DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 17

Închinarea la idoli şi pedeapsa

1. Să nu jertfeşti* Domnului Dumnezeului tău nici bou, nici oaieSau „capră“, care să aibă vreun defect sau vreun rău; pentru că este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

2. Dacă se va găsi* în mijlocul tău, în vreuna din porţile tale pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului tău, călcând* legământul Lui,

3. şi care să meargă şi să slujească altor* dumnezei şi să se închine lor: fie soarelui*, fie lunii, fie vreunuia din oştirea cerurilor, ceea ce n-am poruncit*,

4. şi ţi se va spune* şi vei auzi, atunci să cercetezi bine; şi, iată, dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă s-a făcut această urâciune în Israel,

5. atunci să scoţi afară la porţile tale pe acel bărbat sau pe acea femeie care a făcut acest lucru rău, bărbatul sau femeia, şi să-i ucizi* cu pietre, ca să moară.

6. După mărturiaLit. „gura“* a doi martori sau a trei martori să fie omorât cel care va muri: să nu fie omorât după mărturia unui singur martor.

7. Mâna* martorilor să fie cea dintâi asupra lui ca să-l omoare şi după aceea mâna întregului popor. Şi să cureţi* răul din mijlocul tău.

Hotărâri în locul ales de Domnul

8. Când se va ivi un caz prea greu* de judecat pentru tine, între sânge* şi sânge, între ceartă şi ceartă şi între lovitură şi lovitură, cazuri de neînţelegeri înăuntrul porţilor tale, atunci să te ridici şi să te sui* la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.

9. Şi să vii* la preoţii, la leviţii şi la judecătorul* care va fi în acele zile şi să întrebi şi ei îţi vor spune* hotărârea de judecată.

10. Şi să faci după hotărârea cuvântului pe care ţi-l vor spune ei din locul pe care-l va alege Domnul şi să iei seama să faci după toate cele ce te vor învăţa ei.

11. Să faci după legea pe care te vor învăţa ei şi după judecata pe care ţi-o vor spune ei: să nu te abaţi nici la dreapta, nici la stânga de la cuvântul pe care ţi-l vor spune ei.

12. Şi bărbatul* care s-ar purta cu mândrie, încât să nu asculte de preotul care stă* să slujească acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău sau de judecător, bărbatul acela să moară*; şi să cureţi* răul din Israel.

13. Şi tot poporul să audă şi să se teamă şi să nu se mai mândrească*.

Lege pentru împărat

14. După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău şi o vei stăpâni* şi vei locui în ea şi vei zice: «Voi pune un împărat* peste mine, asemeni tuturor naţiunilor care sunt împrejurul meu!»,

15. să pui împărat peste tine pe acela pe care-l va alege* Domnul Dumnezeul tău: să pui împărat peste tine din* mijlocul fraţilor tăi; nu poţi să pui peste tine un om străin, care nu este fratele tău.

16. Numai să nu aibă* mulţi cai; şi să nu întoarcă* pe popor în Egipt, ca să aibă mulţi cai; pentru că Domnul v-a zis*: «Să nu vă mai întoarceţi* pe această cale».

17. Şi să nu aibă multe soţii*, ca să nu i se abată inima; şi nici să nu-şi strângă mult argint şi aur.

18. Şi va fi aşa: când va şedea* pe tronul împărăţiei sale, îşi va scrie o copie a acestei legi într-o carte, după cea care este înaintea* preoţilor, a leviţilor.

19. Şi ea să fie cu* el şi să citească în ea în toate zilele vieţii sale, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul său, ca să păzească toate cuvintele legii acesteia şi rânduielile acestea, ca să le facă;

20. pentru ca să nu i se înalţe* inima mai presus de fraţii săi şi să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga, de la poruncă; pentru ca să-şi lungească zilele în împărăţia sa, el şi fiii lui, în mijlocul lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)