DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 2

Pribegirea prin pustiu

1. Şi ne-am întors* şi am plecat în pustiu, pe calea spre Marea Roşie, cum îmi spusese Domnul; şi am ocolit Muntele Seir* multe zile.

2. Şi Domnul mi-a vorbit, zicând:

3. «Destul* aţi ocolit muntele acesta; întoarceţi-vă spre nord.

4. Şi porunceşte poporului, zicând: «Veţi trece prin hotarul fraţilor voştri, fiii lui Esau*, care locuiesc în Seir, şi ei se vor teme* de voi. Feriţi-vă foarte mult de ei:

5. nu vă luaţi la luptă cu ei; pentru că nu vă voi da din ţara lor nici cât să puneţi talpa piciorului, pentru că Muntele Seir l-am dat* în stăpânire lui Esau.

6. Să cumpăraţi de la ei hrană cu bani şi să mâncaţi; şi să cumpăraţi de la ei apă cu bani şi să beţi.

7. Pentru că Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinii tale. El a cunoscut mersul tău prin acest mare* pustiu. În aceşti patruzeci* de ani, Domnul Dumnezeul tău a fost cu tine; nu ţi-a lipsit* nimic».

8. Şi am trecut* pe alături de fraţii noştri, fiii lui Esau, care locuiesc în Seir, de la calea câmpiei*, de la Elat* şi de la Eţion-Gheber* şi ne-am întors şi am trecut pe calea pustiului Moabului.

9. Şi Domnul mi-a zis: «Nu vă purtaţi ca vrăjmaşi cu moabiţii; nici nu începe lupta cu ei, pentru că nu-ţi voi da nici o stăpânire din ţara lor; pentru că am dat Arul* în stăpânire fiilor* lui Lot.

10. (Mai înainte locuiau acolo emimii*, popor mare şi mult şi înalt ca anachimii*.

11. Au fost socotiţi şi ei uriaşiRefaimi; şi în 3.11, ca anachimii, dar moabiţii îi numesc emimi.

12. Iar mai înainte locuiau în Seir horiţii*. Şi fiii lui Esau i-au deposedat şi i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o are în stăpânire, pe care le-a dat-o Domnul.)

13. Acum ridicaţi-vă şi treceţi pârâulSau „valea“, în ebr. este folosit acelaşi cuvânt pentrurâu,pârâu“, „vale Zered». Şi am trecut pârâul* Zered.

14. Şi zilele în care am venit de la Cades-Barnea* până am trecut pârâul Zered au fost treizeci şi opt de ani, până a pierit* din mijlocul taberei toată generaţia bărbaţilor* de război, cum le jurase* Domnul.

15. Chiar şi mâna Domnului a fost împotriva lor, ca să-i nimicească* din mijlocul taberei, până când au pierit.

16. Şi a fost aşa: după ce toţi bărbaţii de război au pierit, murind din popor,

17. Domnul mi-a vorbit, zicând:

18. «Vei trece astăzi hotarul Moabului, Arul*,

19. şi te vei apropia de fiii lui Amon; să nu te porţi cu ei ca vrăjmaş şi să nu te iei la luptă cu ei; pentru că nu-ţi voi da stăpânire din ţara fiilor lui Amon; pentru că am dat-o în stăpânire fiilor* lui Lot.

20. (Şi aceasta este socotită o ţară de uriaşi*; uriaşii locuiau mai înainte în ea şi amoniţii îi numesc zamzumimi,

21. popor mare* şi mult şi înalt ca anachimii; şi Domnul i-a nimicit dinaintea lor, şi ei i-au deposedat şi s-au aşezat în locul lor,

22. aşa cum a făcut fiilor lui Esau, care locuiesc* în Seir, dinaintea cărora i-a nimicit pe horiţi*; şi ei i-au deposedat şi s-au aşezat în locul lor până în ziua aceasta.

23. Şi pe aviţii* care locuiau prin sate până la Gaza* i-au nimicit caftoriţii*, care au ieşit din Caftor, şi s-au aşezat în locul lor.)

24. Ridicaţi-vă, plecaţi şi treceţi* râul Arnon! Iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului, şi ţara lui; începe, ia în stăpânire şi intră în luptă cu el.

25. Astăzi voi începe să pun groaza* de tine şi teama de tine peste toate popoarele de sub toate cerurile, pentru că vor auzi de faima ta şi se vor cutremura* şi se vor îngrozi din cauza ta».

Înfrângerea împăratului Sihon

26. Şi au trimis* soli din pustiul Chedemot la Sihon, împăratul Hesbonului, cu cuvinte de pace*, zicând:

27. «Lasă-mă* să trec prin ţara ta: voi merge numai pe drumul mare; nu mă voi abate nici la dreapta, nici la stânga.

28. Să-mi vinzi hrană pe bani, ca să mănânc; şi să-mi dai apă pe bani, ca să beau; numai voi trece* cu picioarele,

29. aşa cum mi-au făcut* fiii lui Esau care locuiesc în Seir şi moabiţii care locuiesc în Ar, până voi trece Iordanul în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru».

30. Dar Sihon*, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; pentru că Domnul Dumnezeul tău i-a împietrit* duhul şi i-a înăsprit inima, ca să-l dea în mâna ta, ca în ziua aceasta.

31. Şi Domnul mi-a zis: «Iată, am început să dau înaintea ta pe Sihon şi ţara lui; începe, ia în stăpânire* ţara, ca s-o stăpâneşti».

32. Şi Sihon* a ieşit împotriva noastră la luptă, el şi tot poporul său, la IahaţSau „Iahţa“*.

33. Şi Domnul Dumnezeul nostru l-a dat* înaintea noastră; şi l-am bătut*, pe el şi pe fiii săi şi tot poporul său.

34. Şi, în timpul acela, am luat toate cetăţile lui, am nimicit* cu desăvârşire toate cetăţile, pe bărbaţi şi pe femei şi pe copii: n-am lăsat pe nimeni să scapeSau „nici un supravieţuitor“.

35. Numai animalele* le-am luat ca pradă pentru noi, şi prada cetăţilor pe care le-am cucerit.

36. De la Aroer*, care este pe malul râului Arnon, şi cetatea care este în vale, până la Galaad, n-a fost nici o cetate prea puternică pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat* pe toate înaintea noastră.

37. Numai de ţara* fiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de tot malul râului Iaboc*, nici de cetăţile de pe munte şi de tot* ce ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)