DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 8

Ţara promisă şi mulţimirea

1. Să luaţi aminte* să împliniţi orice poruncă pe care ţi-o poruncesc astăzi, ca să trăiţi* şi să vă înmulţiţi* şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care a jurat-o Domnul părinţilor voştri.

2. Şi adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit* Domnul Dumnezeul tău în aceşti patruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească, să te încerce*, ca să cunoască* ce era în inima ta, dacă vei păzi poruncile Lui sau nu.

3. Şi te-a smerit şi te-a lăsat* să flămânzeşti şi te-a hrănit* cu mana pe care n-o cunoscuseşi şi pe care părinţii tăi n-au cunoscut-o, ca să-ţi arate că omul nu trăieşte numai* cu pâine, ci omul trăieşte cu orice iese din gura Domnului.

4. Îmbrăcămintea* nu ţi s-a învechit pe tine şi piciorul nu ţi s-a umflat în aceşti patruzeci de ani.

5. Şi recunoaşte în inima ta că, aşa cum ceartăSau „educă“, „disciplinează“ un om pe fiul său, aşa te ceartă* pe tine Domnul Dumnezeul tău.

6. Şi să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli* pe căile Lui şi să te temi de El.

7. Pentru că Domnul Dumnezeul tău te face să intri într-o ţară* bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu ape adânci care ţâşnesc în văi şi munţi;

8. ţară de grâu şi orz şi vii şi smochini şi rodii, ţară cu măslini şi cu miere,

9. ţară unde-ţi vei mânca pâinea fără sărăcie, unde nu-ţi va lipsi nimic, ţară ale cărei pietre sunt fier* şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.

10. Şi vei mânca* şi te vei sătura şi vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara bună pe care ţi-a dat-o.

11. Ia seama la tine însuţi, să nu-L uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, nepăzind poruncile Lui şi judecăţile Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,

12. ca nu cumva, după ce vei mânca* şi te vei sătura, şi-ţi vei construi case frumoaseSau „bune“ şi vei locui în ele,

13. şi ţi se vor înmulţi cirezile şi turmele, şi argintul tău şi aurul tău vor spori, şi tot ce ai se va înmulţi,

14. să ţi se înalţe* inima şi să-L uiţi* pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robilor;

15. care te-a călăuzit* prin pustiul cel mare şi înfricoşător, plin de şerpi* înfocaţi şi scorpioni şi uscăciune, unde nu era apă*; care a făcut să curgă* apă din stânca de cremene;

16. care te-a hrănit în pustiu cu mana* pe care n-au cunoscut-o părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce*, ca să-ţi facă bine* la sfârşit.

17. Şi să nu zici* în inima ta: «Puterea mea şi tăria mâinii mele mi-au câştigat această avere»,

18. ci să-ţi aminteşti de Domnul Dumnezeul tău, că El este Acela* care îţi dă putere să câştigi avere, ca să întărească legământul* Său, cu care a jurat părinţilor tăi, ca în ziua aceasta.

19. Şi va fi aşa: dacă-L vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei umbla după alţi dumnezei şi le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, mărturisesc astăzi* împotriva voastră că veţi fi nimiciţi negreşit:

20. ca naţiunile pe care le-a nimicit Domnul dinaintea voastră, aşa veţi fi nimiciţi, pentru că n-aţi ascultat* de glasul Domnului Dumnezeului vostru.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)