DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 3

Înfrângerea împăratului Og

1. Şi ne-am întors şi ne-am suit pe calea către Basan; şi Og*, împăratul Basanului, a ieşit împotriva noastră la luptă, el şi tot poporul său, la Edrei*.

2. Şi Domnul mi-a zis: «Nu te teme de el; pentru că l-am dat în mâna ta, pe el şi tot poporul lui şi ţara lui; şi să faci cu el cum ai făcut cu Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon».

3. Şi Domnul Dumnezeul nostru ne-a dat în mână şi pe Og, împăratul Basanului, şi tot poporul* lui, şi l-am bătut, până nu i-a rămas nici unulSau „nici un supravieţuitor“.

4. Şi, în timpul acela, am luat toate cetăţile lui; n-a fost cetate pe care să n-o fi luat de la ei: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul* Argobului, împărăţia lui Og în Basan.

5. Toate aceste cetăţi erau întărite cu ziduri înalte, porţi şi zăvoare, în afară de cetăţile fără ziduri, foarte multe.

6. Şi le-am nimicit cu desăvârşire, cum am făcut lui Sihon*, împăratul Hesbonului, nimicind* cu desăvârşire toate cetăţile, pe bărbaţi, pe femei şi pe copii.

7. Dar toate animalele* şi prada cetăţilor le-am luat pentru noi, ca pradă.

8. Şi, în timpul acela, am luat* din mâna celor doi împăraţi ai amoriţilor ţara care era dincoace de Iordan, de la râul Arnon până la muntele Hermon

9. (sidonienii numesc Hermonul* SirionPlatoşă, iar amoriţii îl numesc SenirCămaşă de zale*):

10. toate cetăţile de pe podiş* şi tot Galaadul şi tot Basanul* până la Salca şi Edrei, cetăţi ale împărăţiei lui Og în Basan.

11. (Pentru că numai Og*, împăratul Basanului, rămăsese din rămăşiţa uriaşilor*: iată, patul său, pat de fier, nu este el în Raba* fiilor lui Amon? Lungimea lui este de nouă coţi şi lăţimea lui de patru coţi, după cotulLungimea antebraţului unui om.)

Împărţirea ţării de dincolo de Iordan

12. Şi, în timpul acela, am luat în stăpânire ţara aceasta. De la Aroer*, care este lângă râul Arnon, şi jumătatea Muntelui Galaad şi cetăţile* lui le-am dat rubeniţilor şi gadiţilor.

13. Şi restul Galaadului şi tot Basanul, împărăţia lui Og, le-am dat jumătăţii* seminţiei lui Manase. Tot ţinutul Argobului, tot Basanul, se numea ţara uriaşilorLit. „ţara lui Refaim“; şi în 2.20.

14. Iair*, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argobului, până la hotarul gheşuriţilor* şi al maacatiţilor şi a numit Basanul după numele său: Habot-Iair*, până în ziua aceasta.

15. Şi lui Machir i-am dat* Galaadul,

16. iar rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat din Galaad până la râul Arnon, mijlocul văii şi hotarul ei până la râul Iaboc, care este hotarul* fiilor lui Amon;

17. şi câmpia şi Iordanul şi hotarul de la Chineret* până la marea* câmpiei, Marea* Sărată, la poalele Muntelui Pisga, spre răsărit.

18. Şi, în timpul acela, v-am poruncit, zicând: «Domnul Dumnezeul vostru v-a dat ţara aceasta ca s-o stăpâniţi; treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri, fiii lui Israel, toţi bărbaţii vitejiLit. „fiii puterii“*.

19. Dar soţiile* voastre şi copiii voştri şi vitele voastre – ştiu că aveţi* multe vite – să rămână în cetăţile voastre pe care vi le-am dat,

20. până când Domnul va da* odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan; apoi vă veţi întoarce* fiecare la stăpânirea lui pe care v-am dat-o».

21. Şi am poruncit lui Iosua* în timpul acela, zicând: «Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: aşa va face Domnul tuturor împărăţiilor la care mergiLit. „treci“.

22. Nu vă temeţi de ei; pentru că Domnul* Dumnezeul vostru Se va lupta pentru voi».

Moise cere să vadă ţara

23. Şi, în timpul acela, m-am rugat* Domnului, zicând:

24. «Doamne Dumnezeule, Tu ai început să arăţi robului Tău măreţia* Ta şi mâna Ta cea tare. Pentru că ce dumnezeu* este în ceruri sau pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale şi asemenea puterii Tale?

25. Lasă-mă, Te rog, să trec şi să văd* ţara cea bunăÎn ebr. este folosit acelaşi cuvânt pentru „bun“, „frumos“, „plăcut“ (ca în Gen. 1.4) care este dincolo de Iordan, acel munte frumosÎn ebr. este folosit acelaşi cuvânt pentru „bun“, „frumos“, „plăcut“ (ca în Gen. 1.4) şi Libanul!»

26. Dar Domnul era mâniat* pe mine din cauza voastră şi nu m-a ascultat; şi Domnul mi-a zis: «Ţi-ajunge atât! Nu-Mi mai vorbi despre lucrul acesta!

27. Suie-te pe vârful Pisga* şi ridică-ţi ochii spre apus şi spre nord şi spre sud şi spre răsărit şi priveşte-o cu ochii tăi: pentru că tu nu vei trece Iordanul acesta.

28. Şi porunceşte* lui Iosua şi încurajează-l şi întăreşte-l; pentru că el va trece înaintea poporului acestuia şi el îi va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea».

29. Şi noi am locuit în valea* din dreptul Bet-Peorului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)