Proverbe

Capitolul 30

Mărturisirea lui Agur

1. ✡ Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, profeţia* rostită de omul acesta pentru Itiel, chiar pentru Itiel şi Ucal:

2. În adevăr*, eu sunt mai prost decât oricine şi nu am pricepere de om;

3. n-am învăţat înţelepciune, nici n-am cunoştinţa* Celui SfântSau „celor sfinţi“, „celor sfinte“.

4. ✡ Cine s-a suit* în ceruri şi s-a coborât? Cine a adunat vântul* în pumnii săi? Cine a legat* apele într-o manta? Cine a întărit* toate marginile pământului? Care este Numele Său şi care este Numele* fiului Său, dacă ştii?

5. ✡ Fiecare cuvânt* al lui DumnezeuEbr. „Eloah“ este curatSau „încercat“. El este un scut* pentru cei care îşi pun încrederea în El.

6. Nu adăuga* la cuvintele Lui, ca să nu te mustre şi să fii găsit mincinos.

7. ✡ Două lucruri Îţi cer; nu mi le refuza înainte de a muri:

8. depărtează de la mine deşertăciunea şi minciunile; nu mi da nici sărăcie, nici bogăţie; hrăneşte-mă cu pâinea* de care am nevoie zilnic,

9. ca nu cumva, fiind sătul*, să Te tăgăduiesc şi să zic: „Cine este Domnul?“ Sau ca nu cumva, fiind sărac*, să fur şi să iau în deşert* Numele Dumnezeului meu.

Proverbele înţelepte ale lui Agur

10. ✡ Nu vorbi prea mult despre un slujitor stăpânului său, ca nu cumva să te blesteme* şi să fii considerat vinovatSau „să suporţi pedeapsa“.

11. Este o generaţie care blestemă* pe tatăl său şi nu binecuvântează pe mama sa.

12. Este o generaţie care este curată* în ochii ei, deşi nu este spălată de necurăţia ei.

13. Este o generaţie – ce trufaşi* îi sunt ochii şi cum îşi înalţă pleoapele! –

14. o generaţie ai cărei dinţi* sunt săbii, şi măselele* ei, cuţite, ca să devoreze* pe cei întristaţi de pe pământ şi pe cei nevoiaşi dintre oameni.

15. ✡ Lipitoarea are două fiice: „Dă! Dă!“ Sunt trei lucruri niciodată sătule, patru care nu zic „Este de ajuns!“:

16. Locuinţa morţilor* şi pântecele steril*, pământul care nu se saturăSau „nu este plin“ de apă şi focul care nu zice: „Este de ajuns!“

17. ✡ Ochiul care-şi bate joc* de tată şi dispreţuieşte* ascultarea de mamă va fi scobit de corbii* din vale şi va fi mâncat de vulturii tineri.

18. ✡ Sunt trei lucruri prea minunate pentru mine şi patru pe care nu le înţeleg:

19. calea unui vultur* pe cer, calea unui şarpe pe o stâncă, calea unei corăbii în mijlocul mării şi calea unui bărbat la o tânără.

20. Aşa este calea unei femei* curve. Ea mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: „N-am făcut ceva rău“.

21. ✡ Sub trei lucruri se cutremură pământul şi sub patru nu mai poate:

22. sub un rob* când el împărăţeşte şi sub un nebunGreu de cap, încăpăţânat, rău când se satură cu carne;

23. sub o femeie dispreţuităNeiubită, urâtă, odioasă când se mărită şi sub o slujnică atunci când moşteneşte pe stăpâna ei.

24. ✡ Sunt patru fiinţe mici pe pământ şi sunt deosebit de înţelepte:

25. furnicile*, un popor fără putere, totuşi îşi pregătesc hrana vara;

26. şafaniiAnimal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi* sunt doar un popor slab, totuşi îşi fac casa în stâncă;

27. lăcustele n-au împărat, totuşi pornesc toate* în cete;

28. prinzi păianjenulSau „şopârla“ cu mâinile, totuşi este în palatele împăraţilor.

29. ✡ Sunt trei care au un pas măreţ şi patru au un mers frumos:

30. leulSau „leul bătrân“ puternic* între animale, care nu se abate* dinaintea nimănui;

31. un cal bine încins la coapseProbabil calul de luptă sau ţapul şi un împărat împotriva căruia nimeni nu se poate ridicaSau „când oştirea este cu el“.

32. ✡ Dacă ai lucrat nebuneşte, îngâmfându-te, sau dacă ai gândit rău, pune mâna* la gură!

33. ✡ Pentru că baterea laptelui dă unt şi lovirea nasului dă sânge şi întărâtarea mâniei* dă ceartă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)