Proverbe

Capitolul 8

Strigarea înţelepciunii

1. Nu strigă înţelepciunea* şi nu face priceperea să i se audă glasul?

2. Îşi ia locul pe vârful locurilor înalte*, pe drum, la răspântii;

3. lângă* porţi, la intrarea cetăţii, la trecerea spre uşi, ea strigă tare:

4. „Către voi, oamenilor, strig! Şi glasul meu este către fiii oamenilor!

5. Voi, cei simpli*, înţelegeţi chibzuinţa; şi voi, nebunilor*, fiţi înţelegători cu inima!

6. Ascultaţi, pentru că voi vorbi lucruri* măreţe şi deschiderea buzelor mele va fi pentru lucruri drepte;

7. pentru că cerul gurii mele va rosti adevăr*, iar răutatea este o urâciune pentru buzele mele.

8. Toate cuvintele gurii mele sunt în dreptate, nu este nimic sucit sau stricat în ele.

9. Toate sunt clare pentru cel care pricepe şi drepte pentru cei care găsesc cunoştinţă.

10. Primiţi îndrumarea mea, şi nu* argintul, şi cunoştinţă mai bine decât aurul ales:

11. pentru că înţelepciunea este mai bună* decât rubineleSau „coralii“, „perlele“ şi toate lucrurile* de dorit nu sunt egale cu ea.

12. ✡ Eu, înţelepciunea, locuiesc cu chibzuinţa şi găsesc cunoştinţa care vine din cugetare.

13. Temerea* de Domnul este urârea răului. Eu urăsc mândria* şi îngâmfarea şi calea* rea şi gura* înşelătoareSau „gura înşelăciunilor“.

14. Ale mele sunt sfatul şi înţelepciunea sănătoasă: eu sunt inteligenţa; eu am* putere.

15. Prin mine împărăţesc* împăraţii şi dau hotărâri drepte conducătorii.

16. Prin mine stăpânesc căpeteniile şi cei mari, toţi judecătorii pământului.

17. ✡ Eu iubesc* pe cei care mă iubesc şi cei care mă caută* stăruitorSau „devreme“ mă vor găsi.

18. Bogăţii* şi onoare sunt cu mine, bunuri* statorniceSau „strălucitoare“ şi dreptate.

19. Rodul meu este mai bun* decât aurul fin, da, decât aurul curat; şi câştigul meu, decât argintul* ales.

20. Eu umblu pe calea dreptăţii, în mijlocul cărărilor judecăţii,

21. ca să fac pe cei care mă iubesc să moştenească avere; şi le voi umple* vistieriile.

Originea înţelepciunii

22. ✡ Domnul mă avea la începutul* căii Sale, înaintea lucrărilorLit. „facerilor“ Sale de demult.

23. Din eternitate am fost unsă*, de la început, înainte* de a fi pământul.

24. Când nu erau adâncuri* am fost născută, când nu erau izvoare bogate în apă.

25. Înainte* de a fi fost întemeiaţi munţii, înaintea dealurilor, am fost născută,

26. când El încă nu făcuse pământul, nici câmpiile, nici începutul pulberii lumiiLit. „pulberii lumii locuite“.

27. ✡ Când El pregătea* cerurile, eu eram acolo; când trăgea* un cerc pe faţa adâncului,

28. când aşeza norii sus, când fântânile adâncului deveneau tari,

29. când impunea* mării hotărârea Sa, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când stabilea temeliile* pământului,

30. atunci eu Îi eram* meşterSau „copilaşul dragostei Lui“ şi zilnic eram desfătarea* Sa, veselindu-mă întotdeauna înaintea Lui,

31. veselindu-mă în parteaLit. „lumea“ locuită a pământului Său; şi desfătările* mele erau în fiii oamenilor.

32. ✡ Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi ferice* de cei care ţin căile mele!

33. Ascultaţi îndrumarea şi fiţi înţelepţi şi n-o respingeţi.

34. Ferice* de omul care mă ascultă, veghind zilnic la porţile mele, aşteptândSau „păzind“ la uşorii uşilor mele.

35. Pentru că cine* mă găseşte, găseşte viaţa şi va obţine* bunăvoinţa Domnului.

36. Dar cine păcătuieşte împotriva meaSau „cine nu mă are“ îşi face rău* sufletului său. Toţi cei care mă urăsc* iubesc* moartea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)