DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 22

Animale şi lucruri rătăcite

1. Să nu vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind şi să te ascunzi de ele: să le întorci* negreşit la fratele tău.

2. Şi dacă fratele tău nu este aproape de tine şi nu-l cunoşti, atunci să le strângi în casa ta şi să fie la tine până le va căuta fratele tău şi să i le înapoiezi.

3. Aşa să faci şi cu măgarul său şi aşa să faci şi cu haina sa şi aşa să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău, pe care-l va pierde el şi-l vei găsi tu; nu vei putea să te ascunzi.

4. Dacă vezi măgarul* fratelui tău sau boul lui căzuţi în drum, să nu te ascunzi de ei, ci să-l ajuţi negreşit să-l ridice.

Amestecul seminţelor şi al ţesăturilor

5. Femeia să nu se îmbrace cu haină bărbătească, nici bărbatul să nu se îmbrace cu haină femeiască; pentru că oricine face acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

6. Dacă se va întâmpla să fie un cuib de pasăre înaintea ta pe drum, în vreun copac, sau pe ogor, cu pui sau cu ouă, şi mama va sta peste pui sau peste ouă: să nu iei* mama cu puii.

7. Să dai drumul mamei şi să-ţi iei puii, ca să-ţi fie bine* şi să-ţi lungeşti zilele.

8. Când vei construi o casă nouă, atunci să faci un parapet împrejurul acoperişului tău, ca să nu aduci sânge peste casa ta, dacă ar cădea cineva de pe ea.

9. Să nu-ţi semeni* via cu două feluri de sămânţă, ca nu cumva să fie profanată toată sămânţaLit. „plinătatea seminţei“ pe care ai semănat-o şi toată via.

10. Să nu ari* cu un bou şi cu un măgar împreună.

11. Să nu porţi* o haină din material amestecat, din lână şi in împreună.

12. Să-ţi faci ciucuri* la cele patru colţuri ale îmbrăcămintei taleLit. „acoperământului tău“ cu care te acoperi.

Pedeapsa pentru curvie

13. Dacă cineva îşi va lua* o soţie şi va intra la ea şi o va urî

14. şi o va învinui de lucruri ruşinoase şi-i va scoate nume rău şi va zice: «Am luat pe femeia aceasta şi m-am apropiat de ea şi n-am găsit-o fecioară»,

15. atunci tatăl fetei şi mama ei să ia semnele fecioriei fetei şi să le aducă la bătrânii cetăţii, la poartă.

16. Şi tatăl fetei să zică bătrânilor: «Am dat pe fiica mea de soţie acestui bărbat şi el o urăşte;

17. şi, iată, o învinuieşte de lucruri ruşinoase, zicând: «N-am găsit pe fiica ta fecioară!» Şi acestea sunt semnele fecioriei fiicei mele!» Şi ei să întindă pânza înaintea bătrânilor cetăţii.

18. Şi bătrânii cetăţii aceleia să ia pe bărbatul acela şi să-l certe

19. şi să-i dea o amendă de o sută de sicli de argint şi să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel. Şi ea să-i fie soţie: n-o va putea lăsa în toate zilele lui.

20. Dar dacă acel lucru va fi adevărat* – tânăra femeie n-a fost găsită fecioară –,

21. atunci să scoată pe tânăra femeie la intrarea casei tatălui ei şi oamenii cetăţii ei s-o ucidă cu pietre, ca să moară: pentru că a făcut o mişelie* în Israel, curvind în casa tatălui ei; şi să cureţi* răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru adulter

22. Dacă a fost găsit* un bărbat culcat cu o femeie măritată, amândoi să moară, bărbatul care s-a culcat cu femeia şi femeia; şi să cureţi răul din Israel.

23. Când o fată fecioară* va fi logodită cu un bărbat şi cineva o găseşte în cetate şi se culcă cu ea,

24. atunci să-i scoateţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia şi să-i ucideţi cu pietre, ca să moară: pe fată, pentru că n-a strigat în cetate, şi pe bărbat, pentru că a înjosit* pe soţia aproapelui său. Şi să cureţi* răul din mijlocul tău.

25. Şi, dacă vreun bărbat va găsi în câmp pe o fată logodită şi bărbatul acela o forţează şi se culcă cu ea, atunci numai bărbatul acela care s-a culcat cu ea să moară.

26. Şi fetei să nu-i faci nimic: asupra fetei nu este păcat vrednic de moarte; pentru că este ca şi cum s-ar ridica un om împotriva aproapelui său şi l-ar omorî: aşa este lucrul acesta.

27. Pentru că a găsit-o în câmp, fata logodită a putut să strige, dar n-a fost nimeni s-o scape.

28. Când va găsi cineva* o fată fecioară care nu este logodită şi o va apuca şi se va culca cu ea, şi vor fi găsiţi,

29. atunci bărbatul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint şi ea să-i fie soţie, pentru că a înjosit-o*; n-o poate lăsa în toate zilele sale.

30. Nimeni să nu iaDe soţie* pe soţia tatălui său şi să nu ridice marginea hainei* tatălui său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)