Proverbe

Capitolul 21

Providenţa cerească

1. Inima împăratului în mâna Domnului este ca nişte izvoare de apă: El o îndreaptă încotro vrea.

2. Orice cale a omului este dreaptă în ochii* săi, dar Domnul cântăreşte* inimile.

3. A practica dreptatea* şi judecata este mai plăcut Domnului decât jertfa.

4. Ochii* trufaşi şi o inimă îngâmfată, lampa celor răi, sunt păcat.

5. Gândurile* celor harnici duc numai la belşug, dar ale oricui este grăbit, numai la lipsă.

6. Dobândirea* comorilor printr-o limbă mincinoasă este o răsuflare trecătoare a celor care caută moartea.

7. Pustiirea îi mătură pe cei răi, pentru că refuză să facă ce este drept.

8. Calea unui om vinovat este foarte sucită, dar lucrarea celui curat este dreaptă.

9. Este mai bine să locuieşti* într-un colţ al acoperişului decât să ai o femeie certăreaţă şi o casă în comun.

10. Sufletul* celui rău doreşte răul, aproapele său nu găseşte bunăvoinţă în ochii lui.

11. Când batjocoritorul este pedepsit*, cel simplu devine înţelept; şi când cel înţelept este învăţat, el primeşte cunoştinţă.

12. Unul care este drept* priveşte cu înţelepciune casa celui rău. El răstoarnă pe cei răi în nenorocireSau „în rău“.

13. Cine îşi astupă urechile la strigătul săracului va striga şi el şi nu va fi auzit.

14. Un dar* în ascuns potoleşte mânia, şi un cadou în sânPe furiş, furia aprinsă.

15. Este bucurie pentru cel drept să facă ce este drept, dar aceasta este ruină pentru* lucrătorii nelegiuirii.

16. OmulEbr. „Adam“ care rătăceşte de la calea înţelepciunii va locui în adunarea celor morţiSau „în adunarea umbrelor“.

17. Cine iubeşte veselia va fi un sărac; cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu va fi bogat.

18. Cel rău este o răscumpărare* pentru cel drept şi cel înşelător în locul celor drepţi.

19. Este mai bine să locuieşti* într-un pământ pustiuSau „într-o ţară pustie“, decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă.

20. O comoară* scumpă şi untdelemn sunt în locuinţa unui înţelept, dar un om nebun le înghite*.

21. Cine urmează* dreptatea şi îndurareaSau „Bunătatea“ găseşte viaţă, dreptate şi onoare.

22. Un înţelept cucereşte cetatea* celor puternici şi surpă tăria încrederii ei.

23. Cine îşi ţine* gura şi limba îşi păzeşte sufletul de necazuri.

24. Mândru, îngâmfat, batjocoritor este numele celui care lucrează cu mânie şi îngâmfare.

25. Pofta leneşului* îl ucide, pentru că mâinile lui refuză să lucreze:

26. pofteşte cu lăcomie toată ziua; dar cel drept dă* şi nu ţine pentru el.

27. Jertfa* celor răi este urâciune: cu atât mai mult când este adusă cu un scop rău!

28. Un martor* mincinos va pieri, dar omul care ascultă va vorbi întotdeauna.

29. Un om rău îşi împietreşte faţa, dar cel drept îşi întăreşteSau „îşi îndreaptă calea“ calea.

30. Nu este* nici înţelepciune, nici pricepere, nici sfat împotrivaSau „în prezenţa“ Domnului.

31. Calul* este pregătit pentru ziua luptei, dar izbăvirea* este a Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)