Deuteronom (a doua lege)

Sau a cincea carte a lui Moise

Capitolul 27

Legea să se scrie şi să se citească.

1. Moise şi bătrînii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziţi toate poruncile pe cari vi le dau astăzi.

2. Dupăce veţi trece Iordanul, ca să intraţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să ridici nişte pietre mari, şi să le tencuieşti cu var.

3. Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, dupăce vei trece Iordanul, ca să intri în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, ţară în care curge lapte şi miere, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi.

4. Dupăce veţi trece Iordanul, să ridicaţi pe muntele Ebal pietrele acestea, pe cari vă poruncesc azi să le ridicaţi,şi să le tencuiţi cu var.

5. Acolo, să zideşti un altar Domnului, Dumnezeului tău, un altar de pietre, peste cari să nu treacă ferul;

6. din pietre întregi să zideşti altarul Domnului, Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului, Dumnezeului tău;

7. să aduci jertfe de mulţămire, şi să mănînci acolo şi să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

8. Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpîndu-le foarte desluşit.“

9. Moise şi preoţii din neamul Leviţilor au vorbit întregului Israel, şi au zis: „Israele, ia aminte şi ascultă! Astăzi, tu te-ai făcut poporul Domnului, Dumnezeului tău.

10. Să asculţi de glasul Domnului, Dumnezeului tău, şi să împlineşti poruncile şi legile Lui pe cari ţi le dau astăzi.“

Binecuvîntările de pe muntele Garizim, şi blestemurile de pe muntele Ebal.

11. În aceeaş zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului:

12. „După ce veţi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Beniamin, să stea pe muntele Garizim, ca să binecuvinteze poporul;

13. iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali, să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul.

14. Şi Leviţii să ia cuvîntul, şi să spună cu glas tare întregului Israel:

15. „Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urîciune înaintea Domnului, un lucru ieşit din mîni de meşter, şi care-l va pune într-un loc ascuns!“

- Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

16. „Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

17. „Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

18. „Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

19. „Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului şi văduvei!“ - Şi tot poporul să răspundă:„Amin!“

20. „Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

21. „Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

22. „Blestemat să fie cel ce se va culca cu soru-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

23. „Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

24. „Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

25. „Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sîngele celui nevinovat!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“

26. „Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia, şi cine nu le va face!“ - Şi tot poporul să răspundă: „Amin!“