DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 10

Table noi ale legii

1. În timpul acela, Domnul mi-a zis: «Ciopleşte-ţi* două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine pe munte şi fă-ţi* un chivot de lemn.

2. Şi Eu voi scrie* pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi tu să le pui* în chivot».

3. Şi am făcut un chivot din lemn de salcâm* şi am cioplit* două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte cu cele două table în mâna mea.

4. Şi El a scris pe table, ca cea dintâi scriere, cele zece* porunciSau „cuvinte“ pe care le spusese* Domnul către voi pe munte din mijlocul focului, în ziua* adunării; şi Domnul mi le-a dat mie.

5. Şi m-am întors şi am coborât* de pe munte şi am pus* tablele în chivotul pe care-l făcusem; şi ele sunt acolo*, aşa cum mi-a poruncit Domnul.

6. (Şi fiii lui Israel au plecat de la Beerot-Bene-Iaacan* la Mosera; acolo* a murit Aaron şi acolo a fost înmormântat; şi Eleazar, fiul său, a slujit în locul lui ca preot.

7. De aici* au plecat la Gudgoda şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară cu pâraie de apă.)

8. În timpul acela, Domnul a deosebit* seminţia lui Levi ca să poarte* chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului, ca să-I slujească* şi să binecuvânteze* în Numele Lui, până în ziua aceasta.

9. De aceea* Levi nu are parte, nici moştenire cu fraţii săi; Domnul, El este moştenirea lui, aşa cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.

10. Şi am stat* pe munte ca şi în zilele de mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi Domnul m-a ascultat* şi în timpul acela: Domnul n-a vrut să te nimicească.

11. Şi Domnul mi-a zis: «Ridică-te, porneşte înaintea poporului, ca să intre* şi să stăpânească ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da».

Ce cere Dumnezeu de la Israel

12. Şi acum, Israele, ce cere* Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, să umbli* în toate căile Lui şi să-L iubeşti* şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău cu toată* inima ta şi cu tot sufletul tău,

13. să păzeşti poruncile Domnului şi rânduielile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, spre* binele tău?

14. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile* cerurilor, pământul* şi tot ce este pe el!

15. Totuşi Domnului I-a plăcut de părinţii* tăi, ca să-i iubească, şi a ales sămânţa lor după ei, pe voi, dintre toate popoarele, ca în ziua aceasta.

16. Deci circumcideţi-vă inimileLit. „circumcideţi prepuţul inimii* voastre“* şi nu vă mai înţepeniţi grumazul.

17. Pentru că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul* dumnezeilor şi Domnul* domnilor, Dumnezeul* cel mare, cel tare şi cel înfricoşător, care nu priveşte la înfăţişare*, nici nu ia* mită;

18. care face judecată* orfanului şi văduvei şi iubeşte pe străin, ca să-i dea hrană şi îmbrăcăminte.

19. Şi să iubiţi* pe străin, pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului.

20. Să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi să te alipeşti* de El şi să juri* pe Numele Lui.

21. El este lauda* ta şi El este Dumnezeul tău, care a făcut pentru tine aceste lucruri* mari şi înfricoşătoare pe care ţi le-au văzut ochii.

22. Părinţii tăi au coborât în Egipt cu şaptezeci* de suflete şi acum Domnul Dumnezeul tău te-a făcutLit. „te-a pus“ o mulţime ca stelele* cerurilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)