DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 4

Îndemn să asculte de lege

1. Şi acum, Israele, ascultă rânduielile* şi judecăţile pe care vă învăţ să le faceţi, ca să trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.

2. Să nu adăugaţi* la cuvântul pe care vi-l poruncesc eu şi să nu scădeţi din el, ca să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc.

3. Ochii voştri au văzut ce a făcut Domnul din cauza lui Baal-Peor*; Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi bărbaţii care l-au urmat pe Baal-Peor.

4. Dar voi, care v-aţi lipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.

5. Iată, v-am învăţat rânduieli şi judecăţi, după cum* mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca aşa să faceţi în mijlocul ţării în care intraţi ca s-o stăpâniţi!

6. Deci ţineţi-le şi faceţi-le, pentru că aceasta* va fi înţelepciunea voastră şi priceperea voastră înaintea ochilor popoarelor care vor auzi toate aceste rânduieli şi vor zice: «Cu adevărat, această naţiune mare este un popor înţelept şi priceput!»

7. În adevăr, ce naţiune* mare are dumnezeu* atât de aproape de ei, cum este Domnul Dumnezeul nostru în orice Îl chemăm?

8. Şi ce naţiune mare are rânduieli şi judecăţi drepte* ca toată legea aceasta pe care o pun astăzi înaintea voastră?

9. Numai păzeşte-te şi fereşte-ţi* bine sufletul, ca să nu uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii – şi să nu-ţi iasă din inimă în toate* zilele vieţii tale, ci să le faci cunoscut* fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi –

10. în ziua* când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb, când Domnul mi-a zis: «Adună-Mi poporul, ca să-l fac să audă cuvintele Mele, ca să le înveţe*, şi să se teamă de Mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ şi să-i înveţe pe fiii lor».

11. Şi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui; şi muntele* ardea cu foc până în inima cerurilor; era întuneric, nori şi negură.

12. Şi Domnul v-a vorbit* din mijlocul focului; aţi auzit glasul* cuvintelor, dar n-aţi văzut nici o înfăţişare, aţi auzit numai* un glas.

13. Şi El v-a vestit legământul* Său pe care v-a poruncit să-l faceţi, cele zece* cuvinte, şi le-a scris pe două* table de piatră.

14. Şi Domnul mi-a poruncit în timpul acela să vă învăţ rânduieli şi judecăţi, ca să le faceţi în ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi.

15. Şi feriţi-vă* foarte mult sufletele, pentru că n-aţi văzut nici o înfăţişare* în ziua când v-a vorbit Domnul în Horeb, din mijlocul focului,

16. ca să nu vă stricaţi* şi să vă faceţi* vreun chip cioplit, vreo înfăţişare a vreunui chip, asemănare* de bărbat sau de femeie,

17. asemănare a vreunui animal de pe pământ, asemănare de vreo pasăre înaripată care zboară în ceruri,

18. asemănare de vreo târâtoare de pe pământ, asemănare de orice peşte, care este în ape sub pământ;

19. şi ca nu cumva să-ţi ridici* ochii spre ceruri şi să vezi soarele şi luna şi stelele, toată oştirea* cerurilor, şi să fii amăgit şi să te pleci* înaintea lor şi să le slujeşti lor, celor pe care Domnul Dumnezeul tău le-a împărţit tuturor popoarelor de sub toate cerurile.

20. Dar pe voi Domnul v-a luat şi v-a scos* din cuptorul de fier, din Egipt, ca să-I fiţi* un popor al SăuSau „de moştenire“, ca în ziua aceasta.

21. Şi Domnul S-a mâniat* pe mine din cauza voastră şi a jurat ca eu să nu trec Iordanul şi să nu intru în ţara cea bună, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă de moştenire.

22. Pentru că eu* voi muri în ţara aceasta, nu voi trece* dincolo de Iordan, dar voi veţi trece dincolo şi veţi stăpâni această ţară* bună.

23. Luaţi seama la voi înşivă să nu uitaţi* legământul Domnului Dumnezeului vostru, pe care l-a făcut cu voi, şi să nu vă faceţi* chip cioplit, nici înfăţişare a vreunui lucru, ceea ce Domnul Dumnezeul tău ţi-a interzis.

24. Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un foc* mistuitor, un Dumnezeu gelos*.

25. Când vei aveaLit. „vei naşte“ fii şi fii ai fiilor şi veţi rămâne mult în ţară şi vă veţi strica* şi vă veţi face chip cioplit, înfăţişare a ceva, şi veţi face rău* în ochii Domnului Dumnezeului tău, ca să-L mânii,

26. iau astăzi cerurile şi pământul martori* împotriva voastră că veţi fi nimiciţi* în curând cu desăvârşire din ţara în care treceţi Iordanul, ca s-o stăpâniţi: nu vă veţi lungi zilele în ea, ci veţi fi nimiciţi de tot.

27. Şi Domnul vă va împrăştia* printre popoare şi veţi rămâne oameni uşor de numărat printre naţiunile la care vă va duce Domnul.

28. Şi acolo* veţi sluji unor dumnezei, lucrare a mâinilor omeneşti, lemn şi piatră, care* nu văd, nici nu aud, nici nu mănâncă, nici nu miros.

29. Şi de acolo vei căuta* pe Domnul Dumnezeul tău şi-L vei găsi, dacă-L vei căuta cu toată* inima ta şi cu tot sufletul tău.

30. În strâmtorarea* ta şi când te vor ajunge toate lucrurile acestea, la sfârşitul* zilelor, te vei întoarce* la Domnul Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui.

31. Pentru că Domnul Dumnezeul tău* este un Dumnezeu milos*, nu te va lăsa*, nici nu te va nimici* de tot şi nu va uita* legământul părinţilor tăi pe care l-a jurat lor.

32. Pentru că, întreabă* acum despre zilele care au trecut, care au fost înainte de tine, din ziua* în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ şi de la o margine* a cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor, dacă a mai fost* altceva asemenea lucrului acesta mare şi dacă s-a mai auzit altceva asemenea lui.

33. A auzit vreun popor glasul lui Dumnezeu vorbind* din mijlocul focului, cum ai auzit tu, şi trăieşte?

34. Sau a încercat Dumnezeu să vină să-Şi ia o naţiune din mijlocul* altei naţiuni, prin încercări*, prin semne* şi prin minuni şi prin război şi cu mână* tare şi cu braţ* întins şi cu mari înfricoşări*, ca toate câte a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi?

35. Ţie ţi s-a arătat, ca să cunoşti că Domnul, El este Dumnezeu, şi că nu este altul* în afarăSau „alături“ de El.

36. Din ceruri* te-a făcut să auzi glasul Său, ca să te înveţe*, şi pe pământ ţi-a arătat focul* Său cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

37. Şi, fiindcă i-a iubit* pe părinţii tăi şi a ales sămânţa lor după ei, te-a scos* din Egipt cu faţa LuiRevelându-Se, pentru a-i conduce, prin puterea Lui cea mare,

38. ca să alunge* dinaintea ta naţiuni mai mari şi mai puternice decât tine, ca să te ducă pe tine înăuntru, să-ţi dea* ţara lor de moştenire, ca în ziua aceasta.

39. Cunoaşte dar astăzi şi pune la inimă, că Domnul, El este* Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ: nu este altul.

40. Şi ţine* rânduielile Lui şi poruncile Lui pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să-ţi fie bine* ţie, şi fiilor tăi după tine, şi să-ţi lungeşti* zilele pe pământul pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău pentru totdeaunaSau „în toate zilele““.

Cetăţile de scăpare de la răsăritul soarelui

41. Atunci Moise a despărţit* trei cetăţi dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui,

42. ca să fugă acolo ucigaşul care l-a omorât fără voieSau „fără intenţie“ pe aproapele său, şi nu l-a urât mai înainte; ca să fugă* într-una din aceste cetăţi şi să trăiască:

43. Beţerul*, în pustiu, în ţinutul podişului, pentru rubeniţi, şi Ramotul, în Galaad, pentru gadiţi, şi Golanul, în Basan, pentru manasiţi.

44. Şi aceasta este legea pe care a pus-o Moise înaintea fiilor lui Israel.

45. Acestea sunt mărturiile şi rânduielile şi judecăţile pe care le-a spus Moise fiilor lui Israel, când au ieşit din Egipt,

46. dincoace de Iordan, în vale*, în dreptul Bet-Peorului, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia în Hesbon, pe care l-au bătut* Moise şi fiii lui Israel când au ieşit din Egipt;

47. şi au stăpânit ţara lui şi ţara* lui Og, împăratul Basanului, doi împăraţi ai amoriţilor, care erau dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui,

48. de la Aroer*, care este pe malul râului Arnon, până la Muntele SionSau „Sirion“, adică Hermon*,

49. şi toată câmpia de dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui, şi până la marea câmpiei, sub poalele* muntelui Pisga.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)