DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 34

Moartea lui Moise

1. Şi Moise s-a suit din câmpiile Moabului pe muntele* Nebo, pe vârful muntelui Pisga, care este în dreptul Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat* toată ţara, de la Galaad până* la Dan,

2. şi tot Neftali, şi ţara lui Efraim şi Manase, şi toată ţara lui Iuda până la marea* dinspre apusMarea Mediterană,

3. şi sudulEbr. „Neghev“, şi câmpia văii Ierihonului, cetatea* palmierilor, până la Ţoar.

4. Şi Domnul i-a zis: „Aceasta* este ţara pe care am jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: «O voi da seminţei tale!» Te-am făcut s-o vezi* cu ochii tăi, dar tu nu vei trece în ea“.

5. Şi Moise, robul* Domnului, a murit* acolo, în ţara Moabului, după cuvântulLit. „gura“ Domnului.

6. Şi El l-a înmormântat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă* cu Bet-Peor, şi nimeni* nu ştie mormântul lui până în ziua aceasta.

7. Şi Moise era de o sută douăzeci* de ani când a murit; ochiul* său nu se întunecase, nici puterea lui nu-l părăsise.

8. Şi fiii lui Israel l-au plâns* treizeci de zile pe Moise în câmpiile Moabului; şi zilele plânsului şi jelirii pentru Moise s-au sfârşit.

9. Şi Iosua, fiul lui Nun, era plin* de duhul înţelepciunii, pentru că Moise* îşi pusese mâinile peste el. Şi fiii lui Israel au ascultat de el şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise.

10. Şi nu s-a mai ridicat* profet în Israel ca Moise, pe care* să-l fi cunoscut Domnul faţă către faţă,

11. potrivit cu toate* semnele şi minunile pe care Domnul l-a trimis să le facă în ţara Egiptului, lui Faraon şi tuturor slujitorilor lui şi întregii lui ţări,

12. şi potrivit cu toată acea mână puternică şi potrivit cu toate acele minunăţii înfricoşătoare pe care le-a făcut Moise în ochii întregului Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)