Proverbe

Capitolul 23

1. Când te aşezi să mănânci cu un conducător, ia seama bine cine este înaintea ta;

2. şi pune-ţi un cuţit în gâtlej, dacă eşti om mâncăcios.

3. Nu pofti bunătăţile lui, pentru că sunt hrană amăgitoare.

4. ✡ Nu te trudi* să devii bogat; lasă-te* de propria ta iscusinţă:

5. dacă îţi vei pune ochii pe ea, s-a dus; pentru că, în adevăr, îşi face* aripi şi zboară ca un vultur spre ceruri.

6. ✡ Nu mânca* hrana celui care are un ochi rău*, nici nu pofti bunătăţile lui,

7. pentru că, aşa cum gândeşte în sufletul său, aşa este el. „Mănâncă şi bea“, îţi va zice; dar inima* lui nu este cu tine.

8. Bucăţica pe care ai mâncat-o o vei vărsa* şi vei irosi cuvintele tale dulci.

9. ✡ Nu vorbi în auzul* unui nebun, pentru că va dispreţui* înţelepciunea cuvintelor tale.

10. ✡ Nu muta* vechea piatră de hotar şi nu intra* în ogoarele orfanilor,

11. pentru că Răscumpărătorul* lor este puternic: El le va apăra* cauza împotriva ta.

12. ✡ Pune-ţi inima la învăţătură şi urechile la cuvintele cunoştinţei.

13. ✡ Nu cruţa* copilul de corectare, pentru că, dacă-l vei bate cu nuiaua, nu va muri.

14. Îl vei bate cu nuiaua, dar îi vei elibera* sufletul din Locuinţa morţilor.

15. ✡ Fiul meu, dacă inima* ta va fi înţeleaptă, inima mea se va bucura, da, a mea;

16. şi rărunchii mei se vor veseli, când buzele tale vor vorbi lucruri drepte.

17. ✡ Inima ta să nu-i invidieze* pe păcătoşi, ci teme-te* de Domnul toată ziua.

18. Pentru că sigur este* un viitorSau „un sfârşit“, iar aşteptarea ta nu va fi zadarnică.

19. ✡ Tu, fiul meu, ascultă şi fii înţelept şi îndreaptă-ţi* inima pe cale.

20. Nu fi printre băutorii* de vin, printre mâncăcioşii* neînfrânaţi.

21. Pentru că beţivul şi mâncăciosul vor sărăci*; şi somnolenţa îmbracă* în zdrenţe.

22. ✡ Ascultă* pe tatăl tău care te-a născut şi nu dispreţui* pe mama ta, când este în vârstă.

23. ✡ CumpărăSau „Dobândeşte“* adevărul şi nu-l vinde; da, înţelepciunea şi îndrumarea şi inteligenţa.

24. ✡ Tatăl* celui drept se va bucura mult şi cine a dat naştere unui înţelept se va bucura de el.

25. Să se bucure tatăl tău şi mama ta şi să aibă bucurie cea care te-a născut.

26. ✡ Fiul meu, dă-mi* inima ta, şi ochii tăi să-şi găsească* plăcerea înSau „să ţină“ căile mele.

27. Pentru că o curvă este o groapă* adâncă, iar o femeie străină*, un puţ îngust;

28. de asemenea, ea pândeşte* ca un hoţ şi înmulţeşte pe cei vicleni între oameni.

29. ✡ Pentru* cine este „Of!“? Pentru cine este „Vai de mine!“? Ale cui certurile? A cui plângerea? Ale cui rănile fără motiv? A cui roşeaţaSau „întunecarea“ ochilor?

30. Ale celor care întârzie* mult la vin, ale celor care merg să încerce vinul amestecat.

31. Nu te uita la vin* când este roşu, când sclipeşte în pahar şi alunecă uşor.

32. La sfârşitLit. „La sfârşitul lui“ muşcă* asemenea unui şarpe şi înţeapă ca o viperă*.

33. Ochii tăi vor privi femei străine şi inima ta va spune* lucruri stricate.

34. Şi vei fi asemenea celui culcat în inima mării şi asemenea celui culcat pe vârful unui catarg:

35. „M-au bătut*, dar nu mă doare! m-au lovit, dar n-am ştiut*! Când* mă voi trezi? Îl voi căuta din nou!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)