Proverbe

Capitolul 31

Sfaturi date lui Lemuel de mama sa

1. ✡ Cuvintele împăratului Lemuel, profeţia* cu care mama lui îl învăţa:

2. ✡ Ce să-ţi spun, fiul meu? Şi ce să-ţi spun, fiul* pântecelui meu? Şi ce să-ţi spun, fiul* promisiunilor mele?

3. Nu da* femeilor tăria ta, nici căile tale celor care distrug* pe împăraţi.

4. ✡ Lemuele, nu este demn pentru împăraţi*, nu este pentru împăraţi să bea* vin, nici pentru conducători să zică: „Unde este băutura tare? Sau „să dorească băutura tare.“

5. Ca nu cumva să bea şi să uite legea şi să sucească* judecata vreunuia dintre fiii întristării.

6. ✡ Daţi băutură tare celui care este gata* să piară şi vin celui cu sufletul* amărât:

7. să bea şi să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai amintească de necazul lui.

8. ✡ Deschide-ţi* gura pentru cel mut, pentru cauza tuturor celor părăsiţiLit. „fiilor celor morţi“.

9. Deschide-ţi gura, judecă* drept şi fă* dreptate celui întristat şi nevoiaş.

Femeia virtuoasă

10. ✡ De la versetul 10 până la sfârşit, în acrostih: litera iniţială în ebraică a fiecărui verset urmează în ordine alfabeticăCine poate găsi o femeie* virtuoasă? Pentru că preţul ei este cu mult mai presus de rubine*.

11. Inima soţului ei se încrede în ea şi el nu va duce lipsă de venitLit. „pradă“.

12. Ea îi face bine şi nu rău, în toate zilele vieţii ei.

13. Ea caută lână şi in şi lucrează de bunăvoie cu mâinile ei.

14. Ea este asemenea corăbiilor* negustorilor: îşi aduce hrana de departe.

15. Şi ea se trezeşte* când încă este noapte şi dă* de mâncare casei ei şi datoria zileiSau „porţia zilnică“ slujitoarelor ei.

16. Ea se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul mâinilor ei plantează o vie.

17. Ea îşi încinge* coapsele cu putere şi îşi întăreşte braţele.

18. Ea vede că este bun câştigul ei; lumina ei nu se stinge noaptea.

19. Ea pune mâinile pe furcă şi palmele ei ţin fusul.

20. Ea îşi întinde* mâna către cel întristat; şi îşi întinde mâinile către cel nevoiaş.

21. Ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei, pentru că toată casa ei este îmbrăcată* în stacojiu.

22. Ea îşi face singură cuverturi*; îmbrăcămintea ei este in* subţire şi purpură*.

23. Soţul ei este cunoscut la porţi*, când stă între bătrânii ţării.

24. Ea face cămăşi* de in şi le vinde şi oferăPentru vânzare cingători negustorului.

25. Putere şi demnitate* sunt îmbrăcămintea ei şi ea râde de ziua care vine.

26. Ea îşi deschide* gura cu înţelepciune şi pe limba ei este legea bunătăţii.

27. Supraveghează căile casei ei şi nu mănâncă pâinea* leneviei.

28. Fiii ei se ridică şi o numesc fericită şi soţul ei o laudă:

29. „Multe fiice au lucrat cu vrednicie, dar tu le întreci pe toate“.

30. Farmecul este înşelător şi frumuseţea este deşartă; femeia temătoare* de Domnul – aceea va fi lăudată.

31. Daţi-i din rodul mâinilor ei şi propriile ei lucrări s-o laude la porţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)