Proverbe

Capitolul 3

Răsplătirile înţelepciunii

1. Fiul meu, nu uita* învăţătura mea şi inima* ta să păzească poruncile mele;

2. pentru că ele îţi vor adăuga lungime zilelor şi ani de viaţă şi pace*.

3. ✡ Bunătatea* şi adevărul să nu te părăsească. Leagă-le* în jurul gâtului tău; scrie-le* pe tăbliţa inimii tale:

4. şi vei căpăta favoare* şi bună înţelegere în ochii lui Dumnezeu şi ai omului.

5. ✡ Încrede-te* în Domnul cu toată inima ta şi nu te sprijini* pe pricepereaSau „discernământul“; sau „inteligenţa“ ta!

6. Recunoaşte-L* în toate căile tale şi El îţi va neteziSau „îţi va îndrepta“* cărările.

7. ✡ Nu fi înţelept* în ochii tăi; teme-te* de Domnul şi depărtează-te de rău.

8. Aceasta va fi sănătate* pentru trupul tău şi înviorare* pentru oasele tale.

9. ✡ Onorează* pe Domnul cu avutul tău şi cu cele dintâi roade* din tot venitul tău:

10. astfel grânarele* ţi se vor umple cu belşug şi teascurile* tale se vor revărsa de must.

11. ✡ Fiul meu, nu dispreţui* îndrumarea Domnului şi nici nu desconsideraLit. „nu te scârbi de“ mustrarea Lui;

12. pentru că Domnul îl mustră pe acela pe care îl iubeşte, ca un tată* pe fiul în care îşi găseşte plăcerea.

Preţuirea înţelepciunii

13. ✡ Ferice* de omul care găseşte înţelepciune şi de omul care dobândeşte pricepere!

14. Pentru că dobândirea* ei este mai bună decât câştigarea argintului şi venitul ei este mai bun decât al aurului fin.

15. Este mai de preţ* decât rubineleSau „coralii“, sau „perlele“ şi tot ce-ţi poţi dori nu este egal cu ea.

16. În dreapta ei este lungime* de zile; în stânga ei, bogăţii* şi onoare.

17. Căile* ei sunt căi plăcute şi toate cărările ei sunt pace*.

18. Ea este un pom* al vieţii pentru cei care o îmbrăţişează şi ferice de cel care se ţine de ea cu tărie.

Înţelepciunea în relaţiile cu alţii

19. ✡ Domnul a întemeiat* pământul prin înţelepciune, a întărit cerurile prin pricepere.

20. Prin cunoştinţa Lui, adâncurile s-au despicatSau „au izbucnit“, „s-au rupt“* şi cerurile picură* rouă.

21. ✡ Fiul meu, să nu se depărteze* acestea dinaintea ochilor tăi. Păzeşte înţelepciunea sănătoasă şi discreţia;

22. şi ele vor fi viaţă pentru sufletul tău şi podoabă* pentru gâtul tău.

23. Atunci vei umbla* în siguranţă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni.

24. Când te vei culca*, nu te vei teme; da, te vei culca şi somnul îţi va fi dulce.

25. Nu te teme* de spaima neaşteptată, nici de pustiirea* celor răi, când vine;

26. pentru că Domnul va fi încrederea ta şi-ţi va feri piciorul să fie prins.

27. ✡ Nu opri binele* de la cei cărora li se cuvine, când este în puterea mâinii tale să-l faci.

28. ✡ Nu zice* aproapelui tău: „Pleacă şi vino din nou, şi mâine îţi voi da“, când ai la tine ce să dai.

29. ✡ Nu plănui răul împotriva aproapelui tău, văzând că locuieşte în siguranţă lângă tine.

30. ✡ Nu te certa* fără motiv cu cineva, dacă nu ţi-a făcut nici un rău.

31. ✡ Nu invidia pe omul violent* şi nu alege nici una din căile lui.

32. ✡ Pentru că cel stricat este o urâciune pentru Domnul, dar prietenia* SaLit. „sfatul Său tainic“ este cu cei drepţi.

33. Blestemul* Domnului este în casa celui rău, dar El binecuvântează* locuinţa celor drepţi.

34. El, în adevăr, Îşi bate joc de cei batjocoritori, dar dă har* celor smeriţi.

35. Cei înţelepţi* vor moşteni gloria, dar ruşine va fi înălţarea nebunilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)