Proverbe

Capitolul 24

Îndemnuri la şi îngăduinţă

1. Nu fi invidios* pe oamenii răi, nici nu dori* să fii cu ei;

2. pentru că inima lor cugetă la distrugere şi buzele lor vorbesc* despre răutate.

3. ✡ Prin înţelepciune se zideşte o casă şi prin inteligenţă este întărită;

4. şi prin cunoştinţă se umplu cămările cu toate bunurile scumpe şi plăcute.

5. ✡ Un om* înţelept este puternic şi un om al cunoştinţei îşi întăreşte puterea;

6. deoarece cu un sfat* bun vei purta războiul şi în mulţimea* sfătuitorilor este salvareSau „victorie“.

7. ✡ Înţelepciunea este prea* înaltă pentru nebunSau „Lucrurile de preţ sunt înţelepciune pentru nebun“, el nu-şi va deschide gura la poartă.

8. Cine se gândeşte* să facă rău va fi numit răufăcător.

9. Intenţia nebuniei este păcat şi batjocoritorul este o urâciune pentru oameni.

10. ✡ Dacă îţi pierzi curajul în ziua necazului, puterea ta este micăLit. „strâmtă“.

11. ✡ Scapă* pe cei care sunt duşi la moarte şi nu te retrage de la cei care merg clătinându-se la măcel.

12. Dacă zici: „Iată, noi n-am ştiut aceasta!“, nu va lua seama* Cel care cântăreşte* inimile? Şi Cel care îţi păzeşte* sufletul ştie aceasta şi răsplăteşte* omului după lucrarea sa.

13. ✡ Mănâncă* miere, fiul meu, pentru că este bună; şi un fagure este dulce pentru cerul gurii tale.

14. Tot aşa*, cunoaşte înţelepciunea pentru sufletul tău; dacă ai găsit-o, va fi un viitor* şi aşteptarea ta nu va fi zadarnică.

15. ✡ Răule, nu pândi* locuinţa celui drept! Nu pustii locul său de odihnă!

16. Pentru că cel drept cade de şapte* ori şi iarăşi se ridică, dar cei răi* se afundă în rău.

17. ✡ Nu te bucura* când cade vrăjmaşul tău şi să nu ţi se veselească inima când el se împiedică,

18. pentru ca nu cumva Domnul să vadă aceasta şi să fie rău în ochii Săi şi să-Şi întoarcă mânia de la el!

19. ✡ Nu te nelinişti* din cauza răufăcătorilor, nu fi invidios pe cei răi,

20. pentru că nu va fi nici un viitorSau „nici o răsplată“* pentru cel rău; lampa* celor răi se va stinge.

21. ✡ Fiul meu, teme-te* de Domnul şi de împărat; nu te amesteca cu cei schimbători,

22. pentru că nenorocirea lor va veni deodată; şi cine cunoaşte ruina unora sau a altora?

23. ✡ Aceste lucruri de asemenea vin de la cei înţelepţi:

Nu este bine* să cauţi la înfăţişare în judecată.

24. Cine zice* celui rău: „Eşti drept!“, va fi blestemat de popoare, va fi urât de naţiuni.

25. Dar cei care îl mustră* vor fi plăcuţi şi o bună binecuvântare va veni peste ei.

26. Sărută buzele cine dă un răspuns drept.

27. ✡ Pregăteşte-ţi* afară lucrarea şi pune-ţi ogorul în ordine şi după aceea zideşte-ţi casa.

28. ✡ Nu fi martor* împotriva aproapelui tău fără motiv; ai vrea tu să înşeli cu buzele tale?

29. Nu zice*: „Îi voi face cum mi-a făcut, voi răsplăti omului după lucrarea sa“.

30. ✡ Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără* minte.

31. Şi, iată, peste tot era năpădit de spini* şi mărăcinii îl acoperiseră şi zidul de piatră era surpat.

32. M-am uitat, am pus la inimă, am văzut, am primit învăţătură:

33. puţin somn*, puţină aţipire, puţină încrucişare a mâinilor pentru odihnă

34. şi sărăcia ta va veni ca un hoţ, iar lipsurile tale, ca un om înarmat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)