Proverbe

Capitolul 22

Cum se dobândeşte şi cum se pierde un nume bun

1. Un nume* bun este mai de preţ decât mari bogăţii şi bunăvoinţa este mai bună decât argintul şi aurul.

2. Bogatul* şi săracul se întâlnesc unul cu altul; Domnul este Cel care i-a făcut* pe toţi.

3. Un om chibzuit* vede răul şi se ascunde, dar cei simpli merg înainte şi sunt pedepsiţi.

4. Răsplata* smereniei, a temerii de Domnul, este: bogăţii şi onoare şi viaţă.

5. Spini* şi curse sunt pe calea celui sucit; cine îşi păzeşte sufletul se depărtează* de ele.

6. Creşte-l* pe copil după rânduială pe calea sa şi, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea.

7. Bogatul* stăpâneşte peste săraci şi datornicul este slujitorul creditorului.

8. Cine seamănă* nedreptate va secera nelegiuireSau „deşertăciune“, „necaz“ şi nuiaua* mâniei lui va avea un sfârşit.

9. Cine are ochi binevoitor* va fi binecuvântat, pentru că dă* săracului din pâinea lui.

10. Alungă* pe batjocoritor şi cearta se va sfârşi, iar neînţelegerea şi ruşinea vor înceta.

11. Împăratul este prietenul celui care iubeşte curăţia* de inimă, pe ale cărui buze este har*.

12. Ochii Domnului păstrează cunoştinţa, dar răstoarnă cuvintele celui vicleanSau „înşelător“.

13. Leneşul* zice: „Este un leu afară, voi fi ucis pe străzi!“

14. Gura* femeilor străine este o groapă adâncă; cel care nu este plăcut* Domnului va cădea în ea.

15. Nebunia este lipită de inima copilului; nuiaua* disciplinei o va îndepărta de la el.

16. Cine asupreşte* pe sărac o face ca să se îmbogăţească; cine dă celui bogat sigur va duce* lipsă.

Cuvintele înţelepţilor

17. ✡ Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi îndreaptă-ţi inima la învăţătura mea.

18. Pentru că este plăcut dacă le vei păstra înăuntrul tău; ele se vor potrivi împreună pe buzele tale.

19. Pentru ca încrederea ta să fie în Domnul, ţi le-am făcut cunoscut eu ţie astăzi.

20. Nu ţi-am scris eu lucruri minunateSau „mai dinainte“sau „pentru a treia oară“ în sfaturi* şi cunoştinţă,

21. ca să-ţi fac cunoscut* siguranţaSau „regula“ cuvintelor adevărului, ca să răspunzi* cuvinte ale adevărului celor care te trimit?

22. ✡ Nu jefui* pe sărac pentru că este sărac, nici nu asupri* la poartă pe cel întristat,

23. pentru că Domnul le va apăra* cauza şi va prăda sufletul celor care-i prădează.

24. ✡ Nu te împrieteni cu un om mânios şi nu merge cu un om* furios,

25. ca nu cumva să înveţi cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

26. ✡ Nu fi dintre cei care bat* palma, dintre cei care sunt garanţi pentru datorii.

27. Dacă n-ai nimic să plăteşti, de ce să-ţi ia* patul de sub tine?

28. ✡ Nu muta* vechea piatră de hotar pe care au pus-o părinţii tăi.

29. ✡ Ai văzut un om harnic în lucrul său? El va sta* înaintea împăraţilor, nu va sta înaintea celor neînsemnaţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)