ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 39

Facerea hainelor preoţeşti

1. Şi din material albastru* şi purpură şi stacojiu au făcut veşmintele* lucrate artistic pentru slujba în sfântul locaş şi au făcut veşmintele sfinte* pentru Aaron, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea efodului

2. Şi a făcut efodul* din aur, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit.

3. Şi au bătut aurul în foiţe subţiri; şi el a tăiat fire, ca să lucrezeŢesând în albastru şi în purpură şi în stacojiu şi în in subţire, lucrare artistică.

4. I-au făcut umerari îmbinaţi; a fost îmbinat la cele două capete ale lui.

5. Şi brâulBrâul ţesut artistic efodului lui, care era pe el, era din aceeaşi bucată, ca lucrătura lui, din aur, din fir albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit, după cum poruncise Domnul lui Moise.

6. Şi au lucrat pietrele* de onix montate în ferecături de aur, gravate cu gravuri de pecete, după numele fiilor lui Israel.

7. Şi le-a pus pe umerarii efodului, ca pietre de amintire* pentru fiii lui Israel, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea pieptarului

8. Şi a făcut pieptarul*, lucrare artistică, ca lucrarea efodului, din aur, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit.

9. Era pătrat; au făcut pieptarul dublat; lungimea lui era de o palmă şi lăţimea lui de o palmă, dublat.

10. Şi au montat pe el patru şiruri* de pietre; un şir: un sardonix, un topaz şi un smarald – întâiul şir;

11. şi al doilea şir: un rubin, un safir şi un diamant;

12. şi al treilea şir: un opal, un agat şi un ametist;

13. şi al patrulea şir: un hrisolit, un onix şi un iaspis, montate în ferecături de aur în monturile lor.

14. Şi pietrele erau după numele fiilor lui Israel, douăsprezece, după numele lor, gravate ca o pecete, fiecare după numele său, pentru cele douăsprezece* seminţii.

15. Şi au făcut pe pieptar lănţişoare ca nişte şnururi, lucrare împletită, din aur curat.

16. Şi au făcut două ferecături de aur şi două inele de aur şi au pus cele două inele la cele două capete ale pieptarului.

17. Şi au pus cele două lănţişoare de aur împletite în cele două inele, la capetele pieptarului.

18. Şi cele două capete ale celor două lănţişoare împletite le-au prins de cele două ferecături şi le-au pus pe umerarii efodului, în partea lui dinainte.

19. Şi au făcut două inele de aur şi le au pus la celelalte două capete ale pieptarului, la marginea lui, pe dinăuntru înspre efod.

20. Şi au făcut două inele de aur şi le-au pus pe cei doi umerari ai efodului, jos, în partea dinainte a lui, chiar la îmbinarea lui, deasupra brâului efodului.

21. Şi au legat pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu şnur albastru, ca să fie deasupra brâului efodului şi ca pieptarul să nu se desfacă de pe efod, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea mantiei efodului

22. Şi a făcut mantia* efodului ţesută toată din material albastru.

23. Şi deschizătura* mantiei, în mijlocul ei, era ca deschizătura unei cămăşi de zale; şi era o tivitură de jur-împrejurul deschizăturii ei, ca să nu se rupă.

24. Şi au făcut pe marginile mantiei rodii din fir albastru şi purpură şi stacojiu, răsucite.

25. Şi au făcut clopoţei* de aur curat şi au pus clopoţeii printre rodii, pe marginile mantiei, de jur-împrejur, între rodii:

26. un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie, pe marginile mantiei, de jur-împrejur, pentru slujbă, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Facerea cămăşilor şi a plăcii de aur

27. Şi au făcut cămăşi* de in subţire, lucrare ţesută, pentru Aaron şi pentru fiii lui;

28. şi mitra* de in subţire; şi podoabe de tichii de in subţire; şi pantalonii* de in subţire răsucit;

29. şi brâul*, de in subţire răsucit şi fir albastru şi purpură şi stacojiu, lucrare de broderie, după cum poruncise Domnul lui Moise.

30. Şi au făcut placa* subţire a diademei sfinte, din aur curat, şi au scris pe ea cu scrierea gravurilor de pecete: „Sfinţenie Domnului!“

31. Şi au prins de ea un şnur albastru, ca s-o prindă de mitră, deasupra ei, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Terminarea lucrării

32. Şi toată lucrarea locaşului cortului întâlnirii a fost terminată; şi fiii lui Israel au făcut după toate* câte poruncise Domnul lui Moise: aşa au făcut.

33. Şi au adus cortul la Moise: acoperişul şi toate uneltele lui, cârligele lui şi scândurile lui, drugii lui şi stâlpii lui şi postamentele lui;

34. şi învelitoarea din piei de berbec vopsite roşu şi învelitoarea din piei de viţel de mare şi perdeaua despărţitoare;

35. chivotul mărturiei şi drugii lui şi scaunul îndurării;

36. masa, toate uneltele ei şi pâinea pentru punerea înainte;

37. sfeşnicul curat, candelele lui, candelele de aşezat în rând şi toate uneltele lui şi untdelemnul pentru luminător;

38. şi altarul de aur şi untdelemnul ungerii şi tămâia plăcut mirositoare; şi perdeaua pentru intrarea cortului;

39. altarul de aramă şi grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui; ligheanul şi piciorul lui;

40. pânzeleSau „draperiile“ curţii, stâlpii ei şi postamentele ei; şi perdeaua pentru poarta curţii, funiile ei şi ţăruşii ei; şi toate uneltele pentru slujbă ale locaşului pentru cortul întâlnirii;

41. veşmintele lucrate artistic pentru slujba în sfântul locaş, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron, şi veşmintele fiilor lui, ca să fie în slujba de preoţi.

42. După toate* câte poruncise Domnul lui Moise, aşa au făcut fiii lui Israel toată lucrarea.

43. Şi Moise a văzut toată lucrarea şi, iată, o făcuseră cum poruncise Domnul, aşa o făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)