în faţa perdelei* care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa scaunului* îndurării, care este deasupra mărturiei, unde Mă voi întâlni cu tine.

7. Şi Aaron să ardă pe el tămâia* plăcut mirositoare: s-o ardă în fiecare dimineaţă, când se pregătesc* candelele.

8. Şi când Aaron va aprindeLit. „va face să se înalţe“ candelele între cele două seri, să ardă tămâia, o tămâie neîncetată înaintea Domnului în generaţiile voastre.

9. Să nu aduceţi nici o tămâie străină* pe el, nici ardere de tot, nici dar de mâncare; şi să nu vărsaţi dar de băutură pe el.

10. Şi Aaron să facă ispăşire* pe coarnele lui o dată* pe an. Să facă ispăşire pe el o dată pe an în generaţiile voastre, cu sângele jertfei pentru păcat, pentru ispăşire; este preasfânt pentru Domnul“.

Preţ de amintire a răscumpărării

11. Şi Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând:

12. „Când vei face numărătoarea* fiilor lui Israel, potrivit cu toţi aceia dintre ei care vor fi număraţi, atunci să dea fiecare un preţ de răscumpărare* Domnului pentru sufletul său, când îi vei număra, ca să nu fie nici o plagă* printre ei când îi vei număra.

13. Aceasta să dea oricine va trece între cei număraţi: o jumătate de siclu, după siclul* sfântului locaş; siclul este de douăzeci de ghere. O jumătate* de siclu va fi dar ridicat pentru Domnul.

14. Oricine va trece între cei număraţi, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, să dea darul ridicat al Domnului.

15. Bogatul* să nu dea mai mult şi săracul să nu dea mai puţin de o jumătate de siclu, când vor aduce darul ridicat al Domnului, ca să facă ispăşire pentru sufletele voastre.

16. Şi vei primi argintul de ispăşire de la fiii lui Israel şi-l vei da pentru slujba cortului întâlnirii; şi va fi o amintire* pentru fiii lui Israel înaintea Domnului, ca să facă ispăşire pentru sufletele voastre“.

Ligheanul de aramă

17. Şi Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând:

18. „Să faci şi un lighean* de aramă pentru spălat, şi piciorul lui de aramă; şi să-l pui* între cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în el.

19. Şi Aaron şi fiii lui să-şi spele mâinile şi picioarele dinSă ia apă din el şi să se spele el.

20. Când intră în cortul întâlnirii, să se spele* cu apă, ca să nu moară; sau când se apropie de altar ca să slujească, să înalţe o jertfă prin foc pentru Domnul.

21. Şi să-şi spele mâinile şi picioarele, ca să nu moară*. Şi va fi o rânduială pentru totdeauna pentru ei, pentru el şi pentru sămânţa lui în generaţiile lor“.

Untdelemnul sfânt

22. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

23. „Şi tu, ia cele mai bune mirodenii*: mir* lichid, cinci sute de sicli, şi scorţişoară aromată, pe jumătate, două sute cincizeci, şi trestie* aromată,

24. două sute cincizeci, şi casia*, cinci sute de sicli, după siclul sfântului locaş, şi un hin* de untdelemn de măsline.

25. Şi să faci din el un untdelemn pentru ungerea sfântă, un amestec parfumat, după arta celui care face mir*. Acesta va fi untdelemnul* ungerii sfinte.

26. Şi să ungi* cu el cortul întâlnirii şi chivotul mărturiei

27. şi masa şi toate uneltele ei şi sfeşnicul şi uneltele lui şi altarul tămâiei

28. şi altarul arderii de tot şi toate uneltele lui şi ligheanul şi piciorul lui.

29. Şi să le sfinţeşti, ca să fie preasfinte; orice se va atinge* de ele va fi sfânt.

30. Şi să ungi* pe Aaron şi pe fiii săi şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi fie în slujba de preoţi.

31. Şi să vorbeşti fiilor lui Israel, zicând: «Acesta va fi pentru Mine un untdelemn de ungere sfântă în generaţiile voastre.

32. Să nu se toarne pe carnea vreunui om şi să nu faceţi unul ca el, după amestecul lui: este* sfânt; să vă fie sfânt!

33. Oricine va amesteca unul ca el sau cine va pune din el pe un străinStrăin de preoţie va fi nimicit* din poporul său»“.

Tămâia

34. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Ia-ţi mirodenii* – stacte şi onice şi galban – mirodenii mirositoare şi tămâie curată; să fie în aceeaşi măsură.

35. Şi să faci din ele o tămâie, o mireasmă după arta celui care face mir*: sărată, curată, sfântă.

36. Şi vei pisa mărunt din ea şi vei pune din ea înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde* Mă voi întâlni cu tine: vă va fi preasfântă*.

37. Şi tămâia pe care o vei face – să nu faceţi* după amestecul ei pentru voi înşivă – îţi va fi sfântă pentru Domnul.

38. Oricine* va face tămâie asemenea ei, ca s-o miroasă, va fi nimicit din poporul său“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)