Proverbe

Capitolul 6

Despre garanţie

1. Fiul meu, dacă te-ai pus garant* pentru aproapele tău, dacă ai bătut palma cu un străin,

2. eşti prins în cursă prin cuvintele gurii tale, eşti înlănţuit de cuvintele gurii tale;

3. fă aceasta acum, fiul meu, şi eliberează-te, pentru că ai căzut în mâna aproapelui tău: du-te, smereşte-teSau „supune-te“ şi insistă pe lângă aproapele tău.

4. Nu da somn* ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale.

5. Eliberează-te, ca o căprioară din mâna vânătorului şi ca o pasăre* din mâna păsărarului.

Fereşte-te de lenevie

6. ✡ Mergi la furnică*, leneşule*, ia seama la căile ei şi fii înţelept;

7. ea, care nu are* nici o căpetenie, supraveghetor sau conducător,

8. îşi pregăteşte pâinea* vara şi îşi adună hrana la seceriş.

9. Până când*, leneşule, vei sta culcat? Când te vei scula din somnul tău?

10. Puţin somn, puţină aţipire, puţină încrucişare a mâinilor pentru odihnă,

11. şi sărăcia* ta va veni ca un hoţ şi lipsa ta ca un om înarmat.

Fereşte-te de răutate

12. ✡ Un om al lui Belial, un om rău este cel care umblă cu înşelăciunea gurii;

13. el clipeşte* din ochi, vorbeşte cu picioarele lui, face semne cu degetele.

14. Înşelăciuni* sunt în inima lui; el unelteşte răul* în orice timp, seamănă* neînţelegeri.

15. De aceea nenorocirea* lui va veni deodată, într-o clipă va fi zdrobit* şi fără îndreptare*.

16. ✡ Aceste şase lucruri le urăşte Domnul, da, şapte sunt o urâciune pentru sufletul Său:

17. ochii* mândri, o limbă* mincinoasă, şi mâini* care varsă sânge nevinovat,

18. o inimă* care unelteşte planuri rele, picioare* care se grăbesc să alerge la rău,

19. un martor* fals care suflă minciuni şi cel care seamănă neînţelegeri între fraţi.

Fereşte-te de adulter

20. ✡ Fiul meu, păzeşte* porunca tatălui tău şi nu părăsi învăţăturaLit. „legea“; ebr. „tora“ mamei tale!

21. Leagă-le* neîncetat de inima ta, prinde-le în jurul gâtului tău!

22. Când vei merge, te va conduce*; când vei dormi, te va păzi*; şi când te vei trezi, va vorbi cu tine.

23. Pentru că porunca* este o lampă şi învăţătura o lumină; şi mustrările îndrumăriiSau „disciplinei“ sunt calea vieţii:

24. ca să te păzească* de femeia rea, de limba linguşitoare a femeii străine.

25. Nu-i pofti* frumuseţea în inima ta, nici să nu te prindă cu pleoapele* ei.

26. Pentru că printr-o* femeie curvă omul ajunge doar la o bucată de pâine şi soţia altuia vânează* sufletul scump.

27. ✡ Poate un om să ia foc în sân şi să nu-i ardă hainele?

28. Poate cineva să umble pe cărbuni aprinşi şi să nu-şi frigă picioarele?

29. Aşa şi cel care intră* la soţia aproapelui său: oricine se va atinge de ea nu va fi* nevinovat.

30. Nu este dispreţuit un hoţ, dacă fură ca să-şi sature* sufletul când este flămând;

31. iar dacă este prins, va da* înapoi înşeptit; va da toată averea casei lui.

32. Oricine comite adulter cu o femeie este fără minteFără înţelegere; lit. „fără inimă“ (şi în celelalte locuri)*; cel care o face îşi distruge* propriul său suflet.

33. Va căpăta rană şi dispreţ şi nu i se va şterge ruşinea.

34. Pentru că gelozia* este furia bărbatului şi el nu va cruţa în ziua* răzbunării.

35. Nu se va uita la nici un preţ de răscumpărareSau „ispăşire“ sau „satisfacţie“, nici nu va fi mulţumit, chiar dacă îţi vei înmulţi darurile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)