DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 28

Binecuvântările de pe Muntele Garizim

1. Şi va fi aşa: dacă vei asculta* cu tot dinadinsul de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să împlineşti toate poruncile Lui pe care ţi le poruncesc astăzi, Domnul Dumnezeul tău te va înălţa* mai presus de toate naţiunile pământului.

2. Şi toate aceste binecuvântări vor veni* peste tine şi te vor ajunge, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău.

3. Vei fi binecuvântat* în cetate şi vei fi binecuvântat în* câmp.

4. Rodul pântecelui* tău va fi binecuvântat, şi rodul ogorului tău, şi rodul animalelor tale, fătul vacilor tale şi înmulţirea turmei tale.

5. Coşniţa ta va fi binecuvântată, şi albia ta de frământat.

6. Vei fi binecuvântat* când vei intra şi vei fi binecuvântat când vei ieşi.

7. Domnul va face pe vrăjmaşii tăi, care se ridică împotriva ta, să fie bătuţi* înaintea ta; pe o cale vor ieşi împotriva ta şi pe şapte căi vor fugi dinaintea ta.

8. Domnul va porunci să vină binecuvântare peste tine în grânarele tale şi pe orice vei pune* mâna; şi te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

9. Domnul te va întări ca popor* sfânt pentru El, cum ţi-a jurat, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla în căile Lui.

10. Şi toate popoarele pământului vor vedea că eşti numit după Numele* Domnului şi se vor teme* de tine.

11. Şi Domnul te va face să prisoseşti* în bunătăţi, în rodul pântecelui tău şi în fătul animalelor tale şi în rodul ogorului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi să ţi-o dea.

12. Domnul îţi va deschide vistieria Sa cea bună, cerurile, ca să dea ploaie* ţării tale la timpul ei şi să binecuvânteze* tot lucrul mâinii tale; şi vei da cu împrumut* multor naţiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13. Şi Domnul te va pune cap*, iar nu coadă, şi vei fi numai deasupra şi nu vei fi dedesubt, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să le păzeşti şi să le faci,

14. şi dacă nu te abaţi* nici la dreapta, nici la stânga, de la nici unul din cuvintele pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să mergi după alţi dumnezei să le slujeşti.

Urmările neascultării

15. Dar va fi aşa: dacă nu vei asculta* de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să împlineşti toate poruncile Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, toate blestemele acestea vor veni peste tine şi te vor ajunge.

16. Vei fi blestemat* în cetate şi vei fi blestemat în câmp.

17. Coşniţa ta va fi blestemată, şi albia ta de frământat.

18. Rodul pântecelui tău va fi blestemat, şi rodul ogorului tău, fătul vacilor tale şi înmulţirea turmei tale.

19. Vei fi blestemat când vei intra şi vei fi blestemat când vei ieşi.

20. Domnul va trimite peste tine blestem, tulburare* şi mustrare*, peste orice îţi vei pune mâna să faci, până vei fi nimicit şi vei pieri* repede, pentru răutatea faptelor tale prin care M-ai părăsit.

21. Domnul va face ca ciuma* să se lipească de tine, până te va nimici din ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.

22. Domnul te va lovi* cu tuberculoză şi cu friguri şi cu umflături şi cu malarie şi cu secetăSau „sabie“ şi cu* tăciune în grâu şi cu manăCa dăunători şi ele te vor urmări până vei pieri.

23. Şi cerurile* tale care sunt deasupra capului tău vor fi aramă, iar pământul care este sub tine, fier.

24. Domnul va da ca ploaie peste ţara ta praf şi pulbere; ele vor coborî din ceruri peste tine până vei fi nimicit.

25. Şi Domnul va face să fii bătut* de vrăjmaşii tăi: pe o cale vei ieşi împotriva lor şi pe şapte căi vei fugi dinaintea lor şi vei fi alungat* încoace şi încolo înSau „de“ toate împărăţiile pământului.

26. Şi trupul tău mort va fi ca hrană* pentru toate păsările cerurilor şi animalele pământului şi nu va fi nimeni să le sperie.

27. Domnul te va lovi cu bubele* Egiptului şi cu tumoriSau „hemoroizi“ şi cu râie şi cu pecingine, de care nu te vei putea vindeca.

28. Domnul te va lovi cu nebunie* şi cu orbire şi cu tulburare de inimă.

29. Şi vei umbla pipăind* la amiază, cum pipăie orbul în întuneric, şi nu vei prospera în căile tale şi vei fi mereu asuprit şi prădat, în toate zilele, şi nu va fi cine să te salveze.

30. Te vei logodi* cu o femeie şi altul se va culca cu ea; vei construi* o casă şi nu vei locui în ea; îţi vei planta* o vie şi nu vei mânca din ea.

31. Boul tău va fi înjunghiat înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din el; măgarul tău va fi luat dinaintea feţei tale şi nu se va întoarce la tine; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi şi nu vei avea pe nimeni ca să le salveze.

32. Fiii* tăi şi fiicele tale vor fi daţi altui popor şi ochii tăi vor privi şi se vor topi de dor* după ei toată ziua, şi nu va fi nici o putere în mâna taSau „şi mâna ta nu va fi ca un dumnezeu“.

33. Un popor* pe care nu-l cunoşti va mânca rodul ogorului tău şi toată munca ta şi vei fi mereu asuprit şi zdrobit în toate zilele.

34. Şi vei înnebuni de priveliştea pe care o vei vedea* cu ochii tăi.

35. Domnul te va lovi* la genunchi şi la coapse, de la talpa piciorului tău până în creştetul capului tău, cu bube rele de care nu te poţi vindeca.

36. Domnul te va duce*, pe tine şi pe împăratul tău pe care-l vei pune peste tine, la o naţiune pe care nu ai cunoscut-o nici tu, nici părinţii tăi şi acolo vei sluji* altor dumnezei, lemn şi piatră.

37. Şi vei fi de groază*, de pomină şi de batjocură* între toate popoarele unde te va duce Domnul.

38. Vei duce* multă sămânţă la câmp şi vei strânge puţin; pentru că o va mânca lăcusta*.

39. Vei planta o vie* şi o vei lucra, dar nu vei bea vin, nici n-o vei culege, pentru că o va mânca viermele.

40. Vei avea măslini* în toate hotarele tale, dar nu te vei unge cu untdelemn, pentru că măslinul tău îşi va pierde rodul.

41. Vei naşte fii* şi fiice, dar nu-i vei avea, pentru că vor merge* în captivitate.

42. CărăbuşulSau „Lăcusta“ va stăpâni* toţi copacii tăi şi rodul ogorului tău.

43. Străinul care este în mijlocul tău se va înălţa peste tine sus şi tot mai sus, iar tu vei coborî jos şi tot mai jos.

44. El îţi va împrumuta*, dar tu nu-i vei împrumuta; el va fi capul, iar tu vei fi coada.

45. Şi toate* aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor urmări şi te vor ajunge, până ce vei fi nimicit*, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti poruncile Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi le-a poruncit.

46. Şi ele vor fi peste tine şi peste sămânţa ta pentru totdeauna, ca un semn* şi ca o minune.

47. Pentru că n-ai slujit* Domnului Dumnezeului tău cu bucurie şi cu veselie de inimă pentru belşugul* în toate,

48. vei sluji, în foame şi în sete şi în goliciune şi în lipsă de toate, vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta; şi va pune un jug* de fier pe grumazul tău, până te va nimici.

49. Domnul va aduce* împotriva ta o naţiune de departe, de la marginea pământului, cum zboară vulturul*, o naţiune a cărei limbă n-o vei înţelegeLit. „n-o vei auzi“,

50. o naţiune aspră* la înfăţişare, care nu priveşte la bătrân şi n-are milă de copil.

51. Şi va mânca* rodul animalelor tale şi rodul ogorului tău, până vei fi nimicit, pentru că nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici fătul vacilor tale, nici înmulţirea turmei tale, până te va nimici.

52. Şi te va asedia* în toate porţile tale, până se vor prăbuşi în toată ţara ta zidurile tale cele înalte şi întărite, în care te-ai încrezut; şi te va asedia în toate porţile tale, în toată ţara ta, pe care ţi-a dat-o Domnul Dumnezeul tău.

53. Şi, în asediul şi în strâmtorarea în care te vor chinui vrăjmaşii tăi, vei mânca rodul* pântecelui tău, carnea fiilor tăi şi a fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău.

54. Ochiul* bărbatului care este sensibil printre voi şi foarte delicat va fi rău faţă de fratele său şi faţă de soţia sânului său şi faţă de rămăşiţa fiilor săi,

55. pe care i-a păstrat, ca să nu dea nici unuia dintre ei din carnea fiilor săi, pe care o va mânca el; pentru că nu i-a rămas nimic în asediul şi în strâmtorarea cu care te vor chinui vrăjmaşii tăi, în toate porţile tale.

56. Ochiul femeii* sensibile şi delicate dintre voi, care n-ar fi îndrăznit să pună talpa piciorului ei pe pământ, de delicateţea şi sensibilitatea ei, va fi rău* faţă de soţul sânului ei şi faţă de fiul ei şi faţă de fiica ei,

57. din cauza fătului ei, care iese dintre picioarele* ei, şi a copiilor ei, pe care-i va naşte; pentru că, în lipsă de toate, îi va mânca* în ascuns, în asediul şi în strâmtorarea cu care te va chinui vrăjmaşul tău în porţile tale.

58. Dacă nu vei lua seama să împlineşti toate cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în cartea aceasta, ca să te temi de Numele* acesta glorios şi înfricoşător*, de Domnul Dumnezeul tău,

59. atunci Domnul va face îngrozitoare plăgile tale şi plăgile seminţei tale şi te va lovi cu plăgi mari şi îndelungate, cu boli rele şi îndelungate,

60. şi va întoarce asupra ta toate* bolile Egiptului, de care te temeai, şi ele se vor lipi de tine.

61. De asemenea, Domnul va aduce asupra ta orice boală şi orice plagă care nu este scrisă în cartea legii acesteia, până vei fi nimicit.

62. Şi veţi fi lăsaţi puţini* la număr, voi, care eraţi mulţi ca stelele* cerurilor, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău.

63. Şi va fi aşa: după cum Domnul S-a bucurat* de voi să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot aşa Se va bucura* Domnul de voi să vă nimicească şi să vă prăpădească; şi veţi fi smulşi* din ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.

64. Şi Domnul te va împrăştia* printre toate popoarele, de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului, şi acolo vei sluji* altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi, lemnul şi piatra.

65. Şi între acele naţiuni* nu vei avea linişte, şi talpa piciorului tău nu va avea loc de odihnă, şi Domnul îţi va da* acolo o inimă tremurândă şi ochi care se topesc şi durere în suflet.

66. Şi viaţa ta va fi nesigură înaintea ta şi te vei înspăimânta noaptea şi ziua şi te vei teme pentru viaţa ta.

67. Dimineaţa* vei zice: «O, de ar fi seară!», şi seara vei zice: «O, de ar fi dimineaţă!», de spaima inimii tale de care te vei înfricoşa şi de priveliştea pe care o vei vedea* cu ochii tăi.

68. Şi Domnul te va întoarce* în Egipt cu corăbii pe calea despre care ţi-am zis: «Să n-o mai vezi*». Şi acolo vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe, şi nu va exista cumpărător“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)