DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 13

Interzicerea idolatriei

1. Dacă se va ridica între voi un profet sau un visător* de vise şi-ţi va da* un semn sau o minune,

2. şi s-ar împlini* semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit, când a zis: «Să mergem după* alţi dumnezei» – pe care nu i-ai cunoscut – «şi să le slujim»,

3. să nu asculţi de cuvintele acelui profet sau ale acelui visător de vise; pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă încearcă*, pentru a afla dacă-L iubiţi* pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru.

4. Voi să umblaţi după* Domnul Dumnezeul vostru şi să vă temeţi de El şi să păziţi poruncile Lui şi să ascultaţi de glasul Lui şi să-I slujiţi şi să vă alipiţi* de El.

5. Şi acel profet sau acel visător de vise să fie omorât*, pentru că a vorbit ca să vă abatăLit. „a vorbit abatere“ de la Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a răscumpărat din casa robilor, ca să te depărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; şi să cureţiLit. „să nimiceşti prin foc“ răul* din mijlocul tău.

Pedeapsa ispititorilor la închinarea la idoli

6. Dacă* fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau soţia* sânului tău, sau prietenul tău, care îţi este* ca sufletul tău, te va îndemna în taină, zicând: «Să mergem şi să slujim* altor dumnezei», pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi,

7. dintre dumnezeii popoarelor* care sunt împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului,

8. să nu te învoieşti* cu el şi să nu-l asculţi; şi ochiul tău să nu-l cruţe, nici să nu-ţi fie milă* de el, nici să nu-l ascunzi,

9. ci să-l omori*: mâna ta* să fie cea dintâi împotriva lui, ca să-l omori, şi pe urmă mâinile întregului popor.

10. Şi să-l ucizi cu pietre, pentru că a căutat să te îndepărteze de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robilor.

11. Şi tot* Israelul să audă şi să se teamă şi să nu mai facă acest rău în mijlocul tău.

12. Când, într-una din cetăţile tale, pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, ca să locuieşti acolo, vei auzi* spunându-se:

13. «Nişte oameni, fii* ai lui BelialSau „Nişte oameni de nimic“, au ieşit din mijlocul* vostru şi au ademenit* pe locuitorii cetăţii lor, zicând: «Să mergem* şi să slujim altor dumnezei», pe care nu i-aţi cunoscut,

14. atunci să cauţi şi să cercetezi şi să întrebi cu de-amănuntul; şi, iată, dacă este adevărat, lucru întemeiat, această urâciune s-a întâmplat în mijlocul tău,

15. să loveşti pe toţi locuitorii cetăţii aceleia cu ascuţişul sabiei, nimicind-o* cu totul şi tot ce este în ea, chiar şi animalele ei, cu ascuţişul sabiei.

16. Şi să strângi toată prada ei în mijlocul pieţeiSau „locului deschis“ şi să arzi* de tot cu foc cetatea şi toată prada ei, pentru Domnul Dumnezeul tău; şi ea să fie o movilă* pentru totdeauna; să nu se mai construiască din nou.

17. Şi nimic din lucrul blestematSau „dat nimicirii“* să nu se lipească de mâna ta, ca Domnul să Se întoarcă din furia* mâniei Sale şi să-ţi arate milă şi să Se îndure* de tine şi să te înmulţească, după cum* a jurat părinţilor tăi,

18. dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti* toate poruncile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)