DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 18

Întreţinerea preoţilor

1. Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi nu vor avea* parte, nici moştenire în Israel; ei să mănânce jertfele prin foc* ale Domnului şi care sunt moştenirea Lui.

2. Nu vor avea moştenire între fraţii lor; Domnul este moştenirea lor, cum le-a spus.

3. Şi acesta să fie dreptul preoţilor de la popor, de la cei care înjunghie jertfă, fie bou fie oaie: să dea* preotului spata şi amândouă fălcile şi pânteceleLit. „stomacul“.

4. Să-i dai pârga* din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, şi pârga tunsului oilor tale.

5. Pentru că pe el l-a ales* Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile tale ca să stea* să slujească în Numele Domnului, el şi fiii săi, în toate zilele.

6. Şi, dacă va veni un levit din vreuna din porţile tale din tot Israelul unde locuieşte* temporar şi va veni după tot dorul sufletului său în locul pe care-l va alege* Domnul

7. şi va sluji în Numele Domnului Dumnezeului său, ca* toţi fraţii săi leviţi, care stau acolo înaintea Domnului:

8. el va avea o porţie* de mâncat deopotrivă, pe lângă ce a vândut din averea lui părintească.

Interzicerea ocultismului

9. După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi* să faci după urâciunile acelor naţiuni.

10. Să nu se găsească la tine cineva care să treacă* pe fiul său sau pe fiica sa prin foc, ghicitor*, prezicător al viitorului, sau fermecător, sau vrăjitor*,

11. sau descântător*, sau unul care întreabă* duhurile, sau spiritist, sau unul care cheamă morţii.

12. Pentru că oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi pentru aceste* urâciuni îi alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta.

13. Tu să fii* corect în totul cu Domnul Dumnezeul tău.

14. Pentru că aceste naţiuni pe care le vei alunga ascultă* de prezicători ai viitorului şi de ghicitori; dar ţie Domnul Dumnezeul tău nu ţi-a permis aşa ceva.

Promisiunea marelui Profet

15. Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica un Profet* din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, asemenea mie: de El să ascultaţi!

16. Este întocmai cum ai dorit de la Domnul Dumnezeul tău în Horeb, în ziua adunării*, zicând: «Să nu mai aud* glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd focul acesta mare, ca să nu mor».

17. Şi Domnul mi-a zis: «Bine* au spus ce au spus.

18. Le voi ridica un Profet dintre fraţii lor, asemenea ţie, şi voi pune* cuvintele Mele în gura Lui şi El le va spune* tot ce-I voi porunci.

19. Şi va fi aşa: oricui* nu va asculta de cuvintele Mele pe care le va spune El în Numele Meu, îi voi cere socoteală.

20. Dar profetul* care s-ar îngâmfa să vorbească în Numele Meu un cuvânt pe care nu l-am poruncit să-l spună sau care va vorbi* în numele altor dumnezei, profetul acela să moară».

21. Şi, dacă vei zice în inima ta: «Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu l-a spus Domnul?»

22. Când un profet va vorbi* în Numele Domnului şi lucrul acela nu se va împlini*, nici nu se va întâmpla, acela este cuvântul pe care nu l-a spus Domnul; profetul l-a spus cu îngâmfare: să nu te temi de el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)