DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 6

Ţinerea poruncilor Domnului

1. Şi acestea sunt porunca*, rânduielile şi judecăţile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ, ca să le faceţi în ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi,

2. ca să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, ca să ţii toate rânduielile Lui şi poruncile Lui, pe care ţi le poruncesc, tu şi fiul tău şi fiul fiului tău, în toate* zilele vieţii tale, şi ca să ţi se lungească* zilele.

3. Ascultă dar, Israele, şi ia seama să le faci, ca să-ţi fie bine* şi să vă înmulţiţi foarte mult în ţara* în care curge lapte şi miere, după cum* ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.

4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur* DomnSauDomnul este unul“.

5. Şi să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău cu toată* inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

6. Şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în* inima ta.

7. Şi să le întipăreşti în fiii* tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi când te scoli.

8. Şi să le legi ca semn* pe mâna ta şi să-ţi fie ca fruntareSau „filacterii“ (bucăţi de pergament cu versete) între ochii tăi.

9. Şi să le scrii* pe uşorii casei tale şi pe porţilePorţile cetăţii tale.

Despre dragostea de Dumnezeu

10. Şi va fi aşa: după ce Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da: cetăţi mari* şi frumoase, pe care nu tu le-ai construit*,

11. şi case pline de toate bunătăţile, pe care nu tu le-ai umplut, şi fântâni săpate, pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu le-ai plantat, şi vei mânca şi te vei sătura*:

12. ia seama la tine însuţi să nu-L uiţi* pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robilor.

13. Să te temi* de Domnul Dumnezeul tău şi să-I slujeşti şi să juri* pe Numele Lui.

14. Să nu umblaţi* după alţi dumnezei dintre dumnezeii* popoarelor care sunt împrejurul vostru.

15. Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos* în mijlocul tău; ca nu cumva să se aprindă* mânia Domnului Dumnezeului tău împotriva ta şi să te nimicească de pe faţa pământului.

16. Să nu ispitiţi* pe Domnul Dumnezeul vostru, cum* L-aţi ispitit la Masa.

17. Să păziţi* cu tot dinadinsul poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi mărturiile Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi le-a poruncit.

18. Şi să faci* ce este drept şi bine în ochii Domnului, ca să-ţi fie bine* şi să intri şi să stăpâneşti ţara cea bună pe care Domnul a jurat-o părinţilor tăi,

19. alungând* pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.

20. Când te va întreba fiul* tău în viitor, zicând: «Ce sunt mărturiile şi rânduielile şi judecăţile pe care vi le-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru?»,

21. atunci să zici fiului tău: «Eram robi ai lui Faraon în Egipt şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână* tare.

22. Şi Domnul a făcut semne* şi minuni mari şi rele asupra Egiptului, asupra lui Faraon şi asupra întregii lui case, înaintea ochilor noştri,

23. şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă aici, să ne dea ţara pe care a jurat-o părinţilor noştri.

24. Şi Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste rânduieli, să ne temem* de Domnul Dumnezeul nostru, spre binele nostru, în toate zilele, ca să ne ţină* în viaţă ca în ziua aceasta.

25. Şi aceasta va fi dreptatea noastră, dacă* vom lua seama să împlinim toată această poruncă înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)