Proverbe

Capitolul 2

Îndemn la căutarea înţelepciunii

1. Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele şi vei păstra* la tine poruncile mele,

2. încât să-ţi pleci urechea la înţelepciune şi să-ţi îndrepţi inima spre pricepere,

3. da, dacă vei striga după pricepereSau „discernământ“; sau „inteligenţă“ şi-ţi vei înălţa glasul pentru înţelegere,

4. dacă o vei căuta ca* pe argint şi o vei cerceta ca pe comorile* ascunse,

5. atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

6. Pentru că* Domnul dă înţelepciune; din gura Lui ies cunoştinţa şi priceperea.

7. El păstrează sfatul sănătos pentru cei drepţi, El este scut* celor care umblă în integritate,

8. păzind cărările judecăţii drepte şi ţinând* calea celor sfinţi ai Săi.

9. Atunci vei deosebi* dreptatea şi judecata şi nepărtinirea, orice* cărare bună.

10. ✡ Când înţelepciunea va intra în inima ta şi cunoştinţa va fi plăcută sufletului tău,

11. discreţia te va susţine*, priceperea te va păzi,

12. ca să te scape de calea celui rău, de omul care rosteşte înşelăciuniSau „lucruri stricate“,

13. de cei care părăsesc* cărările dreptăţii, ca să umble pe căile* întunericului,

14. care se bucură* să facă rău, se desfătează* în înşelăciunile celui rău,

15. ale căror cărări* sunt sucite, şi care sunt stricaţi în căile lor;

16. ca să te scape de femeia* străină, de străina* care ademeneşte prin cuvintele ei,

17. care părăseşte* pe prietenul tinereţii ei şi uită legământul* Dumnezeului ei;

18. iar casa* ei se pleacă spre moarte şi cărările ei duc la cei morţiSau „la umbre“:

19. toţi cei care merg la ea* nu se mai întorc şi nu ajung pe cărările* vieţii;

20. ca să umbli pe calea celor buni şi să ţii cărările* celor drepţi!

21. Pentru că cei drepţi vor locui* în ţarăSau „pe pământ“ şi cei integri vor rămâne în ea;

22. dar cei răi* vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi dezrădăcinaţi* din ea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)