DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 21

Ispăşire pentru omor când ucigaşul este necunoscut

1. Când în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău s-o stăpâneşti se va găsi un om ucis, căzut în câmp, şi nu se va şti cine l-a ucis,

2. atunci bătrânii tăi şi judecătorii tăi să iasă şi să măsoare până la cetăţile care sunt împrejurul celui ucis.

3. Şi din cetatea care este cea mai aproape de cel ucis, chiar bătrânii cetăţii aceleia vor lua o viţea cu care nu s-a lucrat şi care n-a tras* la jug.

4. Şi bătrânii cetăţii aceleia să coboare viţeaua într-o vale cu apă curgătoare, care nu s-a arat, nici nu s-a semănat, şi să frângă gâtul viţelei acolo, în vale.

5. Şi preoţii, fiii lui Levi, să se apropie; pentru că pe ei i-a ales* Domnul Dumnezeul tău ca să-I slujească şi să binecuvânteze în Numele Domnului şi după gura lor să fie rânduită* orice neînţelegere şi orice lovitură.

6. Şi toţi bătrânii cetăţii aceleia, care este cea mai apropiată de cel ucis, să-şi spele* mâinile deasupra viţelei al cărei gât a fost frânt în vale;

7. şi să răspundă şi să zică: «Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta şi ochii noştri n-au văzut.

8. IartăSau „Ispăşeşte“, Doamne, poporului Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat, şi nu îngădui* sânge nevinovat în mijlocul poporului Tău Israel». Şi sângeleVina sângelui li se va ierta.

9. Aşa vei curăţi* sângele nevinovat din mijlocul tău, când vei face ce este drept în ochii Domnului.

Căsătoria cu o femeie captivă de război

10. Când vei ieşi la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi Domnul Dumnezeul tău îi va da în mâna ta şi-i vei lua captivi,

11. şi între cei captivi vei vedea o femeie frumoasă la chip şi o vei pofti şi vei voi să ţi-o iei de soţie,

12. atunci s-o aduci în casa ta şi să-şi radă* capul şi să-şi taie unghiile;

13. şi să-şi lepede hainele captivităţii ei de pe ea şi să rămână în casa ta, şi să plângă* pe tatăl ei şi pe mama ei o lună de zile şi după aceea să intri la ea şi să-i fii bărbat, şi ea să-ţi fie soţie.

14. Şi va fi aşa: dacă nu-ţi place de ea, să-i dai drumul după dorinţaLit. „sufletul“ ei; dar n-o vei putea vinde nicidecum pe bani; să nu te porţi cu ea ca şi cu o roabă, pentru că ai înjosit-o*.

Dreptul de întâi-născut al fiilor din două femei

15. Dacă un bărbat va avea două soţii, una iubită şi alta neiubită*, şi i-au născut fii şi cea iubită şi cea neiubită, şi fiul cel întâi-născut va fi al celei care nu era iubită,

16. atunci va fi aşa: în ziua când va da moştenire fiilor săi ceea ce are, nu va putea face* întâi-născut pe fiul celei iubite înaintea fiului celei neiubite, care este cel întâi-născut;

17. ci să recunoască de întâi-născut* pe fiul celei neiubite, dându-i o parte dublă din tot ce va fi al său; pentru că el este începutul* puterii sale; dreptul* de întâi-născut este al lui.

Despre fiii neascultători

18. Când cineva va avea un fiu îndărătnic şi nesupus, care nu ascultă* de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale, şi ei îl ceartă, dar el nu ascultă de ei,

19. atunci tatăl său şi mama sa să-l apuce şi să-l scoată la bătrânii cetăţii sale şi la poarta locului său.

20. Şi să zică bătrânilor cetăţii sale: «Fiul acesta al nostru este îndărătnic şi nesupus, nu ascultă de glasul nostru; este lacom şi beţiv».

21. Şi toţi oamenii cetăţii sale să-l ucidă* cu pietre, ca să moară, şi să cureţi* răul din mijlocul tău şi tot* Israelul să audă şi să se teamă.

Despre cei spânzuraţi

22. Iar dacă va face cineva un păcat judecat* de moarte şi va fi omorât şi-l vei spânzura pe lemn,

23. trupul lui să nu rămână toată noaptea pe lemn*, ci să-l înmormântezi chiar în acea zi; pentru că cel spânzurat este un blestem* al lui Dumnezeu; şi să nu întinezi* ţara ta pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)