DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 27

Legea să se scrie şi să se citească

1. Şi Moise şi bătrânii lui Israel au poruncit poporului, zicând: „Păziţi toată porunca pe care v-o poruncesc astăzi.

2. Şi va fi aşa: în ziua când veţi trece* Iordanul în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să-ţi ridici* pietre mari şi să le văruieşti cu var.

3. Şi să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi, când vei trece ca să intri în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, ţară în care curge* lapte şi miere, cum ţi-a promis Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.

4. Şi va fi aşa: după ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi aceste pietre pe muntele Ebal*, cum vă poruncesc astăzi, şi să le văruiţi cu var.

5. Şi să zideşti acolo un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar din pietre; să nu ridici* fierul asupra lor.

6. Să zideşti altarul Domnului Dumnezeului tău din pietre întregi şi să aduci pe el arderea-de-tot pentru Domnul Dumnezeul tău.

7. Şi să jertfeşti jertfe de pace şi să mănânci acolo şi să te bucuri* înaintea Domnului Dumnezeului tău.

8. Şi să scrii pe pietre foarte lămurit toate cuvintele legii acesteia“.

9. Şi Moise şi preoţii, leviţii, au vorbit către tot Israelul, zicând: „Taci şi ascultă, Israele! Astăzi te-ai făcut poporul* Domnului Dumnezeului tău.

10. Şi să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău şi să împlineşti poruncile Lui şi rânduielile Lui pe care ţi le poruncesc astăzi“.

Blestemul de pe Muntele Ebal

11. Şi Moise a poruncit poporului în ziua aceea, zicând:

12. „Aceştia să stea* să binecuvânteze poporul pe Muntele Garizim, după ce veţi trece Iordanul: Simeon şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Iosif şi Beniamin. Şi aceştia să stea pe Muntele Ebal ca să blesteme:

13. Ruben, Gad şi Aşer şi Zabulon, Dan şi Neftali.

14. Şi leviţii* să răspundă şi să zică tuturor bărbaţilor lui Israel cu glas tare:

15. «Blestemat să fie omul care-şi va face un chip* cioplit sau turnat, o urâciune înaintea Domnului, lucrare a mâinilor meşterului, şi-l va pune într-un loc ascuns!» Şi tot poporul să răspundă şi să zică: «Amin*

16. «Blestemat să fie cel care va dispreţui* pe tatăl său sau pe mama sa!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

17. «Blestemat să fie cel care va muta* semnul de hotar al aproapelui său!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

18. «Blestemat să fie cel care face* pe orb să rătăcească pe drum!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

19. «Blestemat să fie cel care strâmbă* judecata străinului, a orfanului şi a văduvei!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

20. «Blestemat să fie cel care se va culca cu soţia* tatălui său, pentru că ridică marginea hainei tatălui său!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

21. «Blestemat să fie cel care se va culca cu vreun animal*!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

22. «Blestemat să fie cel care se va culca cu sora* sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

23. «Blestemat să fie cel care se va culca cu soacra* sa!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

24. «Blestemat să fie cel care loveşte* pe aproapele său în ascuns!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

25. «Blestemat să fie cel care ia mită* ca să omoare sânge nevinovat!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»

26. «Blestemat să fie cel care nu va întări* cuvintele legii acesteia, ca să le facă!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)