ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 27

Altarul arderii de tot

1. Şi să faci altarul* din lemn de salcâm, lung de cinci coţi şi lat de cinci coţi: altarul să fie pătrat şi înălţimea lui să fie de trei coţi.

2. Şi să-i faci coarnele* în cele patru colţuri ale lui; coarnele lui să fie din el şi să-l îmbraci cu aramă*.

3. Şi să-i faci oalele pentru scoaterea cenuşiiSau „pentru curăţarea grăsimii“ şi lopeţile şi farfuriile adânciVase pentru sângele stropirii şi furculiţele şi tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci din aramă.

4. Şi să-i faci un grătar din aramă în formă de reţea; şi pe reţea să faci patru verigi de aramă la cele patru colţuri ale ei.

5. Şi să-l pui sub marginea altarului, jos, şi reţeaua să ajungă până la jumătatea altarului.

6. Şi să faci drugi pentru altar, drugi din lemn de salcâm, şi să-i îmbraci cu aramă.

7. Şi drugii lui să se introducă prin verigi şi drugii să fie pe cele două laturi ale altarului, ca să fie purtat*.

8. Să-l faci din scânduri, gol pe dinăuntru, cum* ţi s-a arătat pe munte; aşa să-l facă.

Curtea cortului

9. Şi să faci curtea* cortului. În latura de sud, înspre sud, să faci pânzeSau „draperii“ din in subţire răsucit, pentru curte, de o sută de coţi lungime pentru o latură;

10. şi cei douăzeci de stâlpi ai ei şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor; şi cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură, de argint.

11. La fel şi pentru latura dinspre nord în lungime, să faci pânze lungi de o sută de coţi şi cei douăzeci de stâlpi ai ei, şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor; cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură să fie de argint.

12. Şi pentru lăţimea curţii în latura dinspre apus să fie pânze de cincizeci de coţi, cei zece stâlpi ai lor şi cele zece postamente ale lor.

13. Şi lăţimea curţii din latura dinspre răsărit, spre răsăritul soarelui, să fie de cincizeci de coţi.

14. Pânzele pentru o aripăLit. „umăr“ a intrării să fie de cincisprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor.

15. Şi la cealaltă aripă să fie pânze de cincisprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor.

16. Şi pentru poarta curţii să fie o perdea de douăzeci de coţi, din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare brodată; cei patru stâlpi ai lor şi cele patru postamente ale lor.

17. Toţi stâlpii curţii, de jur-împrejur, să aibă vergele de legătură de argint, cârligele lor de argint şi postamentele lor de aramă.

18. Lungimea curţii să fie de o sută de coţi şi lăţimea de cincizeci şi cincizeci şi înălţimea de cinci coţi, de in răsucit; şi postamentele lor să fie de aramă.

19. Toate uneltele cortului pentru toată slujba lui şi toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20. Şi să porunceşti* fiilor lui Israel să-ţi aducă pentru luminător untdelemn curat de măsline bătute ca să facă să lumineze candela neîncetat.

21. Aaron şi fiii săi le vor pregăti de seara* până dimineaţa înaintea Domnului, în cortul întâlnirii*, în afara perdelei* care este înaintea chivotului mărturiei; va fi o rânduială pentru totdeauna*, pentru generaţiile lor, din partea fiilor lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)