Proverbe

Capitolul 27

1. Nu te lăuda cu ziua de mâine, pentru că nu ştii* ce va aduce o zi.

2. AltulSau „Un străin“* să te laude, iar nu gura ta; un străin, şi nu buzele tale.

3. O piatră este grea şi nisipul este greu, dar supărarea unui nebun este mai grea decât amândouă.

4. Furia este crudă şi mânia este cumplită; dar cine* poate rezista înaintea geloziei?

5. O mustrare* pe faţă este mai bună decât o dragoste ascunsă.

6. Rănile* celui care iubeşte sunt credincioşie, dar sărutările* celui care urăşte sunt înşelătoareSau „dese“.

7. Sufletul sătul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru sufletul flămând* orice lucru amar este dulce.

8. Ca o pasăre* care rătăceşte de la cuibul ei, aşa este un om care rătăceşte* de la locul lui.

9. Untdelemnul şi mireasma înveselesc inima; şi bunătatea unui prieten este sfatul care vine din inimă.

10. Nu părăsi pe prietenul* tău şi pe prietenul tatălui tău şi nu intra în casa fratelui tău în ziua nenorocirii tale. Mai bine este un vecin aproape decât un frate departe.

11. Fii înţelept*, fiul meu, şi înveseleşte-mi inima, ca să am ce să răspund* celui care mă insultă.

12. Un om chibzuit* vede răul şi se ascunde; cei simpli trec înainte şi sunt pedepsiţi.

13. Ia-i* haina, pentru că este garanţie pentru altul şi ţine-l garant pentru o femeie străină.

14. Celui care binecuvântează* pe prietenul său cu glas tare, trezindu-se dis-de-dimineaţă, i se va socoti ca blestem.

15. O streaşină care picură* neîncetat într-o zi ploioasă şi o femeie certăreaţă se aseamănă.

16. Cine o va opri opreşte vântul şi dreapta sa apucăSau „dă de“ untdelemn.

17. Fierul se ascute cu fier; tot aşa, un om ascute înfăţişarea prietenului său.

18. Cine îngrijeşte* de smochin va mânca din rodul lui, iar cine îl păzeşte pe stăpânul său va fi onorat.

19. După cum în apă faţa răspunde feţei, aşa şi inima omului, omului.

20. Locuinţa* morţilor şi Adâncul sunt nesătule*; aşa şi ochii* omului: nu se satură niciodată.

21. Vasul* topitorului este pentru argint şi cuptorul pentru aur; aşa şi omul pentru gura care-l laudă.

22. Dacă-l vei pisa pe nebun în piuă* printre grăunţe cu un pisălog, tot nu se va îndepărta nebunia de la el.

23. Ia seama bine la înfăţişarea turmelor tale; uită-te bineLit. „pune-ţi inima“ la cirezile tale,

24. pentru că averea nu este pentru totdeauna; şi rămâne cununa* din generaţie în generaţie?

25. Fânul* este îndepărtat şi se arată otava şi iarba munţilor este strânsă.

26. Mieii sunt pentru îmbrăcămintea ta şi ţapii sunt preţul unui ogor;

27. şi laptele caprelor este destul pentru hrana ta, pentru hrana casei tale şi pentru viaţa slujnicelor tale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)