Iosua

Capitolul 1

Cap. 1-12 Chemarea lui Iosua de către Domnul

1. Şi a fost aşa: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a vorbit lui IosuaYahve Mântuitor, fiul lui Nun, slujitorul* lui Moise, zicând:

2. „Moise, robul* Meu, a murit; şi acum, ridică-te, treci* Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, în ţara pe care le-o dau lor, fiilor lui Israel.

3. Orice loc* pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi l-am dat vouă, cum am spus lui Moise.

4. De la pustiu şi Libanul acesta până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui, va fi hotarul* vostru.

5. Nimeni* nu va putea să stea împotriva ta în toate zilele vieţii tale; cum am fost* cu Moise, aşa voi fi* cu tine: nu te voi lăsa*, nici nu te voi părăsi.

6. Fii tare* şi curajos, pentru că tu vei face pe poporul acesta să moştenească ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da!

7. Numai fii tare şi foarte curajos, ca să iei seama să faci după toată legea* pe care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise! Nu te abate* de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge!

8. Cartea* aceasta a legii să nu se depărteze* din gura ta şi să cugeţi* asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea; pentru că atunci vei avea reuşită* în căile tale şi atunci vei prospera.

9. Nu ţi-am poruncit* Eu: «Fii tare şi curajos!»? Nu te teme*, nici nu te înspăimânta, pentru că Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge“.

Chemarea poporului de către Iosua

10. Şi Iosua a poruncit dregătorilor* poporului, zicând:

11. „Treceţi prin mijlocul taberei şi porunciţi poporului, zicând: «Pregătiţi-vă merinde, pentru că peste trei* zile veţi trece Iordanul acesta, ca să intraţi să stăpâniţi ţara pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru ca s-o stăpâniţi»“.

12. Şi Iosua a vorbit rubeniţilor şi gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui Manase, zicând:

13. „Amintiţi-vă* de cuvântul pe care vi l-a poruncit Moise, robul Domnului, zicând: «Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă şi v-a dat ţara aceasta».

14. Soţiile voastre, micuţii voştri şi vitele voastre vor rămâne în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi să treceţi înarmaţiSau „în rânduri de bătaie“; sau „câte cinci în rând“ înaintea fraţilor voştri, toţi cei viteji în luptă, şi să-i ajutaţi,

15. până când Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru; atunci* vă veţi întoarce în ţara care este moştenirea voastră şi o veţi stăpâni, cea pe care v-a dat-o Moise, robul* Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui“.

Răspunsul poporului

16. Şi ei au răspuns lui Iosua, zicând: „Vom face tot ce ne-ai poruncit şi vom merge oriunde ne vei trimite.

17. Aşa cum am ascultat de Moise în toate, aşa vom asculta de tine; numai Domnul Dumnezeul tău să fie* cu tine aşa cum a fost cu Moise.

18. Oricine se va ridica împotriva porunciiLit. „gurii“ tale şi nu va asculta de cuvintele tale, în tot ce-i vei porunci, să fie omorât. Numai fii tare şi curajos!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)