Proverbe

Capitolul 14

Lauda înţelepciunii adevărate în viaţă

1. Înţelepciunea* femeilor le zideşte casa, dar nebunia o surpă cu mâinile ei.

2. Cine umblă în dreptatea lui se teme de Domnul, dar cel sucit în căile lui Îl dispreţuieşte.

3. În gura nebunului este o nuia a mândriei, dar buzele* înţelepţilor îi păzesc.

4. Unde nu sunt boi, ieslea este goală; dar mult câştig este în puterea boului.

5. Un martor credincios* nu va minţi, dar un martor fals* rosteşteLit. „suflă“ minciuni.

6. Un batjocoritor caută înţelepciune şi nu este, dar cunoştinţa* este uşoară pentru cel inteligent.

7. Depărtează-te* de cel nebun, pentru că nu pe buzele lui găseşti cunoştinţa.

8. Înţelepciunea celui chibzuit este să-şi înţeleagă calea, dar nebunia nebunilor este înşelăciune.

9. Nebunii* îşi bat joc de păcat, dar între cei drepţi este bunăvoinţă.

10. Inima îşi cunoaşte propria amărăciuneLit. „amărăciunea sufletului“ şi un străin nu se amestecă în bucuria ei.

11. Casa* celor răi va fi răsturnată, dar cortul celor drepţi va înflori.

12. Este o cale* care pare dreaptă omului, dar la sfârşitul* ei sunt căile morţii.

13. Chiar când râde, inima este plină de durere; şi sfârşitul* bucuriei este întristarea.

14. Inima care se abate de la Domnul se va sătura* de propriile căi, iar omul de bine va fi satisfăcut deSau „din“ ce este în el însuşi.

15. Cel simplu crede orice vorbă, dar cel chibzuit ia seama la umblarea lui.

16. Înţeleptul se teme şi se depărtează* de rău, dar nebunul este îngâmfat şi încrezut.

17. Cel iute la mânie se poartă cu nebunie şi omul intrigilor se face urât.

18. Cei simpli moştenesc nebunie, dar cei chibzuiţi sunt încununaţi cu cunoştinţă.

19. Cei răi se pleacă* înaintea celor buni; şi cei nelegiuiţi, la porţile celui drept.

20. Săracul* este urât chiar şi de aproapele său, dar bogatul are mulţi prieteniLit. „care îl iubesc“.

21. Cine dispreţuieşte* pe aproapele său păcătuieşte, dar ferice de cine se îndură* de cei întristaţiSau „blânzi“!

22. Nu se rătăcesc cei care uneltescSau „gândesc“* răul? Dar bunătatea şi adevărul sunt pentru cei care plănuiesc binele.

23. În orice muncă este câştig, dar vorbăria buzelor aduce numai lipsuri.

24. Bogăţia este cununa înţelepţilor; nebunia celor nebuni este nebunie.

25. Un martor adevărat scapă suflete, dar înşelăciunea rosteşteLit. „suflă“ minciuni*.

26. În temerea* de Domnul este tăria încrederii: şi copiii săiUnii care se tem de Domnul vor avea un loc de adăpost.

27. Temerea de Domnul este un izvor* de viaţă, ca să abată de la laţurile morţii.

28. În mulţimea poporului stă gloria împăratului, dar în lipsa poporului stă pieirea conducătorului.

29. Să fii încet* la mânie este mare pricepere, dar cel cu duhul nerăbdător înalţă nebunia.

30. O inimă* sănătoasăSau „liniştită“, „calmă“ este viaţa cărnii, dar invidia, putrezirea* oaselor.

31. Cine asupreşte* pe sărac jigneşte pe Creatorul* său, dar cine Îl onorează se îndură de cel nevoiaş.

32. Cel rău este izgonit* prin răutatea lui, dar cel drept* este plin de încredere chiar şi la moartea sa.

33. Înţelepciunea se odihneşte în inima celui inteligent, dar ce* este în nebun se face cunoscut.

34. Dreptatea înalţă o naţiune, dar păcatul este ruşinea popoarelor.

35. Bunăvoinţa împăratului este pentru un slujitor* înţelept, dar mânia sa este pentru cel care face ruşine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)