Proverbe

Capitolul 12

1. Cine iubeşte disciplina iubeşte cunoştinţa, dar cine urăşte mustrarea este prost.

2. Cel bun* va primi bunăvoinţa Domnului, dar pe omul uneltitor de rele îl va condamna.

3. Omul nu se va întări prin răutate, dar rădăcina* celor drepţi nu se va clătina.

4. Femeia vrednicăSau „virtuoasă“* este o cunună pentru soţul ei, dar cea care îi face ruşine este ca putregaiul* în oasele lui.

5. Gândurile celor drepţi sunt drepte; sfaturile celor răi sunt înşelăciune.

6. Cuvintele* celor răi sunt curse ca să verse sânge, dar gura* celor drepţi îi va scăpa.

7. Răsturnaţi-i pe cei răi* şi nu vor mai fi; dar casa celor drepţi va rămâne.

8. Un om este preţuit după înţelepciunea lui, dar cel cu inimaSau „gândirea“* stricată va fi dispreţuit.

9. Mai bine* cel smerit şi care are un slujitor, decât cel care se consideră mare şi duce lipsă de pâine.

10. Un om drept* se îngrijeşte de viaţa animalului său, dar, în lăuntrul lor, cei răi sunt nemiloşi.

11. Cine îşi ară* ogorul se va sătura cu pâine, dar cine umblă după deşertăciuni este fără minte.

12. Cel rău doreşte* câştigulSau „prada“, „plasa“ celor răi, dar rădăcina* celor drepţi este roditoare.

13. În greşeala cu buzele este o cursă* rea, dar cel drept va ieşi* din strâmtorare.

14. Un om se satură* de bunuri prin rodul gurii lui; şi omului i se va da răsplata* mâinilor lui.

15. Calea* nebunului este dreaptă în ochii săi, dar cel înţelept ascultă sfatul.

16. Supărarea* nebunului se cunoaşte în ziua ei, dar un om chibzuit acoperă ruşinea.

17. Cine rosteşteLit. „suflă“ adevărul* vesteşte dreptate, dar un martor fals vesteşte înşelăciune.

18. Cine vorbeşte cu uşurătate* este asemenea străpungerilor unei săbii, dar limba* înţeleptului este sănătateSau „alinare“.

19. Buza adevărului va fi întărită pentru totdeauna, dar limba* minciunii este numai pentru o clipă.

20. Înşelăciunea este în inima celor care urzesc răul, dar bucuria este pentru sfătuitorii la pace.

21. Nici un rău* nu se va întâmpla celui drept, dar cei răi se vor umple de rău.

22. Buzele mincinoase sunt o urâciune* pentru Domnul, dar cei care lucrează după adevăr sunt desfătarea Lui.

23. Un om chibzuit* ascunde cunoştinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia.

24. Mâna celor harnici va conduce, dar lenevia* va da tribut.

25. Apăsarea* din inima omului o face să se plece, dar un cuvânt* bun o înveseleşte.

26. Cel drept călăuzeşte peSau „cercetează mai mult decât“ aproapele său, dar calea celor răi îi rătăceşte.

27. Leneşul nu frige ce a vânat, dar averea* scumpă omului este pentru cel harnic.

28. Pe cărarea* dreptăţii este viaţă şi pe calea ei nu este moarte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)