DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 23

Primirea şi excluderea în adunarea Domnului

1. Cel* care are testiculele zdrobite sau are mădularul tăiat să nu intre în adunarea Domnului.

2. Cel născut din curvieSau „dintr-o căsătorie neîngăduită“, dintre un tată evreu şi o mamă păgână sau invers să nu intre în adunarea Domnului; şi nici a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea Domnului.

3. Un amonit* sau moabit să nu intre în adunarea Domnului şi nici a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului pentru totdeauna,

4. pentru că nu v-au întâmpinat* cu pâine şi cu apă pe drum, când aţi ieşit din Egipt, şi pentru că au tocmit* împotriva ta pe Balaam*, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.

5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a vrut să asculte de Balaam şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat* blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul Dumnezeul tău te-a iubit*.

6. Să nu cauţi* pacea lor, nici binele lor, în toate zilele tale, pentru totdeauna.

7. Să nu urăştiSau „să nu dispreţuieşti“ pe edomit, pentru că este fratele* tău; să nu urăşti pe egiptean, pentru că ai fost străin* în ţara lui.

8. Fiii care li se vor naşte în a treia generaţie să intre în adunarea Domnului.

9. Când vei ieşi în tabără împotriva vrăjmaşilor tăi, atunci să te fereşti de orice lucru rău.

10. Dacă va fi cu tine cineva care nu va fi curat* din ceva ce i s-a întâmplat noaptea, să iasă afară din tabără; să nu intre în tabără.

11. Şi va fi aşa: spre seară să se scalde* în apă şi la apusul soarelui să intre în tabără.

12. Şi să ai un loc afară din tabără şi acolo să ieşi afară.

13. Şi să ai o lopată între uneltele tale. Şi va fi aşa: când ieşi afară, să sapi cu ea şi să te întorci şi să acoperi ce a ieşit din tine.

14. Pentru că Domnul Dumnezeul tău umblă* în mijlocul taberei tale ca să te salveze şi să supună pe vrăjmaşii tăi înaintea ta; şi tabăra ta să fie sfântă, ca El să nu vadă la tine nimic de ruşine şi să nu Se întoarcă de la tine.

Robii fugiţi

15. Să nu dai înapoi stăpânului său pe robul* care a scăpat la tine de la stăpânul său.

16. Să locuiască la tine în mijlocul tău, în locul pe care şi-l va alege într-una din porţile tale, unde i se va părea lui bine; să nu-l asupreşti*.

Darurile din curvie

17. Să nu fie nici o curvăFemeie sau bărbat, dedaţi prostituţiei în temple* dintre fiicele lui Israel, nici vreun homosexual* dintre fiii lui Israel.

18. Să nu aduci plata curvei sau preţul unui câine în casa Domnului Dumnezeului tău pentru vreo promisiune, pentru că amândouă acestea sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Împrumuturile cu dobândă

19. Să nu iei dobândă* de la fratele tău, dobândă pentru bani, dobândă pentru alimente, dobândă pentru orice lucru care se dă cu dobândă.

20. Să iei dobândă de la străin*, dar de la fratele tău să nu iei dobândă, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze* în orice vei pune mâna în ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.

Promisiunile

21. Dacă faci o promisiune* Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii s-o împlineşti, pentru că Domnul Dumnezeul tău o va cere negreşit de la tine şi va fi păcat în tine.

22. Dar, dacă te vei feri să promiţi, nu va fi păcat în tine.

23. Ce va ieşi* de pe buzele tale să ţii şi să împlineşti după cum ai promis Domnului Dumnezeului tău: jertfa de bunăvoie pe care ai promis-o cu gura ta.

24. Când vei intra în via aproapelui tău, poţi să mănânci struguri să te saturi după dorinţa ta, dar să nu pui în vasul tău.

25. Când vei intra în holda aproapelui tău, poţi să smulgi spice* cu mâna, dar să nu puiSau „să nu clatini“, „să nu mişti“ secera în holda aproapelui tău.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)