Proverbe

Capitolul 18

Prietenia şi îngăduinţa

1. Cine se izoleazăSau „Cel ursuz“, „Cine scrâşneşte din dinţi“ caută plăcerea lui, este cu totul împotriva* oricărei înţelepciuni.

2. Un nebun nu-şi găseşte plăcerea în pricepere, ci numai în descoperirea* inimii sale.

3. Când vine cel rău, vine şi dispreţul; şi cu dispreţul, ruşinea.

4. Cuvintele gurii unui om sunt ape* adânci; izvorul înţelepciunii este un izvor* care ţâşneşte.

5. Nu este bine* să cauţi la faţaSau „să primeşti după înfăţişare“, „să fii părtinitor faţă de“ celui rău, ca să-l nedreptăţeşti* pe cel drept la judecată.

6. Buzele unui nebun stârnescSau „aduc“ ceartă şi gura lui aduce lovituri*.

7. Gura* unui nebun este distrugerea lui şi buzele lui sunt un laţ pentru sufletul său.

8. Cuvintele* unui purtător de vorbe sunt ca nişte bucate alese şi coboară în cămările sufletuluiSau „în părţile cele mai dinăuntru ale pântecelui“.

9. Acela care este leneş* în lucrul său este frate* cu nimicitorul.

10. Numele Domnului este un turn* tare: cel drept aleargă în el şi se aşază* într-un adăpost înalt.

11. Bogăţia* celui bogat este cetatea lui tare şi ca un zid înalt în închipuirea lui.

12. Înainte* de cădere, inima omului este îngâmfată; şi smerenia* merge înaintea onoarei.

13. A răspunde înainte* să fi ascultat, aceasta este nebunie şi ruşine pentru cine o face.

14. Duhul* omului îi sprijină neputinţa, dar cine poate susţineSau „ridica“ un duh zdrobit*?

15. Inima celui inteligent dobândeşte cunoştinţă şi urechea înţelepţilor o caută.

16. Darul* unui om îi face loc şi-l aduce înaintea celor mari.

17. Cine vine întâi în cauza lui pare drept; apoi vine aproapele său şi-l cercetează.

18. Sorţul* pune capăt certurilor şi hotărăşte între cei puternici.

19. Un frate jignitSau „rănit“ este mai greu de câştigat decât o cetate tare şi certurile sunt ca zăvoarele unui palat.

20. Cu rodul* gurii sale se satură pântecele omului; cu rodul* buzelor lui este săturat.

21. Moartea* şi viaţa sunt în puterea limbii şi cei care o iubesc vor mânca din rodul ei.

22. Cine a găsit o soţie* a găsit un lucru bun şi a primit har* de la Domnul.

23. Săracul* vorbeşte cu rugăminţiStăruitoare, dar bogatul* răspunde cu asprime.

24. Un om cu mulţi prieteni se va ruina, dar există un prieten* mai apropiat decât un frate.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)