ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 16

Murmure în Sin

1. Şi au pornit* din Elim şi toată adunarea fiilor lui Israel a venit în pustiul Sin*, care este între Elim şi Sinai, în ziua a cincisprezecea a lunii a doua* de la ieşirea lor din ţara Egiptului.

2. Şi toată adunarea fiilor lui Israel a murmurat* împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron în pustiu.

3. Şi fiii lui Israel le-au zis: „De am fi murit* de mâna Domnului în ţara Egiptului*, când şedeam lângă oalele cu carne*, când mâncam pâine pe săturate! Pentru că ne-aţi adus în pustiul acesta ca să omorâţi toată mulţimea aceasta cu foame“.

4. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, voi face să vă plouă pâine* din ceruri; şi poporul să iasă şi să adune porţiaLit. „cuvântul“ sau „lucrul“ unei zile* în fiecare ziLit. „în ziua ei“, ca să-i încerc* dacă vor umbla în legea Mea sau nu.

5. Şi va fi aşa: în ziua a şasea vor pregăti ce vor fi adus şi va fi* de două ori mai mult decât ce vor aduna zilnic“.

6. Şi Moise şi Aaron au zis tuturor fiilor lui Israel: „Astă-seară* veţi cunoaşte*Domnul v-a scos din ţara Egiptului.

7. Şi mâine veţi vedea gloria* Domnului, pentru că a auzit murmurele* voastre împotriva Domnului. Şi ce* suntem noi, de murmuraţi împotriva noastră?“

8. Şi Moise a zis: „Aşa va fi când Domnul vă va da seara carne să mâncaţi şi dimineaţa pâine să vă săturaţi, pentru că Domnul a auzit murmurele voastre cu care murmuraţi împotriva Lui; şi ce suntem noi? Murmurele voastre nu sunt împotriva noastră, ci împotriva* Domnului“.

9. Şi Moise a vorbit lui Aaron: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: «Apropiaţi vă* înaintea Domnului, pentru că a auzit murmurele voastre»“.

10. Şi a fost aşa: pe când vorbea Aaron întregii adunări a fiilor lui Israel, s-au uitat înspre pustiu şi, iată, gloria* Domnului s-a arătat în nor.

11. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

12. „Am auzit* murmurele fiilor lui Israel. Vorbeşte-le, zicând: «Între cele două seri* veţi mânca voi carne şi dimineaţa* vă veţi sătura cu pâine; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“.

Prepeliţele şi mana. Sabatul

13. Şi a fost aşa: seara au venit prepeliţe* şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa era rouă* împrejurul taberei.

14. Şi s-a ridicat roua care era şi iată pe faţa pustiului ceva* mărunt, ca nişte grăunţe, mărunt ca bruma, pe pământ.

15. Şi fiii lui Israel au văzut şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta? Ebr. „Man hu?““, pentru că nu ştiau* ce era. Şi Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea* pe care v-a dat-o Domnul ca hrană.

16. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul: «Strângeţi din ea, fiecare după cât poate mânca, un omer* de cap, după numărul sufletelor voastre; să luaţi fiecare pentru cei care sunt în cortul lui»“.

17. Şi fiii lui Israel au făcut aşa şi au adunat, unul mult, altul puţin.

18. Şi au măsurat cu omerul: şi cel care* strânsese mult n-a avut prea mult; şi celui care strânsese puţin nu i-a lipsit; strânseseră fiecare după cât mânca.

19. Şi Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase din ea până* dimineaţa“.

20. Dar n-au ascultat de Moise şi unii au lăsat din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi şi a mirosit urât. Şi Moise s-a mâniat pe ei.

21. Şi au strâns în fiecare dimineaţă, fiecare după cât mânca. Şi la căldura soarelui se topea.

22. Şi a fost aşa: în ziua a şasea au strâns pâine dublu, două omere de cap. Şi toate căpeteniile* adunării au venit şi au spus lui Moise.

23. Şi el le-a zis: „Aceasta este ce a zis Domnul: Mâine este odihnaEbr. „şabaton“*, sabatulEbr. „şabat“ sfânt pentru Domnul. Coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi strângeţi-vă tot ce prisoseşte, ca să fie păstrat până dimineaţa“.

24. Şi au strâns-o până dimineaţa, cum poruncise Moise, şi nu a mirosit* urât, nici n-a fost vreun vierme în ea.

25. Şi Moise a zis: „Mâncaţi-o astăzi, pentru că astăzi este sabatul Domnului; astăzi n-o veţi găsi pe câmp.

26. Şase zile s-o strângeţi, dar în ziua a şaptea* este sabatul: în el nu va fi“.

27. Şi a fost aşa: în ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să adune şi n-au găsit.

28. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Până când nu veţi voi* să păziţi poruncile Mele şi legile Mele?

29. Vedeţi că Domnul v-a dat sabatul; de aceea vă dă* în ziua a şasea pâine pentru două zile. Fiecare să rămână la locul său; nimeni să nu iasă din locul său în ziua a şaptea“.

30. Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.

31. Şi casa lui Israel i-a pus numele „manăEbr. „man““. Şi era ca sămânţa* de coriandruPlantă cu flori albe sau roz şi fructe în formă de globuleţe, albă; şi gustul ei era ca turta cu miere.

32. Şi Moise a zis: „Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul: «Umpleţi un omer din ea, ca să fie păstrat pentru generaţiile voastre, ca să vadă pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustiu, după ce v-am scos din ţara Egiptului»“.

33. Şi Moise i-a zis lui Aaron: „Ia un urcior* şi pune în el un omer plin de mană şi aşaz-o înaintea Domnului, ca să fie păstrată pentru generaţiile voastre“.

34. Aşa cum poruncise Domnul lui Moise, Aaron a pus-o* înaintea mărturiei, ca să fie păstrată.

35. Şi fiii lui Israel au mâncat* mană patruzeci* de ani, până au intrat în ţara locuită; au mâncat mană până au ajuns* la hotarul ţării Canaanului.

36. Şi un omer este a zecea* parte din efăEfa (origine egipteană), o măsură pentru cereale, cu capacitatea de aproximativ 22 litri.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)