Proverbe

Capitolul 5

Fereşte-te de curvie

1. Fiul meu, ia seama la înţelepciunea mea; pleacă-ţi urechea la priceperea mea,

2. ca să păstrezi discreţia*, şi buzele tale* să păstreze cunoştinţa.

3. ✡ Pentru că buzele femeii* străine picură* miere şi cerul gurii ei este mai alunecosLit. „neted“* decât untdelemnul;

4. dar la urmă ea este amară* ca pelinul, ascuţită* ca o sabie cu două tăişuri.

5. Picioarele ei coboară* la moarte, paşii ei conduc în Locuinţa morţilor.

6. Ca nu cumva să se gândească* la cărarea vieţii, căile ei rătăcesc*: ea nu ştieSau „Ca nu cumva să te gândeşti la cărarea vieţii, căile ei sunt schimbătoare: nu le poţi cunoaşte“* încotro merge.

7. ✡ Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi* de la cuvintele gurii mele.

8. Depărtează-ţi* calea de la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,

9. ca nu cumva să dai onoarea ta altora, şi anii tăi celui nemilos;

10. ca nu cumva străinii să se sature cu averea ta şi roadele trudei tale să intre în casa altuiaSau „unui străin“,

11. şi să jeleşti la sfârşitul tău, când carnea ta şi trupul tău vor pieri,

12. şi să zici: „Cum am urât* eu îndrumarea şi a dispreţuit* inima mea mustrarea,

13. şi n-am ascultat de glasul învăţătorilor mei, nici nu mi-am plecat urechea la cei care mă îndrumau!

14. Eram deja aproape de orice rău, în mijlocul mulţimii şi al adunării!“

15. ✡ Bea ape din fântâna ta, şi ape curgătoare* din puţul tău.

16. Să se reverse izvoarele tale ca pâraiele de apă pe străzi?

17. Să fie numai ale tale, nu şi ale străinilor care sunt cu tine!

18. Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te* de soţia tinereţii* tale.

19. Ca o cerboaică* iubită şi o căprioară plăcută, sânii ei să-ţi facă plăcere în orice timp, fii îmbătat neîncetat de dragostea ei.

20. Şi de ce, fiul meu, să fii îmbătat de o femeie străină* şi să îmbrăţişezi sânul alteiaSau „unei străine“*?

21. ✡ Deoarece căile* omului sunt înaintea ochilor Domnului şi El cumpăneşte toate cărările lui.

22. Pe cel rău propriile* lui nelegiuiri îl vor prinde şi va fi ţinut cu funiile păcatului său.

23. El va muri* din lipsă de îndrumare şi se va rătăci în mărimea nebuniei lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)