DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 30

Promisiuni

1. Şi va fi aşa: după ce vor veni peste tine toate* lucrurile acestea, binecuvântarea* şi blestemul, pe care le-am pus înaintea ta, şi ţi le vei pune* la inimă, printre toate* naţiunile la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău,

2. şi te vei întoarce* la Domnul Dumnezeul tău şi vei asculta de glasul Lui, după toate câte-ţi poruncesc eu astăzi, tu şi fiii tăi, cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău,

3. atunci Domnul Dumnezeul tău îţi va întoarce pe cei captiviLit. „captivitatea“ şi Se va îndura* de tine şi te va aduna din nou* dintre toate naţiunile printre care te va fi risipit* Domnul Dumnezeul tău.

4. Dacă* ai tăi vor fi împrăştiaţi până la marginea cerurilor, Domnul Dumnezeul tău te va aduna de acolo şi te va lua de acolo;

5. şi Domnul Dumnezeul tău te va aduce* în ţara pe care au stăpânit-o părinţii tăi, şi tu o vei stăpâni, şi-ţi va face bine şi te va înmulţi* mai mult decât pe părinţii tăi.

6. Şi Domnul Dumnezeul tău îţi va circumcide* inima* ta şi inima seminţei tale, ca să-L iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău, ca să trăieşti.

7. Şi Domnul Dumnezeul tău va pune* toate aceste blesteme asupra vrăjmaşilor tăi şi asupra celor care te urăsc, care te-au persecutat.

8. Şi te vei întoarce şi vei asculta de glasul Domnului şi vei împlini toate poruncile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi.

9. Şi Domnul Dumnezeul tău te va face să prisoseşti* în orice lucru al mâinii tale, în rodul* pântecelui tău şi în rodul animalelor tale şi în rodul pământului tău, spre bine; pentru că Domnul Se va bucura din nou de tine spre bine, cum S-a bucurat de părinţii tăi,

10. dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti poruncile Lui şi rânduielile Lui, care sunt scrise* în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău cu toată inima* ta şi cu tot sufletul tău.

11. Pentru că porunca aceasta, pe care ţi-o poruncesc astăzi, nu este prea minunată* pentru tine, nici departe.

12. Nu este* în ceruri, ca să zici: «Cine se va sui pentru noi în ceruri şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?»;

13. şi nu este dincolo de mare, ca să zici: «Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?»

14. Ci cuvântul este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca să-l împlineşti.

Alegerea

15. Vezi, am pus* astăzi înaintea ta viaţa şi binele, şi moartea şi răul,

16. întrucât îţi poruncesc astăzi să-L iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui şi rânduielile Lui şi judecăţile Lui, ca să trăieşti* şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.

17. Dar, dacă ţi se va abate inima şi nu vei asculta şi vei fi amăgit şi te vei închina altor dumnezei şi le vei sluji,

18. vă mărturisesc astăzi că veţi pieri* negreşit şi nu vă veţi lungi zilele pe pământul pentru care treci Iordanul, ca să intri să-l stăpâneşti.

19. Chem astăzi cerurile* şi pământul ca să mărturisească împotriva voastră: v-am pus* înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea* şi blestemul. Alege dar viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,

20. iubind* pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi alipindu-te* de El; pentru că El este viaţa* ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământul* pe care Domnul a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac, şi lui Iacov, că li-l va da“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)