DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 12

Locul închinare ales de Domnul

1. Acestea* sunt rânduielile şi judecăţile pe care să luaţi seama să le faceţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, ca s-o stăpâneşti, în toate zilele cât veţi trăi* pe pământ.

2. Să nimiciţi* cu desăvârşire toate locurile unde naţiunile pe care le veţi alunga au slujit dumnezeilor lor, pe munţii* cei înalţi şi pe dealuri şi sub orice copac verde.

3. Şi să le dărâmaţi* altarele şi să le sfărâmaţi statuile şi să le ardeţi cu foc aşerele şi să le tăiaţi chipurile dumnezeilor şi să le ştergeţi numele* din locul acela.

4. Voi să nu faceţi* aşa Domnului Dumnezeului vostru!

5. Ci să căutaţi locuinţa Sa la locul* pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru dintre toate seminţiile voastre, ca să-Şi pună Numele acolo, şi să vii acolo;

6. şi să aduceţi acolo* arderile voastre de tot şi jertfele voastre şi zeciuielile* voastre şi darurile ridicate ale mâinii voastre, şi promisiunile voastre, şi darurile voastre de bunăvoie, şi întâii-născuţi din cirezile voastre şi din turmele voastre.

7. Şi acolo* să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi*, voi şi familiile voastre, de tot lucrul mâinii voastre, cu careSau „pentru că“ te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău.

8. Să nu faceţi cum facem noi aici, astăzi, fiecare tot* ce este drept în ochii săi.

9. Pentru că încă n-aţi ajuns la odihna* şi la moştenirea* pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

10. Dar, când veţi trece* Iordanul şi veţi locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru vă face s-o moşteniţi şi când vă va da odihnă* din partea tuturor vrăjmaşilor voştri de jur-împrejur şi veţi locui în linişte,

11. atunci va fi un loc* pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Său acolo; acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot şi jertfele voastre, zeciuielile voastre şi darul ridicat al mâinii voastre şi toate promisiunile voastre alese, pe care le veţi promite Domnului.

12. Şi să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi şi fiii voştri şi fiicele voastre şi robii voştri şi roabele voastre şi levitul* care este înăuntrul porţilor voastre, pentru că el nu are* parte, nici moştenire cu voi.

13. Ia aminte să nu aduciA aduce pe altar (vezi Lev 14.20) arderile tale de tot în orice* loc pe care-l vei vedea,

14. ci în locul* pe care-l va alege Domnul într-una din seminţiile tale, acolo să aduci arderile tale de tot şi acolo să faci tot ce îţi poruncesc eu.

15. Totuşi, poţi să înjunghiiSă sacrifici animale şi să mănânci carne după toată* pofta sufletului tău în toate porţile tale, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ţi-a dat-o: cel necurat* şi cel curat pot să mănânce din ea, ca* din căprioară şi din cerb.

16. Numai să nu mâncaţi sângele*; să-l vărsaţi pe pământ ca apa.

17. Nu poţi* să mănânci înăuntrul porţilor tale zeciuiala grâului tău sau a mustului tău, sau a untdelemnului tău, sau întâii-născuţi din cirezile tale sau din turmele tale, nici vreuna din promisiunile pe care le promiţi, nici darurile tale de bunăvoie, nici darul ridicat al mâinii tale;

18. ci să le mănânci* înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege* Domnul Dumnezeul tău, tu şi fiul tău şi fiica ta şi robul tău şi roaba ta şi levitul* care este înăuntrul porţilor tale; şi să te bucuri* înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate lucrurile pe care vei fi pus mâna.

19. Fereşte-te să-l părăseşti* pe levit în toate zilele cât vei fi în ţara ta.

Interzicerea de a mânca sânge

20. Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarul, după cum* ţi-a promis, şi vei zice: «Vreau să mănânc carne!», fiindcă sufletul tău doreşte să mănânce carne, poţi să mănânci carne după toată pofta sufletului tău.

21. Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună Numele acolo va fi prea departe de tine, atunci să înjunghii din boii tăi şi din oile tale pe care ţi le-a dat Domnul, cum ţi-am poruncit, şi să mănânci în porţile tale, după toată pofta sufletului tău.

22. Cum* se mănâncă şi căprioara şi cerbul, aşa să mănânci din ele: cel necurat şi cel curat, de asemenea, pot mânca din ele.

23. Numai ia aminte să nu mănânci sângele*; pentru că sângele este viaţa; şi să nu mănânci viaţa cu carnea.

24. Să nu-l mănânci; să-l verşi pe pământ ca apa.

25. Să nu-l mănânci, ca să-ţi fie bine* ţie şi fiilor tăi după tine, dacă vei face* ce este drept în ochii Domnului.

26. Dar să ridici cele sfinte ale tale pe care le ai şi promisiunile* tale şi să mergi la locul pe care-l va alege Domnul

27. şi să jertfeşti* arderile-de-tot ale tale, carnea şi sângele, pe altarul Domnului Dumnezeului tău;

şi sângele jertfelor tale să fie vărsat* pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci.

28. Ia aminte şi ascultă toate aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc, ca să-ţi fie bine*, ţie şi fiilor tăi după tine pentru totdeauna, dacă vei face ce este bine şi drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.

29. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici* dinaintea ta naţiunile la care mergi să le stăpâneşti şi le vei alunga şi vei locui în ţara lor,

30. ia seama la tine însuţi să nu fii prins în cursă* după ele, după ce vor fi nimicite dinaintea ta; şi să nu întrebi de dumnezeii lor, zicând: «Cum au slujit naţiunile acestea dumnezeilor lor? voi face şi eu la fel».

31. Tu* să nu faci aşa Domnului Dumnezeului tău, pentru că ei au făcut dumnezeilor lor tot ce este urâciune* înaintea Domnului, ce urăşte El, căci chiar au ars* în foc şi pe fiii lor şi pe fiicele lor pentru dumnezeii lor.

32. Luaţi seama să faceţi orice lucru* pe care vi-l poruncesc; să nu adăugaţi* la el şi să nu scădeţi din el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)