ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 19

Israel în pustiul Sinai

1. În luna a treia după* ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în aceeaşi zi, au ajuns în pustiul Sinai.

2. Au plecat de la Refidim şi au ajuns în pustiul Sinai şi au aşezat tabăra în pustiu. Şi Israel a aşezat tabăra acolo, în dreptul muntelui.

3. Şi Moise s-a suit* la Dumnezeu şi Domnul l-a chemat din munte, zicând: „Aşa să zici casei lui Iacov şi să spui fiilor lui Israel:

4. «Aţi văzut* ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat* pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine.

5. Şi acum, dacă* veţi asculta de glasul Meu cu adevărat şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi comoara* Mea deosebităSau „veţi fi ai Mei“ dintre toate popoarele, pentru că tot pământul* este al Meu.

6. Şi Îmi veţi fi o împărăţie* de preoţi şi o naţiune sfântă*». Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel“.

7. Şi Moise a venit şi a chemat pe bătrânii poporului şi le-a pus înainte toate aceste cuvinte pe care i le poruncise Domnul.

8. Şi tot poporul a răspuns împreună şi a zis: „Tot* ce a zis Domnul vom face“. Şi Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului.

9. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine în întunericul* gros al norului, ca poporul să audă* când voi vorbi cu tine şi să te creadă* şi pe tine întotdeauna“. Şi Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea legii

10. Şi Domnul a zis lui Moise: „Mergi la popor şi sfinţeşte-i* astăzi şi mâine şi să-şi spele hainele*.

11. Şi să fie gata pentru a treia zi, pentru că a treia zi Domnul va coborî*, înaintea ochilor întregului popor, pe muntele Sinai.

12. Şi vei pune poporului îngrădiri de jur-împrejur, zicând: «Feriţi-vă să vă suiţi pe munte şi să vă atingeţi de marginea lui. Orice* se va atinge de munte va fi omorât negreşit:

13. nici o mână nu se va atinge de el, fără ca omul să fie ucis negreşit cu pietre sau străpuns cu săgeata; animal sau om, nu vor trăi». Când cornul de berbecSau „trâmbiţa“ va suna lung, se vor sui spre munte“.

14. Şi Moise a coborât de pe munte la popor şi a sfinţit poporul; şi şi-au spălat hainele.

15. Şi a zis poporului: „Fiţi gata pentru ziua a treia; să nu vă apropiaţi* de femeie“.

16. Şi a fost aşa: a treia zi dimineaţa au fost tuneteLit. „glasuri“* şi fulgere şi un nor* gros pe munte şi un sunet de trâmbiţă foarte* tare; şi tot poporul care era în tabără s-a cutremurat.

17. Şi Moise a scos pe popor din tabără ca să-L întâmpine pe Dumnezeu; şi au stat la poalele muntelui.

18. Şi tot muntele Sinai fumega*, pentru că Domnul coborâse pe el în foc*; şi fumul* lui se suia ca fumul unui cuptor şi tot* muntele se cutremura puternic.

19. Şi sunetul trâmbiţei creştea şi era foarte tare; şi Moise a vorbit şi Dumnezeu* i-a răspuns printr-un glas.

20. Şi Domnul a coborât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; şi Domnul l-a chemat pe Moise în vârful muntelui şi Moise s-a suit.

21. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Coboară, porunceşte poporului să nu năvălească la Domnul ca să privească*, şi mulţi dintre ei să cadă.

22. Chiar şi preoţii care se apropie de Domnul să se sfinţească*, pentru ca nu cumva Domnul să-i zdrobeascăLit. „să facă o spărtură în ei“*“.

23. Şi Moise i-a zis Domnului: „Poporul nu se va putea sui pe muntele Sinai, pentru că ne-ai poruncit stăruitor, zicând: «Pune îngrădiri* împrejurul muntelui şi sfinţeşte-l»“.

24. Şi Domnul i-a zis: „Du-te, coboară; şi te vei sui*, tu, şi Aaron cu tine, dar preoţii şi poporul să nu năvălească să se suie la Domnul, ca să nu-i zdrobească“.

25. Şi Moise a coborât la popor şi le-a spus.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)