DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 11

Amintirea minunilor făcute

1. Deci să-L iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti* cele de păzit ale Lui, şi rânduielile Lui şi judecăţile Lui şi poruncile Lui, în toate zilele.

2. Şi să recunoaşteţi* astăzi voi, pentru că nu vorbesc cu fiii voştri care n-au cunoscut şi n-au văzut pedeapsa* Domnului Dumnezeului vostru, măreţia Sa, mâna* Sa cea tare şi braţul Său cel întins

3. şi semnele* Sale şi faptele Sale pe care le-a făcut în ţara Egiptului, lui Faraon, împăratului Egiptului, şi întregii lui ţări;

4. şi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum a făcut să curgă* apele Mării Roşii

5. peste ei când v-au urmărit şi Domnul i-a nimicit până în ziua aceasta;

6. şi ce v-a făcut în pustiu, până când aţi ajuns în locul acesta; şi ce a făcut lui Datan* şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi în mijlocul întregului Israel i-a înghiţit* cu familiile lor şi cu corturile lor şi cu tot ce aveau.

7. Pentru că ochii* voştri au văzut toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut-o.

Binecuvântarea şi blestemul

8. Păziţi deci toată porunca pe care v-o poruncesc astăzi, ca să fiţi tari şi să intraţi şi să stăpâniţi* ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi;

9. şi ca să vă lungiţi* zilele în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri s-o dea lor şi seminţei lor, ţară* în care curge lapte şi miere.

10. Pentru că ţara în care intri ca s-o stăpâneşti nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde îţi semănai sămânţă şi o udai cu piciorul, ca pe o grădină de zarzavaturi.

11. Ci ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi este o ţară cu munţi* şi văi, care se adapă din ploaia cerurilor;

12. ţară de care îngrijeşte Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra* ei, de la începutul anului până la sfârşitul anului.

13. Şi va fi aşa: dacă veţi asculta* cu tot dinadinsul de poruncile Mele, pe care vi le poruncesc astăzi, ca să-L iubiţi* pe Domnul Dumnezeul vostru şi să-I slujiţi cu toată* inima voastră şi cu tot sufletul vostru,

14. Eu voi da ţării voastre ploaie* la timpul ei, ploaia* timpurie şi ploaia târziePloaia de toamnă şi ploaia de primăvară; şi îţi vei strânge grâul şi mustul şi untdelemnul.

15. Şi voi da iarbă* pe câmpul tău pentru animalele tale şi vei mânca* şi te vei sătura.

16. Feriţi-vă ca nu cumva să vi se amăgească inima* şi să vă abateţi şi să slujiţi* altor dumnezei şi să vă închinaţi lor,

17. şi să se aprindă* mânia Domnului împotriva voastră şi să închidă cerurile*, ca să nu fie ploaie, şi ca pământul să nu-şi dea venitul şi să fiţi nimiciţi* repede din ţara cea bună pe care v-o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18. Să vă puneţi deci aceste cuvinte ale Mele în inimă* şi în suflet şi să le legaţi* ca semn pe mâna voastră şi să vă fie ca fruntare între ochii voştri.

19. Şi să învăţaţi* în ele pe fiii voştri, vorbind despre ele când eşti în casă şi când mergi pe drum şi când te culci şi când te scoli.

20. Şi să le scrii* pe uşorii casei tale şi pe porţile tale:

21. ca să se înmulţească* zilele voastre şi zilele fiilor voştri pe pământul pe care a jurat Domnul părinţilor voştri că li-l va da, cât zilele cerurilor* deasupra pământului.

22. Pentru că, dacă veţi păzi* cu tot dinadinsul toată această poruncă pe care v-o poruncesc s-o faceţi: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui şi să vă alipiţi* de El,

23. atunci Domnul va alunga* toate aceste naţiuni dinaintea voastră şi veţi stăpâni* naţiuni mai mari şi mai puternice decât voi.

24. Orice loc* unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru; hotarul vostru va fi de la* pustiu până la Liban, de la râu, râul Eufrat, până la marea dinspre apusMarea Mediterană.

25. Nimeni* nu va putea sta înaintea voastră: Domnul Dumnezeul vostru va pune teama de voi şi groaza* de voi peste toată ţara pe care o veţi călca, după cum* v-a spus El.

26. Iată*, vă pun înainte astăzi binecuvântarea şi blestemul:

27. binecuvântarea*, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc astăzi;

28. şi blestemul*, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ci vă veţi abate de la calea pe care v-o poruncesc astăzi, umblând după alţi dumnezei pe care nu i-aţi cunoscut.

29. Şi va fi aşa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara în care intri ca s-o stăpâneşti, vei pune binecuvântarea* pe Muntele Garizim şi blestemul* pe Muntele Ebal.

30. Nu sunt ei dincolo de Iordan, înapoia căii care priveşte spre apusul soarelui, înSau „care traversează“ ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului*, lângă stejarii lui More*?

31. Pentru că veţi trece* Iordanul ca să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru; şi o veţi stăpâni* şi veţi locui în ea.

32. Şi să luaţi seama să împliniţi* toate rânduielile şi judecăţile pe care vi le pun astăzi înainte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)