DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 19

Cetăţile de scăpare

1. Când Domnul Dumnezeul tău va nimici* naţiunile acestea, a căror ţară ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, şi le vei alunga şi vei locui în cetăţile lor şi în casele lor,

2. să-ţi desparţi* trei cetăţi în mijlocul ţării pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o stăpâneşti.

3. Să-ţi pregăteşti calea şi să împarţi în trei părţi hotarele ţării tale pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o moşteneşti, ca orice ucigaş să fugă acolo.

4. Şi aceasta este rânduiala pentru ucigaşul* care va fugi acolo, ca să trăiască: cine va ucide fără voie pe aproapele său şi nu l-a urât mai înainte –

5. ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne, şi mâna sa dă o lovitură cu securea, ca să taie lemnul, şi fierul va ieşi din coadă şi va lovi pe vecinul său şi va muri – el să fugă într-una din aceste cetăţi şi să trăiască;

6. pentru ca* nu cumva răzbunătorul sângelui să urmărească pe ucigaş, fiindu-i inima aprinsă, şi să-l ajungă, pentru că este lungă calea, şi să-l lovească de moarteLit. „să-i lovească viaţa“, deşi nu era pentru el judecată de moarte, pentru că nu l-a urât mai înainte.

7. De aceea îţi poruncesc, zicând: «Să-ţi desparţi trei cetăţi».

8. Şi, dacă Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi* hotarul, cum a jurat părinţilor tăi, şi-ţi va da toată ţara pe care a promis părinţilor tăi că o va da:

9. dacă vei păzi toată porunca aceasta, ca s-o faci, pe care ţi-o poruncesc astăzi, ca să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău şi să umbli pe căile Lui în toate zilele, atunci să-ţi mai adaugi* încă trei cetăţi la acestea trei,

10. ca să nu se verse* sânge nevinovat în mijlocul ţării tale, pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire, şi să nu fie sânge peste tine.

11. Dar, dacă un om va urî pe aproapele său şi-l va pândi* şi se va ridica împotriva lui şi-l va lovi* de moarte, ca să moară, şi va fugi într-una din aceste cetăţi,

12. atunci bătrânii cetăţii sale să trimită şi să-l aducă de acolo şi să-l dea în mâna răzbunătorului sângelui, ca să moară.

13. Ochiul tău să nu-l cruţe*; şi să cureţi* sângele nevinovat din Israel, ca să-ţi fie bine.

14. Să nu muţi* semnul de hotar al aproapelui tău, pe care l-au pus cei de demult în moştenirea ta pe care o vei moşteni în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o stăpâneşti.

Pedeapsa martorilor falşi

15. Un singur* martor să nu se ridice împotriva cuiva pentru vreo nelegiuire sau pentru vreun păcat prin care păcătuieşte; prin gura a doi martori sau prin gura a trei martori să fie întemeiat un lucru.

16. Dacă se va ridica* un martor falsLit. „violent“ împotriva cuiva, ca să mărturisească împotriva lui vreo nelegiuire,

17. atunci cei doi bărbaţi între care este neînţelegerea să stea înaintea Domnului, înaintea* preoţilor şi înaintea judecătorilor care vor fi în acele zile.

18. Şi judecătorii să cerceteze* cu de-amănuntul şi, iată, dacă martorul este martor fals şi a mărturisit fals împotriva fratelui său,

19. atunci să-i faceţi* cum s-a gândit el să facă fratelui său şi să cureţi* răul din mijlocul tău.

20. Şi ceilalţi să audă* şi să se teamă şi să nu mai facă un asemenea rău în mijlocul tău.

21. Şi ochiul tău să nu cruţe: viaţă* pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)