Proverbe

Capitolul 13

1. Un fiu* înţelept ascultă îndrumareaSaueste rodul îndrumării“ tatălui său, dar cel batjocoritor* n-ascultă mustrarea.

2. Un om va mânca ce este bine din rodul gurii* sale, dar sufletul înşelătorilor are parte de violenţăSau „dorinţa necredincioşilor este violenţă“.

3. Cine îşi păzeşte* gura îşi păzeşte sufletul; distrugere va fi pentru cine îşi deschide larg buzele.

4. Sufletul leneşului doreşte şi n-are nimic*, dar sufletul celor harnici va fi săturatLit. „se va îngrăşa“.

5. Cel drept urăşte minciuna*, dar cel rău* se face neplăcut şi ajunge de ruşine.

6. Dreptatea îl păzeşte* pe cel care este integru pe cale, dar răutatea îl răstoarnă pe păcătosLit. „păcatul“.

7. Unul face pe bogatul* şi n-are nimic; altul face pe săracul* şi are avere mare.

8. Răscumpărarea pentru viaţa unui om este bogăţia sa; dar săracul n-aude mustrarea.

9. Lumina* celor drepţi arde voioasăSau „se bucură“, dar lampa celor răi se va stinge.

10. Din mândrie vine numai ceartăSau „Numai din mândrie vine cearta“, dar înţelepciunea este cu cei care se lasă sfătuiţi.

11. Averea* care vine prin deşertăciune scade, dar cine strânge prin muncă o va spori.

12. Speranţa amânată îmbolnăveşte inima, dar dorinţa împlinită* este un pom al vieţii.

13. Cine dispreţuieşte* cuvântul se va distrugeSau „va trebui să răspundă“, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit.

14. Învăţătura înţeleptului este un izvor* de viaţă, ca să abată de la laţurile* morţii.

15. Buna înţelegereSau „Bunul simţ“* aduce bunăvoinţă, dar calea celor înşelători este aspră.

16. Orice om chibzuit* lucrează cu cunoştinţă, dar nebunul îşi dă de gol nebunia.

17. Solul rău cade în nenorocire, dar trimisul credincios* aduce sănătate.

18. Sărăcia şi ruşinea vor fi pentru cine refuză* îndrumarea, dar cine ia seama la mustrare va fi onorat.

19. Dorinţa împlinită* este dulce pentru suflet; dar este o urâciune pentru nebuni să se depărteze de rău.

20. Cine umblă* cu înţelepţii devine înţelept, dar cine se însoţeşte cu nebunii îşi va face rău.

21. Răul* urmăreşte pe păcătoşi; dar binele celor drepţi va fi răsplătit.

22. Un om bun lasă o moştenire fiilor fiilor săi, dar averea* păcătosului este păstrată pentru cel drept.

23. Multă* hrană este în arătura săracilor, dar este pierdere din lipsă de judecatăSau „este distrusă prin nedreptate“.

24. Cine cruţă* nuiaua urăşte pe fiul său, dar cine îl iubeşte stăruie în disciplinarea* lui.

25. Cel drept* mănâncă până i se satură sufletul, dar pântecele celor răi va duce lipsă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)