DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 7

Nimicirea canaaniţilor

1. Când te va aduce* Domnul Dumnezeul tău în ţara în care intri, ca s-o stăpâneşti, şi va da afară dinaintea ta multe naţiuni: pe* hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fereziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte* naţiuni mai mari* şi mai tari decât tine,

2. şi când ţi le va da Domnul Dumnezeul tău înaintea* ta şi le vei bate, atunci să le nimiceşti* cu desăvârşire: să nu faci legământ* cu ele şi să nu te înduri* de ele.

3. Şi să nu te încuscreşti* cu ele; să nu dai pe fiica ta fiului său şi să nu iei pe fiica lui pentru fiul tău;

4. pentru că ele ar abate pe fiul tău de la a Mă urma şi ar sluji altor dumnezei; şi mânia Domnului s-ar aprinde* împotriva voastră şi te-ar nimici* îndată.

5. Ci să le faceţi aşa: să le dărâmaţi altarele* şi să le sfărâmaţi stâlpii şi să le tăiaţi aşerele şi să le ardeţi cu foc chipurile cioplite.

Israel este un popor sfânt

6. Pentru că tu eşti un popor sfânt* pentru Domnul Dumnezeul tău: Domnul Dumnezeul tău te-a ales* ca să-I* fii un popor deosebitSau „popor al Său“ dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământului.

7. Nu pentru că aţi fi mai mulţi decât toate popoarele S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, pentru că voi sunteţi cel mai mic* dintre toate popoarele;

8. ci pentru că Domnul v-a iubit* şi pentru că El ţine jurământul pe care l-a jurat* părinţilor voştri, de aceea v-a scos* Domnul cu mână tare şi v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.

9. Cunoaşte dar că Domnul Dumnezeul tău, El* este Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios*, care ţine* legământul şi îndurarea până la o mie de generaţii faţă de aceia care-L iubesc* şi păzesc poruncile Lui

10. şi care răsplăteşte* în faţă celor care-L urăsc, spre a-i nimici. El nu dă nici o amânare celui care-L urăşte, El îi va răsplăti în faţă.

11. Deci ţine porunca şi rânduielile şi judecăţile pe care ţi le poruncesc astăzi să le faci.

12. Şi va fi aşa: dacă* veţi asculta aceste judecăţi şi le veţi ţine şi le veţi face, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul* şi îndurarea pe care le-a jurat părinţilor tăi

13. şi te va iubi* şi te va binecuvânta şi te va înmulţi şi va binecuvânta* rodul pântecelui tău şi rodul ogorului tău, grâul tău şi mustul tău şi untdelemnul tău, fătul vacii tale şi înmulţirea turmei tale în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

14. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; nu va fi* la tine şi la animalele tale nici steril, nici sterilă.

15. Şi Domnul va îndepărta de la tine orice boală şi nu va pune peste tine nici una din plăgile* rele ale Egiptului, pe care le cunoşti, ci le va pune peste toţi cei care te urăsc.

16. Şi să nimiceşti* toate popoarele pe care ţi le va da Domnul Dumnezeul tău; ochiul tău să nu le cruţe* şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, pentru că aceasta ar fi o cursă* pentru tine.

17. Dacă vei zice în inima ta: «Aceste naţiuni sunt mai mari decât mine; cum voi putea să le alung?»,

18. nu te teme* de ele; adu-ţi bine aminte* de ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon şi tuturor egiptenilor

19. şi de încercările* cele mari pe care ţi le-au văzut ochii şi de semnele şi minunile şi mâna cea tare şi braţul cel întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău; aşa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi.

20. Şi Domnul Dumnezeul tău va trimite şi viespi* împotriva lor, până vor pieri cei care au rămas şi cei care se ascund dinaintea ta.

21. Să nu te înspăimânţi de ei; pentru că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul* tău un Dumnezeu mare* şi înfricoşător.

22. Şi Domnul Dumnezeul tău va înlătura aceste naţiuni dinaintea ta încetul* cu încetul; nu le vei putea nimici deodată, ca să nu se înmulţească vieţuitoarele câmpului împotriva ta.

23. Dar Domnul Dumnezeul tău le va da* înaintea ta şi le va îngrozi cu groază mare până vor pieri.

24. Şi va da pe împăraţii* lor în mâna ta şi să faci să li se şteargă* numele de sub ceruri. Nimeni* nu va putea sta înaintea ta până îi vei nimici.

25. Să ardeţi* în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor; să nu pofteşti* aurul şi argintul care este pe ele, nici să nu-l iei* pentru tine, ca nu cumva să fii prins în cursă* prin ele; pentru că aceasta este o urâciune* înaintea Domnului Dumnezeului tău.

26. Şi să nu aduci urâciunea în casa ta, ca să nu fii şi tu blestematSau „dat nimicirii“* ca ea; s-o urăşti cu totul şi să-ţi fie scârbă cu totul de ea, pentru că este un lucru blestematSau „dat nimicirii“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)