Proverbe

Capitolul 19

1. Mai de preţ* este un sărac care umblă în integritatea lui, decât cel stricat cu buzele sale şi nebun.

2. De asemenea, nu este bine ca un suflet să fie fără cunoştinţă; şi cel grăbit în umblare face paşi greşiţiSau „păcătuieşte“.

3. Nebunia omului îi suceşte calea şi inima* lui se întărâtă împotriva Domnului.

4. Bogăţia* aduce mulţi prieteni, dar săracul este despărţit de prietenul său.

5. Un martor* fals nu va fi considerat nevinovat şi cine rosteşteLit. „suflă“ minciuni nu va scăpa.

6. Mulţi* caută bunăvoinţa unui om de seamă şi fiecare* este prieten cu un om care dăruieşteLit. „un om al darurilor“.

7. Toţi* fraţii unui sărac îl urăsc: cu atât mai mult se depărtează* de el prietenii săi! El îi urmăreşte prin cuvinte, eiSau „ele“ (cuvintele) nu sunt de găsit.

8. Cine dobândeşte minte îşi iubeşte sufletul; cine păzeşte priceperea va găsi* binele.

9. Un martor* fals nu va fi considerat nevinovat şi cine rosteşteLit. „suflă“ minciuni va pieri.

10. Traiul bunSau „Luxul“ nu se potriveşte unui nebun, cu atât mai puţin unui slujitor* să aibă stăpânire peste căpetenii.

11. Discreţia unui om îl face* încet la mânie şi este glorie* pentru el să treacă peste o greşeală.

12. MâniaSau „Neplăcerea“ împăratului este ca răcnetul* unui leu tânăr, dar bunăvoinţa sa este ca roua* pe iarbă.

13. Un fiu* nebun este nenorocirea tatălui său şi certurile* unei soţii sunt ca o streaşină care picură neîncetat.

14. Casa şi averea sunt o moştenire* de la părinţi, dar o soţie* chibzuită este de la Domnul.

15. Lenea cufundă* într-un somn adânc şi sufletul leneş va flămânzi*.

16. Cine păzeşte* porunca îşi păzeşte sufletul; cine îşi dispreţuieşte căile va muri.

17. Cine se îndură* de sărac împrumută pe Domnul şi El îi va reda ceea ce a dat*.

18. Cercetează-l* pe fiul tău cât timp este speranţă, dar să nu-ţi pui sufletul ca să-l omoriSau „şi nu ţine seama de plânsetul lui“.

19. Un om aprig la mânie va fi pedepsit; pentru că, dacă-l vei scăpa, va trebui s-o faci din nou.

20. Ascultă sfatul şi primeşte îndrumarea, ca să fii înţelept* la sfârşitul tăuSau „în viitorul tău“.

21. Multe* sunt gândurile în inima omului, dar planul Domnului, acela se împlineşte.

22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi un sărac este mai de preţ decât un mincinos.

23. Temerea* de Domnul duce la viaţă şi cel care o are se va odihni satisfăcut*, fără să fie vizitat de rău*.

24. Un leneş* îşi pune mâna în vas şi nu şi-o duce nici măcar la gură.

25. Bate-l* pe batjocoritor, şi cel simplu va lua seamaSau „va deveni chibzuit“*; mustră-l* pe cel inteligent, şi el va înţelege cunoştinţa.

26. Cine ruinează* pe tată şi a-lungă pe mamă este un fiu* care face ruşine şi aduce dispreţ.

27. Încetează, fiul meu, să asculţi îndrumarea care îndepărtează de cuvintele cunoştinţei.

28. Un martor al lui BelialUn martor rău batjocoreşte judecata şi gura* celor răi înghite nelegiuirea.

29. Judecăţile sunt pregătite pentru batjocoritori* şi biciuirile* pentru spatele nebunilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)