Exod (Ieşirea)

Sau a doua carte a lui Moise

Capitolul 25

Porunci pentru facerea cortului.

1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine dela orice om care-l va da cu tragere de inimă.

3. Iată ce veţi primi dela ei ca dar: aur, argint şi aramă;

4. materii vopsite în albastru, purpuriu, cîrmiziu, pînză de in subţire şi păr de capră;

5. piei de berbeci vopsite în roş şi piei de viţel de mare; lemn de salcîm;

6. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămîia mirositoare;

7. pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umărar) şi pieptar.

8. Să-Mi facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.

9. Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.“

Chivotul şi capacul ispăşirii.

10. Să facă un chivot de lemn de salcîm; lungimea lui să fie de două coturi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate.

11. Să-l poleieşti cu aur curat, să-l poleieşti pe din lăuntru şi pe din afară, şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

12. Să torni pentru el patru verigi de aur, şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi deoparte şi două verigi de cealaltă parte.

13. Să faci nişte drugi de lemn de salcîm, şi să-i poleieşti cu aur.

14. Să vîri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului;

15. drugii vor rămînea în verigile chivotului, şi nu vor fi scoşi din ele.

16. Să pui în chivot mărturia, pe care ţi-o voi da.

17. Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.

18. Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;

19. să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.

20. Heruvimii să fie cu aripile întinse pedeasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.

21. Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în chivot să pui mărturia, pe care ţi-o voi da.

22. Acolo Mă voi întîlni cu tine; şi dela înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Masa cu pînile pentru punerea înainte.

23. Să faci o masă de lemn de salcîm; lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de un cot, şi înălţimea de un cot şi jumătate.

24. S-o poleieşti cu aur curat, şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

25. Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mînă; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur.

26. Să faci pentru masă patru verigi de aur, şi să pui verigile în cele patru colţuri, cari vor fi la cele patru picioare ale ei.

27. Verigile să fie lîngă pervaz, şi în ele se vor vîrî drugii ca să ducă masa.

28. Drugii să-i faci din lemn de salcîm, şi să-i acoperi cu aur; şi ei vor sluji la ducerea mesei.

29. Să-i faci farfurii, căţui, potire şi ceşti, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat.

30. Să pui pe masă pînile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

Sfeşnicul.

31. Să faci un sfeşnic de aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.

32. Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.

33. Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe cari ies din sfeşnic.

34. Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor.

35. Să fie o gămălioară subt cele două braţe cari ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară subt alte două braţe, şi o gămălioară subt alte două braţe; tot aşa să fie şi subt cele şase braţe, cari ies din sfeşnic.

36. Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.

37. Să faci cele şapte candele, care vor fi puse (Sau: aprinse.) deasupra, aşa ca să lumineze în faţă.

38. Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat.

39. Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.

40. Vezi să faci după chipul, care ţi s-a arătat pe munte.